Urlev sogn, Bjerre herred, Vejle amt

Side 1 af 2

Urlev sogn - Bjerre herred - Vejle amt
H. J. Hermansen Slægter: Arbejder med navnet Hermansen 26. september 2003
Mikrokort: Har kirkebøger 1815-1892. 26. september 2003
SøgerOplysninger om aner til Niels Peter Hermansen 26. september 2003
charlotte christensen DiverseAnno 1779 skifte efter ægteparret Winter Rasmussen og Maren Sørensdtr. i Staxeroede.
Arvinger
hans Børn : Rasmus Wintersen og Jens Wintersen
Hendes Søskende: 1)Jens Sørensen, Stoubye
2)Jes Sørensen , Hyrup død hans børn Anne Jepsdtr. gift med Christopher Rasmussen i Hyrup og Mette Jepsdtr. ugift
3)Mette Sørensdtr gift med Olle Nielsen i Gammelby, død5 børn
Niels, Kiersten, Maren, Ellen, Anne
4) Karen Sørensd i Hyrup, død, hendes søn Povel Andersen 14 år

27. juli 2005
charlotte christensen Diverseanno 1779 Skifte efter Jens Madsen i Bjerre, som arvinger er nævnte
Rasmus Jensen, Sønder Bjerre
Niels Jensen, Nør Aldum , død, hans børn Jens 5 år Else 9 år
Anders Jensen i Nim
Peder Rasmussen Neder Bjerre
Karen Rasmusd. som er død, var gift med Michel Ollesen i Bjerre Mølle
hendes børn Else Marie 15 år, Maren 12 år
27. juli 2005
DiverseAnno 1779 Skifte efter Karen Rasmuusen, i Neder Bjerre, gift med Mads Pedersen
Arving hendes broder Niels Rasmussen Husmand, Tyrsted
27. juli 2005
DiverseSkifte 1779 efter Else Andersdtr. i Neder Bjerre har været gift 2 gange hendes mænd var Rasmus Sørensen og Jens Madsen.
Hendes børn Peder Rasmussen i Neder Bjerre, Karen Rasmusd, Rasmus Jensen i Sønder Bjerre, Niels Jensen i Nør Aldum, Anders Jensen i Nim
27. juli 2005
DiverseSkifte 1780 efter Maren Jespersd i Sønder Bjerre gift med Christen Knudsen, børn Knud 3 år, Johan 6 år 27. juli 2005
charlotte christensen Diverseanno 1779 skifte efter Søren Madsen i Hornum gift med Karen Larsdatter.
Arvinger halvbror Laust Bendsens børn, Lorentz ?? gift med Søren Knudsen under Rosenvold gods, Knud Laursen, Apelone Laursd. 19 år
27. juli 2005
charlotte christensen DiverseAnno 1779 Skifte efter Kiesten Nielsdatter gift med Niels Rasmussen i Raarup.
Arvinger Sr Kiær , ussinggaard
Niels Nielsen, ravnholt
Mette Nielsdatter, under jensgaard gods
Anne Nielsdatter, ugift
27. juli 2005
DiverseAnno 1780 skifte efter Rasmus Andersen i Nebel.
arvinger hans søskende
1)Anders i Nebel,
2)Jesper i Stenderup, død efterlader 4 børn
Anders Jespersen, Søren Jespersen, Karen Jespersen gift med Hans Jensen, Kirsten Jespersen gift med Peder Jensen
3)Maren gift med Peder Jespersen i Stourup
4)Anne gift med Laurs Nilsen og Jens Madsen, Torsted (bygholm)
død efterlader 3 børn
Niels Laursen Skræder i hatting, Laurs Laursen i Stubberup,
Karen Jensdatter
27. juli 2005
DiverseAnno 1780 skifte efter Anders Sørensen i Nebel, ungkarl
halv søskende: Jens Sørensen i Nebel, Rasmus i Staksrode, Peder i Nebel, Jørgen i Raarup, Hans i Aastrup, Jens i Tolstrup, Thøger -gartner i Palsgaard, Kiersten gift med Jens Clemmesen i Breth, Anne i Raarup.
27. juli 2005
charlotte christensen Diverseanno 1779 skifte efter Anne Margrethe Hansdatter i Uth, gift med Niels Pedersen, efterlader 1 søn Hans 15 år 27. juli 2005
DiverseAnno 1779 skifte efter Anne Andersd. i Seyedt, gift med Thomas Mortensen Hald.
Hendes børn fra tidl. ægteskab, Jens Sørensen 30 år, Anders Sørensen 26 år, Rasmus Sørensen 24 år.
27. juli 2005
DiverseAnno 1780 skifte efter Jørgen Hald i Seyth, gift med Else Nielsdatter
deres børn Dorthea 10 år, Niels 4 år
27. juli 2005
DiverseAnno 1780 skifte efter Anne Nielsdatter i Uth, gift med Rasmus Nielsen Elkjær.
Arvinger deres børn
Karen gift med Thomas Elkjær. i uth
Kiersten gift med Jørgen Jensen i Hornum
Maren gift med Jens Mouritzen i Tyrsted
Anne Kath. 19 år
27. juli 2005
DiverseAnno 1779 Skifte efter Mads Ousen Ustrup by, gift med Karen Andersdatter
deres børn, Niels Madsen 30 år i Ustrup, Anders Madsen 28 år hjemme, Jens Madsen 26 år gift i Nør Bjerre, Peder Madsen 21 år tj. i Horsens, Christen Madsen 18 år, Jens Madsen 16 år i lære som Skrædder i Sønder Bjerre, Søren Madsen 13 år hjemme, Kiersten Madsdatter 34 år hjemme.
27. juli 2005
Hans-Henrik Tofft SøgerMaren Grønne

