Keldby sogn, Mønbo herred, Præstø amt

Side 1 af 2

Keldby sogn - Mønbo herred - Præstø amt
Kim Melchior DiverseJeg har oplysninger om min slaegt fra Mon mellem 1600 og 1850
Mine forfaedre kom fra Magleby, Borre, Keldby og Elmelunde
Jeg har mere end 200 direkte aner identificeret i familiegrupper
17. april 2004
DiverseWord Dokument med 1843/44 matrikel fra Møn Bogø og Farø 17. april 2004
DiverseJeg kan foretage opslag i mandtalslisten som 1645 skattelisten for Keldby er baseret paa. Mandtallet er udfort som en folketaelling med hele familie grupper. Bare send mig en email paa scangen@netutah.com 17. april 2004
Tom Smidth 4000 SlægterWELLEJUS, Jens Beck lærer f. 9/3 1799 og gift med Pouline Sophie Concordia Rasmussen (f. 9/1 1814 i Vindinge ved Svendborg) var i sognet omkring 1840-1850. Kender til 4 børn født mellem 1840 og 49. Søger oplysninger om efterslægt. Har selv en del oplysninger tilbage i tiden- 6. juni 2005
Heidi & Steen Christophersen SlægterNøhr 6. december 2007
Diverse 6. december 2007
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Keldby kirke HSÅ præstø 1914, nævnt Jakob SAunesøn lensmand på møn, søn Andreas død 1223, Digteren Christen Andersen Lund (1808), Fikke Lavrensen (1450), Hans Dahl oh hustru Henriette Henriksen, Peder Munk- karen Skeel (1589)
Henning Moltkes - Elsebe (1356) Gravsten , Fikke Moltkes - Christina
yngere gravsten´: Jens Villumsen født i ulmark død 1640, Jokom Frantzen død 1648 (Jeg søger oplysning om Jokom Frantzen, skriv venligst til mig, hvis i ved noget om ham)
Rasmus Treschow død 1708 og hustru mette Clements datter, Ludvig Stoud (1750)
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Spejlsby kloster HSÅ præstø 1914

artikel om Digteren Christen Andersen Lund præst i keldby HSÅ præstø 1916, hustru marie Sofie la cour, enke efter præst i Holeby, lolland, 2. hustru Karen Charlotte Johanne Jørgensen, fra stege (billed af hans grav)
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Gamborg - gammelborgvold på møen HSÅ præstø 1919. nævnt Gmd, i Keldbylille Anders Jensen, barn i 1850erne

artikel om Helligkilder præstø amt, HSÅ præstø 1923, St. Ketil kilden, nævnt pastor Ludvig Stoud
12. maj 2013
Diverseartikel om digteren c.a. lund og keldby, HSÅ præstø 1929, 12. maj 2013
DiverseAnno 1834 den 10 november anmeldte Huusmand Jørgen Paaske i udbye at hans datter Maren Kirstine har født et dødt pigebarn. * 12. maj 2013
Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt keldby kirke
12. maj 2013
Diverseartikel om møns landboforeningsmøde år 1846 blev forbudt præstø 1943-46
nævnt Jens Larsen fra Pollerup
12. maj 2013
Roger H. Newman Søgerfamily of Hans Svendsen born 1763 and Bodild Andersdatter born 1771 12. april 2003
Birgit Kristensen SøgerJeg søger efterkommere af min oldefars søstre: Karen Kirstine Emilie Andersen, f 1/6 1850 og Hanne Bolette Andersen, f 13/5 1867. De er døtre af husmand og fisker Anders Peter Nielsen og hustru Anne Cathrine Christophersdatter fra Tostrup, Keldby sogn. 22. april 2007
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om gamle sikke og folketro på møn HSÅ præstø 1918,

artikel om Helligkilder præstø amt, HSÅ præstø 1923, nævnt græderne møns klint
13. april 2014
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om hestgarden på Møn 1685-97, HSÅ præstø 1923n nævnt Obersten von Plessen, den Statelige hestgarde, ingen rytter målte under 68" , iførte uniformer rigt prydede med guld og sølvbesætning, fjerbesatte Hatte, Lange ridestøvler, Hestegarden 4 kompagnier a 81 mand, også gamle Gardere på 60-70 år, ofte invalider fra den Skånske fejde fulgte med, bonden Hemming Christophersen på Nyggard, Ridefoged Chr. Arentzen, Herredsfoged Henrik Petersen, Major Lützau, Peter Petersen ved Koster, 25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om hvem forraadte Mønboerne år 1659, HSÅ præstø 1926,

artikel om den sidste svenskekrig på møn, HSÅ præstø 1927,
25. april 2013
Diverseartikel om Mønsgravhøje i sagnoverleveringer, HSÅ præstø 1933

artikel om Mønsk Folkeliv, HSÅ præstø 1934
25. april 2013
Børge Askholm Jeg forsker i sognethjemmeside:
En søster til en af mine aner boede her. Hendes mor er Kirstine Melchior født og død i Everdrup by og sogn.

7. november 2004

Gå til side 1 2

<<  Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.