Om SogneTræf

SogneTræf er en Vidensbank for alle slægtsforskere, hvor den tilgængelige viden er inddelt efter sogn og videnskategori. Du kan beskrive den viden du ligger inde med, og som du er interesseret i at dele med andre. Det kan være i form af kendskab til slægter eller steder i sognet eller fordi du generelt forsker i sognet. Eller fordi du har slægtsbøger, lokalhistoriske bøger eller mikrofilm stående på hylden, som du gerne foretager opslag i. Du kan skrive om hvad du søger. Du kan på denne måde komme i kontakt med ligesindede slægts- og lokalhistorisk interesserede.

Alt foregår ved høflig selvbetjening - forhåbentlig.

Ved opbygningen at SogneTræf er anvendt elementer af HTML, CSS, JavaScript, ASP, Access og SQL. Filerne er skrevet med en standard tekst-editor.

Hvis du opdager fejl ved programmet eller i databaserne, eller du har ideer til forbedringer, så send endelig en email...

Databasen over amter, herreder og sogne stammer fra Indeks over Amter, Herreder og Sogne i Danmark, der er lavet af Finn Christensen og Erik Bachmann, samt fra DIS-Danmarks særnummer for 1998 - "Sogn - herred - amt".

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.