(Trinitatis S-Vejle A)
død 16. oktober 1830 -72 år- efter underoff. Kunckel.
Jeg søger data over slægten Grønne, der evt. kan være fra Ringkøbing A.
Et fornavn på Kunckel vil også være mere kærkomment.
Tak.
16. marts 2005
SøgerChristian Kunckel

hornblæser - 18, M, Ugift, 144, Bjerggaden, Fredericia, FT Vejle 1845
Han er forgæves søgt i KB i Trinitatis & Skt. Michaelis, Fredericia. Hans forældre søges. Pudsigt er det, da hovedparten af familien Kunckel (Kunkel, Kunchel, Kongel og flere varianter) siden ca. 1785 har boet i Fredericia.

16. marts 2005
SøgerOle Bergmann

* ca. 1779 Sverige/Hälsingborg – død 30. jan. 1836 Fredericia (Trinatis)
Trædrejermester - Fredericia

Jeg vil gerne høre om der er nogen, der forsker i Bergmann familien, der stammer fra (givet) Hälsingborg. Jeg har følgende om ham:

Han fik borgerskab i Odense i juli 1806 i hvilket der er anført: 27 år – barnefødt i Sverige. Samme år gifter han sig i Odense med Marie Catrine Larsdatter og ca. 1810/11 flytter parret til Fredericia. Hustruen dør 10. febr. 1842

Ole Bergmann er formentlig kommet til Danmark i perioden 1795/98. Borgerskabsprotokollen: ”gav tilkiende at ligesom han i nogle Aar som Beendrejer og Rokkedrejersvend haver arbeidet saavel i Kiøbenhavn som heri Odense og flere Steder her i Danmark”.

Med rimelig sikkerhed er det ham, der er registreret i FT 1801 Haderslev som drejersvend – 24 år.

De får 5 børn nemlig: Niels Lauritz (1807) – Ferdinand Frederick (1810) – Anne Magdalene (1815) – Anne Kristine (1818) og Marie Catrine (1822).
Tak.

Hans-Henrik Tofft
16. marts 2005

Gå til side 1 2

<<  Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.