Fakse sogn, Fakse herred, Præstø amt

Side 1 af 2

Fakse sogn - Fakse herred - Præstø amt
Børge Askholm Diversehjemmeside:

7. november 2004
DiverseFlere af Kirstine Melchiors efterkommere slog sig ned her. 7. november 2004
Niels Erik Simonsen SøgerFrants Oscar Magnusson (Thorsell) i Danmark fra 1867 (Fakse sogn), fra Sverige, 21. februar 2003
SøgerAnna Maria Malmberg, g.m. Frants O. M. Thorsell, alle oplysninger, vielse, børn 21. februar 2003
Palle Hansen SlægterMeget er indtastet 4. februar 2003
Mikrokortfkt. og kirkebøger 4. februar 2003
Slægter 4. februar 2003
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Niels Juel 1686

artikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1914 og 1915
nævnt Rasmus Svendsens Skole i fakse (1620-45) sognepræst i fakse
skoleholder Jacob Pragh, ustuderet, skole i værløse skoleholder Svend Hansen Lund, studeret, og Prins Carls skole i Stubberup skoleholder Hans Valbye, ustuderet, skole i Houby skoleholder Lars Jørgensen, ustuderet... skole i vallebo skoleholder Michel Rull, ustuderet
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Herredsbyen faxe og kirke HSÅ præstø 1919, nævnt jytte gyldenstjerne. peder juel, sognepræst Rasmus Svendsen, Jannes Schrøder, anne Jensdatter år 1650, Christian grubbe, Ide Munk, Oluf Ropsenkrands, gravsten Peder lauridsen, degn med hustru Karen Jørgensdatter af Assens og Mette Rasmusdatter af Haastrup, jylland
gravsten præst, Hans Christen Bagger født 1649 i Lund Skåne død 1710, han hustru Anna Cirstine Meier født i Sølvitsborg, skaane 1659, død 1722
tidligere gravsten nu forvundne; Niel Christensen, præst død 1616
Hans Stangesen , præst død 1619, Søren Johan Heiberg (1739-1822
mindetavle over præst Esben Haste , Amdreas Dreyer død 1788.
ridder Holger rosenkrantz død 1785 - Helvig sophie Juel
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om næstved latinskole og dens lærer HSÅ præstø 1920,
nævnt Laurentius Michael Frølund død 1753 i faxe

artikel om Helligkilder præstø amt, HSÅ præstø 1923, nævnt St. hans kilde ved Hovby, St. Hans marked
12. maj 2013
Diverseartikel om Lund Lodseri i fakse, HSÅ præstø 1931, 12. maj 2013
Diverseartikel om fundats, HSÅ præstø 1934, vedr den først skole på landet i fakse 12. maj 2013
Diverseartikel om Carl Borre Larsen, HSÅ præstø 1941, født 1898 i fakse søn ag bogtrykker ludvig Peter Larsen og Betty Thyra Theolofine Hansen 12. maj 2013
Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt udskiftning af fakse 1851
12. maj 2013
Diverseartikel om valgene til den grundlovgivende rigsforsamling i præstø amt 5. oktober 1848 HSÅ præstø 1943-46
nævnt valgkandidat Møller Frederik Johannsen i Hovby
12. maj 2013
Diverseartikel om Digte fra sydsjælland HSÅ præstø 1943-46
nævnt Peder Horrebow Haste født 1765 i fakse
12. maj 2013
Jill Munnecke SlægterHar meget omkr. Jens Pedersen (f: 1784) og Karen Poulsdatter (f: 1782)i Borrishoved, Fakse sogn. Samt omkr. Peder Povelsen (f:1773)og Ellen Hansdatter (f: 1764) på StrandLodden, Fakse sogn (senere Hylleholt sogn), Karen og Peder er søskende. Har både længere tilbage og up todate. 28. oktober 2005
Lars Thore Jensen SøgerI Fakse Sogn søges oplysninger om ægteparret Niels Povelsen (født omkring 1771, formodentlig i Kissendrup/Kjessendrup) og Anna/Anne Andreasdatter (født omkring 1770 i Wærløse). Hendes forældre var Andreas Ibsen og Birthe Olesdatter. 27. marts 2009
charlotte christensen Diverseartikel om fakse herreds historie, HSÅ præstø 1922, og opståelsen af stednavne

artikel om møntfund præstø amt, HSÅ præstø 1923, nævnt universitetsbonden Lars Jensen Fakse Bymark år 1768
12. maj 2013
Børge Askholm Jeg forsker i sognethjemmeside:
En søster til en af mine aner boede her. Hendes mor er Kirstine Melchior født og død i Everdrup by og sogn.

7. november 2004

Gå til side 1 2

<<  Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.