Vejlø sogn, Hammer herred, Præstø amt

Side 1 af 2

Vejlø sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Niels Trolle, Knud Stensens, Tyge Christensen
3. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Gaunø og dens malerisamling HSÅ præstø 1916,
nævnt lindenov rosenkrantz, lunge, trolle, thott død 1702(købte meget gods til ejendommen, fik emigrerde skaanske bønder til at overtage de mange ødegaarde) , brahe , gøye, krabbe
3. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om næstved latinskole og dens lærer HSÅ præstø 1920, nævnt Jakob Teilsen sognepræst i vejlø 1613-1636 3. maj 2013
Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt haven på Gaunø, nævnt Gartner L. Petersen ansat 1737-85, nævnt Pastor Sørensen producere og afsætter jordbær 3. maj 2013
Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt Togbetjent Jensens hustru født 1874 i vejlø. 3. maj 2013
Diverseartikel om Hoveriets historie på Gaunø gods, HSÅ præstø 1941, nævnt Kammerherre Reedtz Trott til Gaunø (1791), tidligere Forvalter hr prokurator N. Knudsen Vejløgaard (1796), Forvalter Giellerup, Brikedommer Bendix Hinchelldey

gaunø år 1774 havde 80 hovninger fordelt over følgende byer
Vejlø 13, Basnæs 9, Rettestrup 8, Borup 1, Appenæs 1, Lou 12, Svinø 28, enø 8

i 1796 fordelt anderledes, vejlø 11, basmæs 9, Retterup 9, Borup 3, Sipperup 2 Lo 12, Svinø 14, enø 8 Aaderup 12.
3. maj 2013
Diverseartikel om sognet køng , HSÅ præstø 1942, omtal af Dybsø 1607 omtales at øen havde 2 gårde, brødre Jørgen og hans holst,
år 1682 beboes øen af Laurids Jensen og Hans Rasmussen, 1690 nævnt Ladefoged Hans Kristensen på dybsø
3. maj 2013
Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt vejlø kirke
3. maj 2013
Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt landmåler Niel Hass Munck død 1806
3. maj 2013
Diverseartikel om valgene til den grundlovgivende rigsforsamling i præstø amt 5. oktober 1848 HSÅ præstø 1943-46
nævnt Christian Schroll gaardfæster fra Basnæs
3. maj 2013
Diverseartikel om sognepræsterne i Vejlø-vester egesborg, HSÅ præstø 1943-46, nævnt hr ole Nielsen, Hr Anders Sørensen Flomidt, Hr Rasmus, Hr Vilhelm Rasmussen, Hr Hans Jensen, Peter Nielsen Brandeløv, , Jacob Thillemann, Jacob Tolosius, Peter Nielsen Calundanus, Peder Jacobsen Spielderup, Peder Laursen Norup, Bjørn Pedersen Mahler, Thomas Hansen Borch, Magnus Jensen Hammer, Hans Christian Hersom, , Niels Frederik Sørensen, Johan Frederik Mohr, Thomas Ludvig Rørdam, August Adolf Elias Lassen 3. maj 2013
Børge Askholm Jeg forsker i sognethjemmeside:
En søster til en af mine aner boede her. Hendes mor er Kirstine Melchior født og død i Everdrup by og sogn.

7. november 2004
charlotte christensen Diverseartikel om hellig kilder i præstø amt, HSÅ præstø 1923

artikel om vejenes udviklingshistorie præstø amt, HSÅ præstø 1923, kort over oldtidsvejene,

artikel om møntfund præstø amt, HSÅ præstø 1923, oversigt over møntfundene

artikel om sagn og tro om sten i præstø, HSÅ præstø 1930,
12. maj 2013
Diverseartikel om Gildelyd, HSÅ præstø 1931,

artikel om geologi i østsjælland, HSÅ præstø 1932,

artikel om folkemaal og Folkesind, HSÅ præstø 1932
12. maj 2013
Diverseartikel om forsvundne Skove i præstø amt, HSÅ præstø 1933

artikel om gotiken, HSÅ præstø 1931
12. maj 2013
Ove Blach DiverseEr du en Blach/Black/Blak eller med i vor slægt, send en mail eller et indlæg.
Den ældste kendt er fra år 1450 fra Lerbjerg syd for Randers og tæt på Hadsten på en gård ved navn Lerbjerggård.
Nu er det ca. 5 år siden jeg begyndte med lidt slægtsforskning i fritiden.
Tak for hjælpen.

MVH Ove Blach 9240
23. juni 2012
Lars U H Jensen SøgerHej.

Jeg søger efter en Egon Schiermacher, Pantefoged i Kalvehave fra 1944-47,jeg aner intet om ham udover navnet,han skulle have boet i Langebæk/Gl.Kalvehave området på den tid.
Jeg søger iøvrigt alt/overalt om personer med navnet Schiermacher,både som mellem/efternavn.

Hj.side.


Jeg har fundet ham, men søger andre "Schiermachere" stadigvæk.
1. marts 2013
Ove Blach DiverseEr du en Blach/Black/Blak eller med i vor slægt, send en mail eller et indlæg.
Den ældste kendt er fra år 1450 fra Lerbjerg syd for Randers og tæt på Hadsten på en gård ved navn Lerbjerggård.
Nu er det ca. 5 år siden jeg begyndte med lidt slægtsforskning i fritiden.
Tak for hjælpen.

MVH Ove Blach 9240
23. juni 2012
Ove Blach DiverseEr du en Blach/Black eller med i vor slægt, send en mail eller et indlæg.
Vores slægt er fra Lerbjerg syd for Randers og tæt på Hadsten på en gård ved navn Lerbjerggård.
For nogle år siden begyndte jeg med lidt slægtsforskning i fritiden.

Tak for hjælpen.
MVH Ove Blach 9240.
23. juni 2012
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om sydsjællands stednavne HSÅ præstø 1917,

artikel om Ole Werdelin degn i lellinge ( for hundrede aar siden) HSÅ præstø 1918, nævnt Hans christiansen (hans efterfølger), gaardmand Anders Hansen i lellinge ( år 1817)
30. december 2012

Gå til side 1 2

<<  Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.