Emnesøgning på 'Lokalhist. bøger' i Svendborg amt

Side 1 af 1

Åstrup sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Finn Kyhn Lokalhist. bøger"Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer....
Vesteraaby, Aastrup og Dirnisse Sogne.
Øerne Avernakø, Lyø og Bjørnø".
af N. Rasmussen Søkilde
15. september 2003
Avernakø sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Finn Kyhn Lokalhist. bøger"Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer....
Vesteraaby, Aastrup og Dirnisse Sogne.
Øerne Avernakø, Lyø og Bjørnø".
af N. Rasmussen Søkilde
15. september 2003
Brahetrolleborg sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Finn Kyhn Lokalhist. bøger"Trolleborgegnen og dens Beboere igjennem 250 Aar " af N. Rasmussen Søkilde. 15. september 2003
Lokalhist. bøger"Gamle og nye Minder om Brahetrolleborg og Omegn" af N. Rasmussen Søkilde. 15. september 2003
Diernæs sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Finn Kyhn Lokalhist. bøger"Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer....
Vesteraaby, Aastrup og Dirnisse Sogne.
Øerne Avernakø, Lyø og Bjørnø".
af N. Rasmussen Søkilde
15. september 2003
Fåborg Landdistrikt sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Finn Kyhn Lokalhist. bøger"Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer....
Vesteraaby, Aastrup og Dirnisse Sogne.
Øerne Avernakø, Lyø og Bjørnø".
af N. Rasmussen Søkilde
15. september 2003
Hillerslev sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Finn Kyhn Lokalhist. bøger"Hillerslev og Østerhæsinge Sogne med Arreskov og Gjelskov i ældre og nyere Tid" 15. september 2003
Lyø sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Finn Kyhn Lokalhist. bøger"Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer....
Vesteraaby, Aastrup og Dirnisse Sogne.
Øerne Avernakø, Lyø og Bjørnø".
af N. Rasmussen Søkilde
15. september 2003
Øster Hæsinge sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Finn Kyhn Lokalhist. bøger"Hillerslev og Østerhæsinge Sogne med Arreskov og Gjelskov i ældre og nyere Tid" af N. Rasmussen Søkilde 15. september 2003
Vester Åby sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
Finn Kyhn Lokalhist. bøgerHolstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer....
samt Udsigt over Egnens almindelige Historie fra Oldtiden til vore Dage.
med stadigt Hensyn til Samfundsforholdenes Udvikling."
af N. Rasmussen Søkilde
15. september 2003
Lokalhist. bøger"Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer....
Vesteraaby, Aastrup og Dirnisse Sogne.
Øerne Avernakø, Lyø og Bjørnø".
af N. Rasmussen Søkilde
15. september 2003
Svendborg Købstad sogn - Sunds herred - Svendborg amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Nætved latinskole HSÅ præstø 1920, nævnt Rasmus Æreboe født i svendborg, beretning fra hans skoletid 1696-1704 30. december 2012

Gå til side 1

<<  >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.