Alle indlæg skrevet af charlotte christensen

Side 1 af 49

Felsted sogn - Lundtoft herred - Åbenrå amt
charlotte christensen Diversehar billed i en bog af Tjørnballegaard matr nr 23 i felsted 18. august 2012
Ålborg Købstad sogn - Fleskum herred - Ålborg amt
charlotte christensen Slægterforsker i slægterne Lynge, Hessel, Thes 2. februar 2013
Diverseartikel om sognet køng , HSÅ præstø 1942, nævnt Niels Ryberg og købmand Axel Møller i Aalborg (1750) 2. februar 2013
Budolfi Domsogn - Fleskum herred - Ålborg amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerAalborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra Peder Reenberg (præst) Mogens Dyre (kapellan) og fra hospitalet, og Niels Dalgaard (Klokker) Hans Kunstman (organist) 29. marts 2013
Nørre Tranders sogn - Fleskum herred - Ålborg amt
charlotte christensen SøgerLARS PEDERSEN OPLYSES AT VÆRE FØDT HER CA 1764-65, I SENERE FOLKETÆLLING. 29. marts 2013
Lokalhist. bøgerAalborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra Jacob Andersen Langebeck (præst) Chr. Christensen Aalborg (degn) 29. marts 2013
Sønder Tranders sogn - Fleskum herred - Ålborg amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerAalborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra Jacob Andersen Langebeck (præst) Chr. Christensen Aalborg (degn) 29. marts 2013
Rostrup sogn - Hindsted herred - Ålborg amt
charlotte christensen DiverseBog: ulla Dahlerup, dengang familien var alt
Artikel om en barndom i på Ravnshøjsgaard i Stenstrup fortalt af Knud Sørensen Olesen, søn af Jens Marnius Olesen født 1863 i Rostrup sogn som søn af Hjemmeskomager Niels Olesen (svensk af fødsel )
(billeder af familien), beskrivelse af egnen 1920erne
13. marts 2014
Visborg sogn - Hindsted herred - Ålborg amt
charlotte christensen Diversehar skifte år 1777 efter Karen Andersdatter, inderste ved huusmand i købsted, tornby sogn ved navn Niels Andersen, gift med Thomas Andersen Smed, parret har tidligere boet i Kruustrup, st. Hans Sogn
Parret har ingen børn og enkemanden kender ikke til kones
familie.
han oplyser at hun skulle være født i vidsborg by, haunø godser
18. september 2005
Åby sogn - Kær herred - Ålborg amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerAalborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra Hans Tanche (præst) og Niels Nielsen (degn) 29. marts 2013
Ajstrup sogn - Kær herred - Ålborg amt
charlotte christensen Diversehar skifte efter Mads Jørgensen i Dalsgaard, vidstrup sogn
gift med Maren Nielsdatter, hendes værge Jacob Pedersen i gårestrup, sankt olai sogn
de har ingen børn
har arvinger er hans søskende
1) Michel Jørgensen horsens by og sogn under langholt gods
han er død derfor arver hans børn
a) Mette Michelsdatter gift med Niels Heden i ulsted by og sogn, wraae Gods
b) Johanne, ugift, hos moderen
2) Christen Jørgensen i horsens, død hans børn arver
a) Jørgen 29 år
b) johanne, ugift tj i vester hassing sogn
c) anne, ugift, tj paa kiersrislevgaard
3) Karen Jørgensdtr gift med Jens Sørensen
i Ajstrup sogn, wraae gods
4) Gyde Jørgensd gift 1. Lars Bødker gift 2. Peder Steendal
Ulsted sogn, wraae gods
død hendes børn arver
a) hendes uægte søn Søren Christensen 36 år, ulsted sogn
b) Søren Laursen 32 år i lunden, ulsted sogn
c) Johanne Pedersdtr, ugift hos faderen
5) Dorthe Jørgendtr gift med Niels Mortensen, stade i wester hassing
wraae gods
død hendes børn arver
a) Jørgen Nielsen ca 40 år, krogheede i øster brønderslev
b) Lars Nielsen 44 år, stade, wester hassing
c) Morten Nielsen 42 år, Stade i vester hassing
d) Margrethe Nielsdtr gift med friderich, stade, wester hassing
29. marts 2013
Lokalhist. bøgerAalborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra Henrich Stampe (præst) og Anders Thomæsen (degn) 29. marts 2013
Biersted sogn - Kær herred - Ålborg amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerAalborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra Hans Tanche (præst) og Niels Nielsen (degn) 29. marts 2013
Hals sogn - Kær herred - Ålborg amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerAalborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra Friderich Pedersen Bloch (præst) og David Gregersen (degn) 29. marts 2013
Hammer sogn - Kær herred - Ålborg amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerAalborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra Henrich Stampe (præst) og Lauridz Lassen (degn) 29. marts 2013
Horsens sogn - Kær herred - Ålborg amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerAalborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra Henrich Stampe (præst) og Lauridz Lassen (degn) 29. marts 2013
Hvorup sogn - Kær herred - Ålborg amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerAalborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra Kjeld Nielsen (præst) og Søren Tommissen (degn) 29. marts 2013
Øster Hassing sogn - Kær herred - Ålborg amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerAalborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra Peder Thes (præst) og Peder Christensen Thord (degn) Jens Christensen Hals (vedr skolen) 29. marts 2013
Sulsted sogn - Kær herred - Ålborg amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerAalborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra Henrich Stampe (præst) og Anders Thomæsen (degn) 29. marts 2013
Ulsted sogn - Kær herred - Ålborg amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerAalborg Stifts Historie af D. H. Wulf,: inderetninger fra Præsterne fra år 1690 om sognet tilstand og deres indtægts kilder, indberetning fra Peder Michelsen (præst) og Jens Thøgersen (degn) 29. marts 2013

Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

<<  Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.