Emnesøgning på 'Diverse' i Thisted amt

Side 1 af 2

Bedsted sogn - Hassing herred - Thisted amt
Allan Martens Andersen DiverseSlægten i Sønder Dalgård kaldet Dahlgaard. Brugte fornavnet Simon. 23. maj 2004
Hugh Watkins DiverseC6226 FT-1840 Bedsted Hassing Thisted 78502
Bested Folketælling Bd. 108 s. 1- 14
Rentekammeret Tabelvæsen og Statistik 3534,108
Thisted amt I
Hassing Herred s. 1 - 198
30. januar 2004
Diversedele av KIP projekt 30. januar 2004
Hassing sogn - Hassing herred - Thisted amt
charlotte christensen DiverseAaborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra Morten Pedersen Hassing (præst) og Niels Christoffersen (degn) 21. marts 2013
Hørdum sogn - Hassing herred - Thisted amt
charlotte christensen DiverseAaborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra Niels Andersen (præst) og Peder Nielsen (degn) 21. marts 2013
Allan Martens Andersen DiverseBolle Jensen, f. ca. 1658 og Dorothea Nielsdatter, måske datter af Niels Poulsen i Hørdum der nævnes sammen med en Bendixen. Deres søn Niels havde børn med navne taget direkte fra adelsslægten Kruse, men hvad havde disse Kruser med Hørdum sogn at skaffe? Og var degnen Jens Bollesen Kruse adelig? 23. maj 2004
Laila Tøttrup DiverseJeg leder efter forældrene til min ane Anders Christensen Tøttrup. Han er født omkring 1690 antagelig i Tøttrup By i Hørdum Sogn. I 1708-9 kommer han til Højriis Slot på Mors, hvor han i en årrække er ridefoged. I 1732 bliver han gift og får forpagtningen af Dueholm Herregård i Nykøbing Mors. Og i 1752 køber han herregården. 23. februar 2005
Hvidbjerg Vesten Å sogn - Hassing herred - Thisted amt
charlotte christensen DiverseAaborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra Jens Pedersen Schibsted (præst) og Niels Thomesøn (degn) 21. marts 2013
Snedsted sogn - Hassing herred - Thisted amt
charlotte christensen DiverseAaborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra H. Sørensen Schandorph (præst) og Thommis Jensen (degn) 21. marts 2013
Sønderhå sogn - Hassing herred - Thisted amt
Allan Martens Andersen DiverseSlægten Dam. 1650-1750. 23. maj 2004
Villerslev sogn - Hassing herred - Thisted amt
Fritz Gundgaard Knudsen Diverse om gården Gundgaard 9. januar 2004
charlotte christensen DiverseAaborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra Morten Pedersen Hassing (præst) og Niels Christoffersen (degn) 21. marts 2013
Allan Martens Andersen DiverseJacob Bertelsen, Villerslev, død 1760, måske gift med en Uhrbrand? skoleholder Christen Christensen Dam på Lildbjerg, og Balsbye- og Nørgaard-slægterne i Villerslev by. 3. april 2006
Nors sogn - Hillerslev herred - Thisted amt
charlotte christensen DiverseAaborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra Anders Nielsen Lyngby (præst) og Anders Pedersen (degn) 23. marts 2013
Ræhr sogn - Hillerslev herred - Thisted amt
charlotte christensen DiverseAaborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra J.P. Poulstrup (præst) og B.S. Torup (degn)
23. marts 2013
Sennels sogn - Hillerslev herred - Thisted amt
Lars Pedersen DiverseAnders Tange Jensen og hustru Maren Jørgensen. Deres børn er blandt andet: Tine Dorthea Andersen Tange 11. marts 2003
Nørhå sogn - Hundborg herred - Thisted amt
charlotte christensen DiverseAaborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra Christen Søffrensen Hiortsvang (præst) og Hans Thomsen (ikke degn men i mangel af en) 21. marts 2013
Sjørring sogn - Hundborg herred - Thisted amt
charlotte christensen DiverseAaborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra Pouel Jensen Snedsted (præst) og Willem Christensen (degn) 21. marts 2013
Thisted Købstad sogn - Hundborg herred - Thisted amt
Lars Pedersen DiverseJens Møller Nielsen og Ane Sørensen stammer måske fra Skjoldborg. Deres børn er bland andet: Anders Enevoldsen Nielsen 11. marts 2003
Bjergby sogn - Morsø Nørre herred - Thisted amt
charlotte christensen DiverseAaborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra Olau Jenssøn Jølby (præst) og Anders Olluffsøn Skarum (degn) 21. marts 2013

Gå til side 1 2

<<  Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.