Farsø sogn, Gislum herred, Ålborg amt

Side 1 af 1

Farsø sogn - Gislum herred - Ålborg amt
Bente Poulsen SøgerOplysninger om forældrene til Niels Christian Christensen, født 1832 i Farsø sogn
Har følgende oplysninger
Niels Christian Christensen blev født 21 august 1832 i Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt, blev døbt 9 september 1832 i Farsø kirke, døde 25 oktober 1899 i Hobro købstad, Onsild herred, Randers amt i en alder af 67 år, og blev begravet 31 oktober 1899 i Hobro kirkegård. Årsagen til hans død var Lungetuberkulose.

Fødselsnotater: Slegfredbarn
Moderen Ane Christens Datter Bonde og Tjenestepige hos Grdmand Peder Poulsen paa Farsø Mark.
Udlagt til barnefader unge karl Christen Nielsen smed, Selveier og Udflytter paa Farsø Mark
Dåbsnotater: Frembåret af Anders Poulsens kone i Ebdrup og Christen Sørensens Stivd: Mette Marie gik med barnet.
Test: gaardmand Anders Poulsen og broder Christen Poulsen begge Ebdrup og Peter Poulsen - Tjenestekarl Christen Nielsen i Farsø

Dødsnotater: Niels Christian Christensen (kaldet Morum) - 67 år
Gift Avlsbruger i Hobro Skov, født i Farsø af Anna Christensdatter i Farsø
Død af Lungetuberkulose

Forældre:
Ved hans dåb: Moderen Ane Christens Datter - Udlagt til barnefader unge karl Christen Nielsen smed
Ved hans død står der i kirkebogen: født i Farsø af Anna Christensdatter i Farsø

Hvorvidt hans moder stammer fra Farsø eller Vognsild:
Niels Christian får som voksen tilnavnet Morum.
Morum er en by i Vognsild sogn, så måske er han som barn flyttet dertil med sin moder. Men hverken han eller moderen findes i folketællingerne for disse to sogne i 1834

Der er fundet en fadderskabssag, hvori følgende kan læses
Aar 1833, den 14 Januarii, blev paa Rinds Gislum Herredes Conteur sat og holdt en Politiret af Herredsfoged Jansen i Overværelse af Vidnerne Kehlet og Svendsen. Hvor der blev foretaget Alimentationssagen Ane Christensdatter ?(Kontra) Christen Nielsen Begge af Farsøe
Retten fremlagde den udtagne Stevning af 5. dennes, Ane Christensdatters Klage med Amtets paategnede Ordre af 24 f. M. til denne Sag. Den første lyde saaledes og den sidste blive til Vedheftelse
De Indstævnte vare mødte, og som Værge for Ane Christensdatter, hendes Broder Christen Christensen af Morum
Christen Nielsen erklærede at være Fader til det af Klagerinden Ane Christensdatter under 21 August f. A. fødte uægte Drengebarn der i Daaben den 9. Septb. næstefter er kaldet Niels Christian
Christensen. Med hensyn til Alimentationsbidraget vare de saaledes indbyrdes blevne enige og bad denne forening Protokollen tilført. Christen Nielsen giver Barnemoderen Ane Christensdatter 7 Rigsdater Sedler aarlig i de første 2 Aar og i de andre Otte Aar indtil Barnets 10 Aar aarlig 6 Rd Sedler, hvilket indgangne Forliig skal have Executionskraft og til den Ende bekræftes med deres Underskrivt

Lægdsrullerne - de centrale lægdsruller

LÆGD 112 - Farsø - Aalborg amt
1835: indskrives som 2 årig i tilgangsrullen for Farsø sogn
indskrivningsnummer 127
Som forældre står moderen Anna Kristensdatter. Søn Niels Christian Kristensen, født 21. august 1832 i Farsøe, 2 år, opholder sig i hjemmet. Han får tildelt nyt nr. 105

1838: I Stamrullen for 1838 for samme sogn står han som nr. 105 med de samme oplysninger. Han er nu 5 år og bor hjemme. Hans nye nr. er 80.

1841: I Stamrullen for 1841 har han nr. 80 samme oplysninger om hans mor. Han er nu 8 år gml. Han bor fortsat hjemme. Nyt nr. 61.

1843: I Stamrullen for 1843 har han nr. 61. Han er 11 år og bor hjemme. Nyt nr. 52.

1846: I Stamrullen for 1846 har han nr. 52. Han er 14 år og bor hjemme. Nyt nr. 46.

LÆGD 110 - Vognsild - Aalborg amt
1850: Vognsild, I Stamrullen for 1850 har han nr. 52. Han er 17 år og der er anført følgende kode: 110 Ø 71. = 110 = lægdets nr. - Ø = året (her er det 1850)
I Stamrullen for 1850 for Vognsild sogn, lægd 110, er han indført som nr. 71. Han er 17 år.
Så er der lavet en tilføjelse, hvoraf det fremgår, at han har fået fripas (er blevet kasseret). Det er sket i 1855, pga. blodåre knuder i meget høj grad på venstre ben.

