Emnesøgning på 'Lokalhist. bøger' i Sorø amt

Side 1 af 1

Sorø Købstad sogn - Alsted herred - Sorø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om næstved latinskole og dens lærer HSÅ præstø 1920, nævnt Søren Bjørnsen Drachard, født i sorø 1634 søn af Bjørn Sørensen Drachard og Christiane Jacobæus 30. december 2012
Fodby sogn - Øster Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om næstved latinskole og dens lærer HSÅ præstø 1920,
nævnt Rasmus Christensen Perlestikker død 1728 i fodby
30. december 2012
Fyrendal sogn - Øster Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til kirkesanger og Skolelærer P. Petersen i skafterup år 1819
og Gmd Wincentz Pedersen i Nyerup år 1824
12. juli 2014
Slagelse Købstad sogn - Slagelse herred - Sorø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om næstved latinskole og dens lærer HSÅ præstø 1920,
nævnt Otto Rhud død 1786 i slagelse
30. december 2012
Hyllested sogn - Vester Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om næstved latinskole og dens lærer HSÅ præstø 1920,
nævnt Jens Mortensen Keitom født 1662 søn af Præst Morten Pedersen Keitom og kirsten Jensdatter Mule
30. december 2012
Tjæreby sogn - Vester Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om næstved latinskole og dens lærer HSÅ præstø 1920,
nævnt præst Hans Frederik Hegelund død i tjæreby 1765
30. december 2012

Gå til side 1

<<  >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.