Links

Dette bliver også en lille teknisk beskrivelse af databaser, i udvidet forstand.

1. Der findes de egentlige databaser, som - selvfølgelig, det siger ordet - indeholder data. Lad mig nævne et par eksempler:

Egentlige databaser indeholder store datamængder, og kan til tider være tunge at trække data ud af.

2. Næste type er databaser der ikke selv indeholder egentlige data, men i stedet henviser til egentlige databaser. Sådanne databaser kaldes for meta-databaser. Her følger en lille tabel over sådanne, fælles for dem er at de er landsdækkende.

Link Start-
tidspunkt
Index Linker til Bemærkning
Uofficiel liste over indtastede
kildematerialer til Download
2000 Ingen (browserens
søgefunktion)
Hjemmesider og
email-adresser
HTML-baseret,
manuelt bestyret
DIS-Danmark
Opslag i kilder
? Amt, herred Email-adresser Tilbud om opslag i
mikrokort oa.
Kirkebilleder 2002 Herred, sogn Hjemmesider Indeholder både egentlige
data (billeder) og links
- er altså en hybrid
Digitale Kilder Feb 2003 Amt, herred, sogn Hjemmesider Digitale kilder
SogneTræf Feb 2003 Sogn Hjemmesider,
email- og
postadresser
Egnet til at finde personer
der arbejder med de samme
sogne som een selv

Det smukke ved meta-databaser er at de fylder ganske lidt. For eksempel kan indholdet i SogneTræf (den 18/2 2003, med 2500 amts, herred og sognenavne, 200 slægtsforskeres navne, email-adresser mm., 1800 indlæg om sogne, 10000 hits og indholdet i gæstebogen) rummes på en enkelt diskette, endda ukomprimeret. Zippet fylder informationen ca. 300 kb! Det siger sig selv at en server har meget let ved at håndtere en sådan datamængde, set i forhold til folketællingerne, der fylder et par CDer.

3. Den tabel du lige har kigget på er en database over meta-databaser. En sådan database kaldes - i ramme alvor - for en meta-meta-database. Men nu er vi næsten kommet ud på overdrevet. Tilbage til slægtsforskningen!

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.