Afgangsliste fra Lerkenfeldt, Vester Bølle sogn, Viborg amt
Afrejst fra: Vester Bølle sogn den 31. november 1856
Nr. 18
Navn: Niels Chr. Christensen
Alder: 24
Håndtering: Tjenestekarl
Hvorhen bortrejst: Hobro
Anført i jævnførelsesregister: 526-20
Anmærkninger: Godt Skudsmål (vist med ")

Tilgangsliste i Hobro købstad, Randers amt
Ankommet til: Hobro 5. november 1856
Nr. 150
Navn: Niels Christian Christensen
Alder: 24
Håndtering: tjener Neesf (?)
Hvorfra Ankommet: Vester Bølle S
Anført i jævnførelsesregister: 297 - 277
Anmærkninger: vacc. 1833 af Lumholt

Han findes i folketællingen i 1845 og 1855 : Viborg, Rinds, Vester Bølle, Lerkenfeldt hovedgaard

Niels blev gift med Karen Kirstine Nielsdatter, datter af Niels Nielsen og Kierstine Jensdatter, 10 november 1860 i Vognsild kirke. Karen blev født 6 september 1835 i Vognsild sogn, Gislum herred, Aalborg amt, blev døbt 11 oktober 1835 i Vognsild kirke, døde 27 juni 1931 i Hobro købstad, Onsild herred, Randers amt i en alder af 95 år, og blev begravet 4 juli 1931 i Hobro kirkegård. Årsagen til hendes død var Bronchitis.

Ægteskabsnotater: Ungkarl Niels Christian Christensen tjenestekarl i Hobro , 28 aar
Pigen Karen Kirstine Nielsdatter af Vognsild, 25 aar
Forlovere: Gaardmd. Sognefoged Peter Christiansen i Aarup og huusmand Niels Nielsen (Kolv/Kole ?) i Vognsild
23. februar 2006
Bent Mortensen Slægter 23. maj 2003
MikrokortFarsø Vognsild 1766-1813 Farsø 1813- 1891 23. maj 2003
Steder i sognet Beskrivelse af Nørregaarden i Farsø 19. april 2006
Ole Munk Steder i sognetFandrup, Farsø, Fredbjerg, Gøttrup 12. april 2003
SlægterAndersen, Hønring, Jensen, Kjærsgaard, Mogensen, Nielsen, Smed 12. april 2003
MikrokortKirkebøger 1813 - 1891 12. april 2003
Helle Nielsen Steder i sognetFredbjerg, Fandrup, Støttrup, Tandrup. 1. juli 2003
Grtehe Leerbech DiverseJeg søger informationer om:

Karen Kirstine Mette Marie Laustsen
født 28. april 1879 i Fjeldsø sogn, Rinds herred og flyttet til , Farsø herred med sin familie
Hun er næstældste barn af en familie på 11 børn, hvoraf hun er den eneste pige.

Ligeledes søger jeg oplysninger om:

Laurits Laustsen født i farsø sogn d. 24. juni 1881
sidste informationer om ham stammer fra Stenstrup i Sunds hereed, ved svendborg, hvor han er fadder til sin broders barn
Han opgives som arbejdsmand.

de andre børn/drenge er fundet.

Begge er børn af husmand Niels Christian Laustsen og hustru Ane Kirstine Larsen som boede i Fandrup mellem 18810-1916
14. december 2007
Charlotte Larsen SøgerHej
Jeg søger hjælp til at finde vielsen mellem Johanne og Peder.
Dog passer Johannes fødselsår ikke, da hun er født i 1888, men godtnok d. 2/5
Dog passer Peders fødselsår heller ikke, da han er født i 1884, men godtnok d. 12/8

Samtlige personer i husstanden

Aalborg, Hornum, Sønderup, Munkholm, 1b, 95, FT-1921, C4521
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Peder Anton Pedersen 12/8 1885 Gift Husfader Landbrug Sønderup, Aalborg Amt
Johanne Pedersen 2/5 1887 Gift Husmoder Giver, Aalborg Amt

Ingeborg Pedersen 3/11 1908 Ugift Datter Giver, Aalborg Amt
Karen Pedersen 2/3 1910 Ugift Datter Giver, Aalborg Amt
Elna Pedersen 12/5 1911 Ugift Datter Giver, Aalborg Amt
Kirstine Pedersen 23/8 1912 Ugift Datter Giver, Aalborg Amt
Peder Pedersen 24/6 1914 Ugift Søn Giver, Aalborg Amt
Karl Pedersen 19/8 1915 Ugift Søn Giver, Aalborg Amt
Svend Otto Pedersen 17/9 1916 Ugift Søn Giver, Aalborg Amt
Kristian Pedersen 18/10 1917 Ugift Søn Binderup, Aalborg Amt
Oluf Pedersen 2/1 1918 Ugift Søn Binderup, Aalborg Amt
Margrethe Pedersen 15/3 1920 Ugift Datter Sønderup, Aalborg Amt

Jeg har kigget i Giver og Sønderup sogn, men forgæves.

