Elmelunde sogn, Mønbo herred, Præstø amt

Side 1 af 2

Elmelunde sogn - Mønbo herred - Præstø amt
Kim Melchior DiverseJeg har oplysninger om min slaegt fra Mon mellem 1600 og 1850
Mine forfaedre kom fra Magleby, Borre, Keldby og Elmelunde
Jeg har mere end 200 direkte aner identificeret i familiegrupper
17. april 2004
DiverseWord Dokument med 1843/44 matrikel fra Møn Bogø og Farø 17. april 2004
DiverseJeg kan foretage opslag i mandtalslisten som 1645 skattelisten for Elmelunde er baseret paa. Mandtallet er udfort som en folketaelling med hele familie grupper. Bare send mig en email paa scangen@netutah.com 17. april 2004
charlotte christensen Diverseartikel om Elmelunde kirke HSÅ præstø 1913
gravsten over præsten Niels Hansen Borre og hustru Marine Eriksdatter
Gravsten over Christen Pedersen død 13.05.1634
12. maj 2013
Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til Hans Jacob Raae af Ouregaard i Elmelunde år 1827 12. maj 2013
Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt præst Nicolai Dreyer, nævnt Nicolai jæger (1732), boemænd Jens Brant , Hans Møller og Anders Larsen. nævnt år 1912 lærer Theodor Jensen (skrevet : Elmelunde Byfolk) og kone Margrethe Pedersdatter født 1856 i Elmelunde, tilhørte mindst seks slægtsled tilbage de gamle , Elmelunde slægter, morten andersens gaard. kone Ellen, Johan Pejtersen, Niels Knudsen, 12. maj 2013
DiverseAnno 1834 den 10 November anmeldte Parcellist < 12. maj 2013
Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt elmelunde kirke
12. maj 2013
Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt udskiftning af Raabylille i 1771, af byens 14 gårde blev 13 udflyttet
12. maj 2013
Diverseartikel om Folkemøder i sydsjælland HSÅ præstø 1943-46
nævnt Gmd Jørgen Larsen i Elmelunde år 1852
12. maj 2013
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om gamle sikke og folketro på møn HSÅ præstø 1918,

artikel om Helligkilder præstø amt, HSÅ præstø 1923, nævnt græderne møns klint
13. april 2014
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om hestgarden på Møn 1685-97, HSÅ præstø 1923n nævnt Obersten von Plessen, den Statelige hestgarde, ingen rytter målte under 68" , iførte uniformer rigt prydede med guld og sølvbesætning, fjerbesatte Hatte, Lange ridestøvler, Hestegarden 4 kompagnier a 81 mand, også gamle Gardere på 60-70 år, ofte invalider fra den Skånske fejde fulgte med, bonden Hemming Christophersen på Nyggard, Ridefoged Chr. Arentzen, Herredsfoged Henrik Petersen, Major Lützau, Peter Petersen ved Koster, 25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om hvem forraadte Mønboerne år 1659, HSÅ præstø 1926,

artikel om den sidste svenskekrig på møn, HSÅ præstø 1927,
25. april 2013
Diverseartikel om Mønsgravhøje i sagnoverleveringer, HSÅ præstø 1933

artikel om Mønsk Folkeliv, HSÅ præstø 1934
25. april 2013
Børge Askholm Jeg forsker i sognethjemmeside:
En søster til en af mine aner boede her. Hendes mor er Kirstine Melchior født og død i Everdrup by og sogn.

7. november 2004
charlotte christensen Diverseartikel om hellig kilder i præstø amt, HSÅ præstø 1923

artikel om vejenes udviklingshistorie præstø amt, HSÅ præstø 1923, kort over oldtidsvejene,

artikel om møntfund præstø amt, HSÅ præstø 1923, oversigt over møntfundene

artikel om sagn og tro om sten i præstø, HSÅ præstø 1930,
12. maj 2013
Diverseartikel om Gildelyd, HSÅ præstø 1931,

artikel om geologi i østsjælland, HSÅ præstø 1932,

artikel om folkemaal og Folkesind, HSÅ præstø 1932
12. maj 2013
Diverseartikel om forsvundne Skove i præstø amt, HSÅ præstø 1933

artikel om gotiken, HSÅ præstø 1931
12. maj 2013
Ove Blach DiverseEr du en Blach/Black/Blak eller med i vor slægt, send en mail eller et indlæg.
Den ældste kendt er fra år 1450 fra Lerbjerg syd for Randers og tæt på Hadsten på en gård ved navn Lerbjerggård.
Nu er det ca. 5 år siden jeg begyndte med lidt slægtsforskning i fritiden.
Tak for hjælpen.

MVH Ove Blach 9240
23. juni 2012
Lars U H Jensen SøgerHej.

Jeg søger efter en Egon Schiermacher, Pantefoged i Kalvehave fra 1944-47,jeg aner intet om ham udover navnet,han skulle have boet i Langebæk/Gl.Kalvehave området på den tid.
Jeg søger iøvrigt alt/overalt om personer med navnet Schiermacher,både som mellem/efternavn.

Hj.side.


Jeg har fundet ham, men søger andre "Schiermachere" stadigvæk.
1. marts 2013

Gå til side 1 2

<<  Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.