Alle indlæg skrevet af Inge Lind

Side 1 af 1

Hvorup sogn - Kær herred - Ålborg amt
Inge Lind SlægterMin 3xtipoldefar (Jens Jensen) er født i Hvorup i 1734. Han gifter sig i Vester Hassing 1767. Slægten i Hvorup er kun ført tilbage til Jens Jensens bedsteforældre (hans mors forældre). Bedstefaderen (Olle Ibsen)er fæster ved Aalborg hospital, og jeg tror, at faderen får datteren og fæstegården. 4. maj 2004
DiversePå hjemmesiden er vist ekstrakt af matriklen 1688, hvor de enkelte ejendommes beboere er nævnt og for gårdenes vedkommende også den tidligere beboer. Desuden er nævnt ejeren til gården. I 1688 er Olle Ibsen, der er gift med Maren Christensdatter fæster på en af Aalborg Hospitals gårde. Den forrige fæster hedder Christen Madsen, så det er da en nærliggende tanke, at det er Marens far, men hvem kan bevise det? 4. maj 2004
Vester Hassing sogn - Kær herred - Ålborg amt
Inge Lind SlægterMin mormors mors slægt er fæstebønder under Langholt og Aalborg Hospital m.fl. med alm. patronymer, Nielsen, Jensen, Pedersen. De har blandt andet haft fæste på gårdene Hald, Skorstensgaarden, Hougaard og Hvolgaard og i den periode haft tilnavn efter gårdene.
4. maj 2004
DiversePå hjemmesiden findes et ekstrakt fra matriklen 1688, der viser de enkelte ejendommes beboere, tidligere beboere og ejere. Det er ikke lykkes mig at finde det sidste led fra slægten i Vester Hassing til de mennesker, der er nævnt i 1688. De ældste, jeg har fundet i slægten (født omkring 1675) løber rundt som børn og unge på de gårde eller i de huse, der er angivet i 1688, men hvilke? 4. maj 2004

Gå til side 1

<<  >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.