Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt

Side 1 af 2

Magleby sogn - Mønbo herred - Præstø amt
Kim Melchior DiverseJeg har oplysninger om min slaegt fra Mon mellem 1600 og 1850
Mine forfaedre kom fra Magleby, Borre, Keldby og Elmelunde
Jeg har mere end 200 direkte aner identificeret i familiegrupper
17. april 2004
DiverseWord Dokument med 1843/44 matrikel fra Møn Bogø og Farø 17. april 2004
DiverseJeg kan foretage opslag i mandtalslisten som 1645 skattelisten for Magleby er baseret paa. Mandtallet er udfort som en folketaelling med hele familie grupper. Bare send mig en email paa scangen@netutah.com 17. april 2004
charlotte christensen Diversekvægskat 1657 for stubberup by
jeg har afskrevet matriklen 1688 for magleby sogn
13. april 2014
Lokalhist. bøgerartikel om Magleby kirke HSÅ præstø 1913
nævnt Brede Rautzou - Karen Göye (lensmand på møn 1596-1618)

Anders Ebbesøn. Fikke Moltke, Peder Lauritsøn og hustru Margrethe Andersdatter, Hans Coster

artikel om Hans Didriksen, Mandemark død 1918, ... ÅHS præstø 1918
13. april 2014
Lokalhist. bøgerartikel om Anders Bille til Søholm (1477-1555 ) HSÅ præstø 1914 13. april 2014
Diverseartikel om magleby skoles historie, HSÅ præstø 1924 13. april 2014
Diverseartikel om præstø Amts gamle Bøndergaard, HSÅ præstø 1925, vist kort over Sømark, Magleby sogn, Vist tegning over enlængede gaard 13. april 2014
Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt lSkovridder F. Slotze 13. april 2014
Diverseartikel om henrettelse ved bål og brand, HSÅ præstø 1926, nævnt Niels Mogensen født i søemarcke i magleby sogn, notits i stege kirkebog år 1707 13. april 2014
DiverseArtikel om slaget ved køge landevej år 1807, HSÅ præstø 1940, nævnt Mads Madsen Mandemark 13. april 2014
DiverseAnno 1834 den 8 Juli anmeldte at Hans Marcussens enke Margrethe Olsdatter af Budsene, der var fattiglem ved Døden er afgaaet. * 13. april 2014
Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt Busemarke, Busene Mandemarke
13. april 2014
DiverseBog: ulla Dahlerup, dengang familien var alt
Artikel om en skovfoged familie under Klintholm gods ankom til møn 1888,
billed af skovfogeden, omtale af familien på godset, og tjenestefolk

13. april 2014
Roger H. Newman SøgerRasmus Ollufsen Kurremand who married in 1646 to Maren Pedersdatter
12. april 2003
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om gamle sikke og folketro på møn HSÅ præstø 1918,

artikel om Helligkilder præstø amt, HSÅ præstø 1923, nævnt græderne møns klint
13. april 2014
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om hestgarden på Møn 1685-97, HSÅ præstø 1923n nævnt Obersten von Plessen, den Statelige hestgarde, ingen rytter målte under 68" , iførte uniformer rigt prydede med guld og sølvbesætning, fjerbesatte Hatte, Lange ridestøvler, Hestegarden 4 kompagnier a 81 mand, også gamle Gardere på 60-70 år, ofte invalider fra den Skånske fejde fulgte med, bonden Hemming Christophersen på Nyggard, Ridefoged Chr. Arentzen, Herredsfoged Henrik Petersen, Major Lützau, Peter Petersen ved Koster, 25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om hvem forraadte Mønboerne år 1659, HSÅ præstø 1926,

artikel om den sidste svenskekrig på møn, HSÅ præstø 1927,
25. april 2013
Diverseartikel om Mønsgravhøje i sagnoverleveringer, HSÅ præstø 1933

artikel om Mønsk Folkeliv, HSÅ præstø 1934
25. april 2013
Børge Askholm Jeg forsker i sognethjemmeside:
En søster til en af mine aner boede her. Hendes mor er Kirstine Melchior født og død i Everdrup by og sogn.

7. november 2004

Gå til side 1 2

<<  Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.