Næstved Købstad sogn, Tybjerg herred, Præstø amt

Side 1 af 2

Næstved Købstad sogn - Tybjerg herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om svenskekrigen 1657-60 i sydsjælland HSÅ præstø 1912
nævnt Hans Ritmester, ejede et hus i næstved, myrdet efter svenskene havde for ladt landet , kone Ane, voksne børn.
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Trolddom i næstved år 1601 HSÅ præstø 1914
nævnt Peder Skrædder, Maren Eriks (klog kone), Albrit Skrædder, Morten Skrædder, Kirstine Mules (heks), Else Thues (heks), Svend Bøssemager,
Maren Nielsdatter, Jørgen Feldbereder, Mikkel Feldbereder, Anne halte Jørgen Skræders kvinde,Niels Stub, Maren Kandestøbers, Maren Bagers Kvinde, Hellerikke Else Thues, Peder Koch, Karen Gregersdatter, Elline Willumsdatter, Jens Malers,, Mette Jensdatter, Henning af Ellevænget, , Jørgen Guldsmed, Anders Knudsen, Anne Frederik Bartskærs, Jens Keddelsmed, Morten Pakmand, , Christoffer Skinder, Lensmanden Henrik Lykke
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Borgemester Mogens Tuessøns Badstue år 1484 HSÅ præstø 1915 12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præstø Amts Sygehus HSÅ præstø 1917, nævnt år 1752 blev Dr. Tobias Wirth (død 1760) Provinsialmedikus for sjælland og tog aaret efter bopæl i Næstved. Christian Levin Wernecke overtog stillingen 1762 og flyttede nogle år efter til næstved.
år 1788 Kirug, Johan Reinholt Struckmann
år 1817 Johan Balthasar Meyer
også nævnt Amund Richard Holtermann, Claus Tode, Henrik Abraham Posselt
1824 gjordemoder Madam Højer
nævnt Leth, Schønheider og witte
Krigsraad Rosa Peter Joseph Timotheus Laurent
Ove Chritoffer Høegh Guldberg (1837), Lorentz Vilhelm Castenschiold (1839)
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præstø amts købstæder år 1743 HSÅ præstø 1917, beskrivelse af indberetning fra Raadmand Hans Klingberg, billed af næstved og kort over næstved 12. maj 2013
Diverseartikel om næstved latinskole og dens lærer HSÅ præstø 1920,
Rektorer:
Jonas Magnussen (1398-1415)
Henrik Gotschalk (ca 1470)
Søren ? (14..-1492)
Jacob Povlsen Bager (1580-84)
Jakob Waltersen (158.-1591) søn af Walter Jacobsen Handelsmand i Næstved og Lykke Nielsdatter
Jørgen Skolemester (1591-159.)
Niels Skolemester (1594-1595)
Frands Jørgensen (159.-1608) søn af Jørgen Hansen Guldsmed og byfoged i næstved
Jacob Tielsen (1608-13) fra næstved
Haagen Povlsen 1613-14
Gabriel Lauridsen Brink 1614-15 født i norge
Oluf Christensen 1691-22
Laurids Pedersen Thura 1623-26
Hans Jørgensen Hammer (c1635-37)
Mikkel Nielsen Mule (1637-43)
Povl Menelausen, (1643-46) født c 1618 i kbh
Christen Jespersen Højer 1646-58
Peder Pedersen Syv (1659-64)
Søren Bjørnsen Drachard (1664-80)
Mads Madsen Schjelderup (1680-82)
Hans Nielsen Ørn 1682-84
Claus Hansen Mule (1684-85) - død i næstved 1720
Jens Mortensen Keitom 1685-c95
Christen Clemintin 1696-97
Joachim Gertsen Schumacher 1697-98
Christian Henriksen Ring 1698-1723
Jonas Davidsen Gam 1723-34 - født i næs på island
Otto Rhud 1734-39

