Emnesøgning på 'Diverse' i Præstø amt

Side 1 af 18

Allerslev sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om svenskekrigen 1657-60 i sydsjælland HSÅ præstø 1912
nævnt sidse Hans Espensens i udledige, Thomas Nielsen og kone i Allerslev
21. april 2013
Diverseartikel om En fattig præst, pastor Borchsenius i allerslev, HSÅ præstø 1924 21. april 2013
Diverseartikel om skovrider Rosthøj, oremandsgaard, HSÅ præstø 1927 21. april 2013
Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt allerslev kirke
21. april 2013
Bårse sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om skiftet efter Noels Pedersen død 1676 præst i baarse, HSÅ præstø 1929, 25. april 2013
Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt udskiftning af bårse 1783 præstegaard og tre mensalgaarde, de øvrige gårde under Engelholm år 1800
25. april 2013
Diverseartikel om valgene til den grundlovgivende rigsforsamling i præstø amt 5. oktober 1848 HSÅ præstø 1943-46
nævnt valgkandidat Pastor N. O. Mynster fra Baarse
25. april 2013
Beldringe sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnte Husmandskone Dorthe Hansen født i beldringe sogn 1857 24. april 2013
Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt udskiftning af dyrlev by år 1772, Faksinge i 1829
24. april 2013
Everdrup sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen DiverseSøger efterkommere efter Hans Peter Andersen født 1876 i everdrup sogn og Ane Kirstine Andersen født ca 1881 i everdrup sogn
begge børn af Jacob Andersen og hustru Karen Rasmussen
Husfolk i Engelstrup
3. maj 2013
Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, foto fra bækkeskov´s have 3. maj 2013
Diverseartikel om præst Ditmar Caspersen Heller 1641-1688, HSÅ præstø 1937 3. maj 2013
Diverseartikel om everdrup sogn og præstegaard, HSÅ præstø 1938

artikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt udskiftning af everdrup 1800 under Gisselfeld, Hemmestrup og Stavnstrup år 1783 og på ny år 1798
3. maj 2013
Diverseartikel om valgene til den grundlovgivende rigsforsamling i præstø amt 5. oktober 1848 HSÅ præstø 1943-46
nævnt valgkandidat Kapellan Smith i Everdrup
3. maj 2013
Diverseartikel om Biskop Balles Visitatsrejser HSÅ præstø 1943-46, nævnt Pastor Wedel 3. maj 2013
Jungshoved sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt haven på jungshoved slot 3. maj 2013
Diverseartikel om Biskop Balles Visitatsrejser HSÅ præstø 1943-46, nævnt Pastor Faber 3. maj 2013
Kalvehave sogn - Bårse herred - Præstø amt
Kim Melchior DiverseLangø hørte på et tidspunkt til Mønbo Herred. Jeg har en afskrift af indførslerne fra Overformynderi protokollen fra Langø mellem 1732 og 1764. Der er kun 4 indførelser. Hvis du er interesseret i disse oplysninger, send mig en email. 17. april 2004
DiverseTærø hørte på et tidspunkt til Mønbo Herred. Jeg har en afskrift af indførslerne fra Overformynderi protokollen fra Tærø mellem 1744 og 1764. Der er kun 3 indførelser. Hvis du er interesseret i disse oplysninger, send mig en email. 17. april 2004
charlotte christensen Diverseartikel om jødefejde i vordingborg 1819 HSÅ præstø 1921,
nævnt Hans Olsen Plougmann fra vestenbæk

artikel om Helligkilder præstø amt, HSÅ præstø 1923, nævnt Kirkekilden
13. januar 2013

Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

<<  Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.