Vordingborg Købstad sogn, Bårse herred, Præstø amt

Side 1 af 2

Vordingborg Købstad sogn - Bårse herred - Præstø amt
Kim Melchior DiverseMasnedø hørte på et tidspunkt til Mønbo Herred. Jeg har en afskrift af indførslerne fra Overformynderi protokollen fra Masnedø mellem 1730 og 1768. Der er kun 11 indførelser. Hvis du er interesseret i disse oplysninger, send mig en email. 17. april 2004
Henrik Brandt Diverse 25. oktober 2004
SlægterSpur, Lund 25. oktober 2004
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Bjørn Kaas 1561-63, Jørgen Brahe
Færgegaard: Mikkel Mortensen - far. Morten Solings
24. januar 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præstø Amts Sygehus HSÅ præstø 1917, nævnt Frederik Carl Schreiber (kirug år 1788) Christian Andreas Heyde (år 1814) 24. januar 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præstø amts købstæder år 1743 HSÅ præstø 1917, beskrivelse af indberetning fra byfoged Knud Daliin, 24. januar 2013
Diverseartikel om jødefejden i vordingborg 1819 HSÅ præstø 1921,
nævnt levin Eskildsen, o.p. kinch, , isak mejers, Købmand Goldschmidt , skomager Brandrup
24. januar 2013
Diverseartikel om st. Knudslaug i Vordingborg, HSÅ præstø 1923, nævnt Anders Mogensen (1640), år 1632 nævnes Borgmester Ejer Jacobsen, rådmændene Rasmus Laursen og Erich Nielsen købmand, Morten Fergemand, Anders Guldsmed, hører Anders Jørgensen, Frantz murmester, Christoffer badsker, Rasmus Bager, Mogens Skreder, Hans kleinsmed, andris skomager, Herman kremmer, Hans Snedker, Johan Smed, Jacob teglbrænder, år 1637 Johan Bildensnider, Baltzer urtegaardsmand, Martinus bager, Jabob Andersen teglbrender år 1640 Sognepræst Olaus Hansen, ridefoged Peder Jansen, slotsskriver Laurits Jensen, Peder berider,

artikel om Valkendorfdugen i vordingborgmuseet, HSÅ præstø 1925
24. januar 2013
Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt beretning fra Vordingborg år 1743, nævnt vordingborg slots have, artikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til Brændeviinsbrænder M. Gjøe i Vordingborg år 1820, nævnt handelsgartner J. J. Hansen 24. januar 2013
Diverseartikel om vordingborg slot og købstadens befæstning, HSÅ præstø 1928, 24. januar 2013
Diverseartikel om fra den gamle by, HSÅ præstø 1931, nævnt bylov fra 1655 24. januar 2013
Diverseartikel om vordingborg lærde skoles elleve Disciples Spisning år 1737 , HSÅ præstø 1931, 24. januar 2013
Diverseartikel om Seminarieforstander th. Halse, HSÅ præstø 1938 24. januar 2013
Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, beskrivelse af fest 1785, nævnt Goldschmidts i købmandsgården 1830 24. januar 2013
Martin Bang Dahl SlægterJeg arbejder med købmandsslægten Staal fra Vordingborg.
Det er især efterkommere efter købmand Peder Lauritzen Staal (ca. 1620-1682), rådmand 1671.
Den ene søn, Hans Pedersen Staal, slog sig ned i Nykøbing Falster.
Den anden søn, Peder Pedersen Staal (kaldet Peder Lauritzen), blev far til købmand Hans Staal (1712-ca. 1763) gift med Marie Vibeke Terpager, datter af provst Lars Pedersen Terpager, samt til sognepræsten Johan Peter Staal.
2. juni 2006
Per Andersen SlægterSøger oplysninger om slægt til:
Inger Kirstine Hansdatter, født ca. 1815 i Ø. Egesborg, død d. 2801 1895 i Vordingborg.
Gift med:
Frederik Ferdinant Larsen, født 0201 1819 i Nyråd, død 0603 1892 i Nyråd.
Deres barn nr. 3:
Christine Frederiksen Ferdinandsen, født 0701 1848 i Nyråd.
Faddere:
Pigen Sophie Larsen af Ø. Egesborg, Pigen Birthe Hansdatter af Ø. Egesborg
Mads Hansen, Corfitz Dinesen af Nyråd.
20. maj 2004
Bente Dyrstad SøgerHej
Jeg leder efter mine tipoldeforældre som boede i Vordingborg FT 1860.
I 1867 får de min oldemor Thomasine.
Det drejer sig om Ane Hansen født 1827 i Græsbjerg og Hans Nielsen 1824 i Karlebo. De er viet i Vordingborg 1856. Hvornår er de døde? Kan nogen hjælpe.
Mange hilsener
Bente
15. december 2004
Kasper Beck Hemmingsen SlægterGeorg Andreas Apel kom til Køng omkring 1800. Vi er nogle stykker der forsker i denne Apesl efterslægt, se meget mere på og læs om vores årlige Apel-Træf. 19. juli 2009
Børge Askholm Jeg forsker i sognethjemmeside:
En søster til en af mine aner boede her. Hendes mor er Kirstine Melchior født og død i Everdrup by og sogn.

7. november 2004
charlotte christensen Diverseartikel om hellig kilder i præstø amt, HSÅ præstø 1923

artikel om vejenes udviklingshistorie præstø amt, HSÅ præstø 1923, kort over oldtidsvejene,

artikel om møntfund præstø amt, HSÅ præstø 1923, oversigt over møntfundene

artikel om sagn og tro om sten i præstø, HSÅ præstø 1930,
12. maj 2013

Gå til side 1 2

<<  Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.