Hører:
Jørgen Pedersen død 1687 næstved
Christian Ørn død 1691 i næstved
Jørgen Jørgensen Juel død 1702 i næstved
Simon Jokumsen Krich død 1719 i næstved

blandt flere
12. maj 2013
Lokalhist. bøger5?m næstved smede gennem 250 år, HSÅ præstø 1922, nævnt smede lauget, nævnt Ole Ploug år 1608. Jens Kleinsmed, Ole Knivsmed, Jacob Hjulmand, Jens Kedelsmed, Chisten Bundtmager, Niels Poulg, Svend Bøssemager, Niels Otzig, Johan Smed, Peder Kiellesmed, , Hans Kleinsmed, Hans Berthelsen (1644),Jacob Kandestøber (1646),,Bertel Bøssemager (1657), Jens Kleinsmed,
år 1686 nævnes følgende Peter Mosse, Anders Hinrichsen, Christen Rubertsen, Jørgen Hansen Kleinsmed. Jens Poulsen sejermager, Richardt Andersen, Envert Hansen fra lille næstved, Ertmand Arensberg og Hans Nielsen Kleinsmed, år 1705 nævnt Hans Thomsen, kleinsmed i lille næstved, Rasmus Olsen Bøssemager,
Jørgen Hansen Kleinsmed (1708), år 1745 nævnt Peter Johansen kleinsmed, Johan Galle urmager, Niels Christensen Grovsmed i Ringsted, Christen Christensen kleinsmed, Ditløf Reifenstein grovsmed, Jørgen Reifenstein grovsmed, Tønne Tønsberg urmager i præstø, Christen Tønnesen Tonsberg kleinsmed på møn, Svend Nielsen grovsmed i præstø, Niels Mikkelsen kleinsmed i Stege
år 1764 nævnt Andreas Maar smed, Henrik Geertsen grovsmed, Christen Christiansen kleinsmed, Christopher Galle urmager, Michel Hobro kleinsmed, Rasmus Nielsen grovsmed, Peder Holgersen, Hartvig Pedersen

artikel om jens hansen Kræmmer som troldmand år 1641, HSÅ præstø 1925
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Sortebrødreklosteret i næstved, HSÅ præstø 1924 12. maj 2013
Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt gartner Sørensen, Gatner Petersen, Gartner Hansen, Kjøbmand Lillelund, Kjøbmand Krag, Apotherker Baagøe 12. maj 2013
Diverseartikel om store bro ved næstved, HSÅ præstø 1927,

artikel om notitser fra næstved retsprotokoller, HSÅ præstø 1927,
12. maj 2013
Diverseartikel om næstved overdrev, HSÅ præstø 1928,

artikel om fiskeriet i susaa og fjorden, HSÅ præstø 1929,
12. maj 2013
Diverseartikel om et gammelt Felberederhjem i næstved, HSÅ præstø 1931, nævnt Johan Henrich Galle 12. maj 2013
Diverseartikel om frihaverne i præstø amts købstæder ca 1830, HSÅ præstø 1933 12. maj 2013
Diverseartikel om Abel Schrøder den yngre, billedskærer, HSÅ præstø 1935

artikel om Billedsniderslægten Schrøder HSÅ præstø 1943-46
nævnt Abel Schrøder den ældre ca år 1580 bosat sig i næstved død år 1602 og hans børn Abel Schrøder den yngre , Eiler, Lisabeth, Christen.
nævnt Niels Ploug år 1619, Johanne bagers år 1650, Jens Mønbo år 1621, Rasmus Eriksen år 1611 gård i ringstedgade, Snedker Bendix Nielsen år 1638, Erik Smed år 1639, skrædder Niels Jacobsen år 1640, Peder Selgersen år 1643, raadmand Henning Knudsen år 1645, Fattigforstander Carsten Koch år 1646, Rasmus Christensen Raadmand år 1667
12. maj 2013
Diverseartikel om skovklosters forhold til næstved i middelalderen, HSÅ præstø 1935 12. maj 2013
Diverseartikel om Peder Syv, HSÅ præstø 1936 12. maj 2013
Diverseartikel om kammerherre A, Vedel , HSÅ præstø 1937

artikel om Næstved Købstads ældste hitorie, HSÅ præstø 1939, nævnt lille næstved
12. maj 2013
Diverseartikel om Hoveriets historie på Gaunø gods, HSÅ præstø 1941, nævnt prokurator Lund boende i næstved (1795) 12. maj 2013
Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt st. Peder og st. Mortens kirke
12. maj 2013
Diverseartikel om slægten Hinckeldey i næstved HSÅ præstø 1943-46,
nævnt andre slægter Horneman, Wichman, Misleth, Knæckenborg, Witte, Lafrendtz, Pohlman, Schwidtzer, Knøtter, Galle, Kähler
12. maj 2013

Gå til side 1 2

<<  Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.