Emnesøgning på 'Lokalhist. bøger' i Ribe amt

Side 1 af 1

Ribe Købstad sogn - Ribe herred - Ribe amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Præsten F:E: Bojsen HSÅ præstø 1915, nævnt Carl Bojsen stiftprovst i ribe

artikel om svinø skole HSÅ præstø 1916, nævnt Benjamin Carl Bramming født 1818 i ribe
28. december 2012

Gå til side 1

<<  >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.