Venlig hilsen
Charlotte Larsen
13. maj 2008
Ove Blach Søgeroplysninger om Hollen Sørensen f 1759 og hans kone forældre til Søren Hollesen f 25 okt 1801 i Djørup d 08 jan 1839


23. juni 2012
Ove Blach SøgerGamle billeder af Lars Sørensen og Ane Kjerstine Jensen. Søges
Oldefar.
Lars Sørensen. Født.. 02 feb 1828. i Djørup. Bislev S Hornum H Aalborg A. Døbt.. 30 mar 1828. i Bislev kirke hjm.03 feb 1828. knfi.. 03 apr 1842. i Veggerby kirke.
Død.. 29 jun 1890. i Binderup. Vokslev S Hornum H Aalborg A. Beg.. 06 jul 1890. i Vokslev kirkegaard.
Gift.. 27 dec 1855. i Grindsted kirke kær H Aalborg A
Oldemor.
Ane Kjerstine Jensen. Født.. 01 mar 1831. i Grindsted Hammer S Kær H Aalborg A. Døbt.. 04 apr 1831. i Grindsted kirke. konfi.. 30 mar 1845. i Hammer kirke. Død.. 12 nov 1913. i Vokslev S Hornum H Aalborg A. Begr.. 20 nov 1913. i Vokslev Kirkegaard
23. juni 2012
Ove Blach SøgerGamle billeder af Lars Sørensen og Ane Kjerstine Jensen. Søges
Oldefar.
Lars Sørensen. Født.. 02 feb 1828. i Djørup. Bislev S Hornum H Aalborg A. Døbt.. 30 mar 1828. i Bislev kirke hjm.03 feb 1828. knfi.. 03 apr 1842. i Veggerby kirke.
Død.. 29 jun 1890. i Binderup. Vokslev S Hornum H Aalborg A. Beg.. 06 jul 1890. i Vokslev kirkegaard.
Gift.. 27 dec 1855. i Grindsted kirke kær H Aalborg A
Oldemor.
Ane Kjerstine Jensen. Født.. 01 mar 1831. i Grindsted Hammer S Kær H Aalborg A. Døbt.. 04 apr 1831. i Grindsted kirke. konfi.. 30 mar 1845. i Hammer kirke. Død.. 12 nov 1913. i Vokslev S Hornum H Aalborg A. Begr.. 20 nov 1913. i Vokslev Kirkegaard
23. juni 2012
AsburyJoan SøgerAnders Larsen Family 1870 to Present.Looking for relatives of Katrine (Cathrine)Andersen, Eleanor Andersen, Ane Andersen, Karl Andersen, Esben Andersen, Louise Andersen
also Karoline Lassen (Larsen)
17. september 2003
Erna Søndergaard Pedersen SøgerKnud Kristian Eriksen født den 27 sep. 1933,Hammer sogn,Kær herred, Ålborg amt.
Moderen Ane Marie Eriksen, Hammer sogn,Kær herred, Ålborg amt

Hvem ved noget om faderen Charles Emanuel Christensen Født 29 oktober 1912, Mariendal, Elling sogn, Horns Herred, Hjørring amt. Charles Emanuel blev viet til Agnethe Dusine Nielsen(født 1. april 1911) hos Sognfoged i Lindholm den 8. december 1934.
Jeg ved at Charles Emanuel var Murersvend i Vodskov, Hammer sogn, Kær herred, Ålborg amt, da han blev viet, Og han fik tre børn i dette ægteskab Bl.a. Ester født i !935 og døde samme dag, Mona født 1937 samt Karen født i 1939 alle født i Hammer Sogn, Kær herred, Ålborg amt.

Er der nogen der ved noget om familien og hvornår Charles Emanuel døde måske??

Agnethe Dusine Nielsen ved jeg ikke noget kun hvad tid hun er født, men ikke i hvilket sogn.

Mon der skulle være nogen der ved det må i gerne kontakte mig.
1. oktober 2010
Else Marie Schmidt Poulsen SøgerJeg søger oplysninger om Andreas Christensen f. 3. januar 1751 i Hvorup, Aalborg og blive gift med Sindet Jørgensen som er født 1749 i Grønnebæk, Haderslev. 13. juli 2008

Gå til side 1

<<  >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.