Emnesøgning på 'Diverse' i Bjæverskov herred, Præstø amt

Side 1 af 2

Bjæverskov sogn - Bjæverskov herred - Præstø amt
Ove Blach DiverseEr du en Blach/Black eller med i vor slægt, send en mail eller et indlæg.
Vores slægt er fra Lerbjerg syd for Randers og tæt på Hadsten på en gård ved navn Lerbjerggård.
For nogle år siden begyndte jeg med lidt slægtsforskning i fritiden.

Tak for hjælpen.
MVH Ove Blach 9240.
23. juni 2012
charlotte christensen Diverseartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnt skole i bjeverskov, skoleholder Mads Rafn, studeret
21. april 2013
DiverseArtikel om Anders Petersen, HSÅ præstø 1940, fødr 1827 i bjeverskov søn af Peter Nicolaisen og Marie Bech 21. april 2013
Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt Matha Sørensen født 1880 bjæverskov 21. april 2013
Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt bjæverskov kirke
21. april 2013
Endeslev sogn - Bjæverskov herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnt Enderslev skole, skoleholder Jørgen Bucsh, studeret
25. april 2013
Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til Rokkedrejer Ole Henriksen i Endersløv 25. april 2013
Diverseartikel om den gl. Rokkedrejer og hans slægt, HSÅ præstø 1930, nævnt Ole Henriksen død 1851 boede i Hyldestentehuset, nær Endersløv by 25. april 2013
Diverseartikel om to danekvinder i 1807-1814 HSÅ præstø 1943-46
nævnt Dorthe- vævers
25. april 2013
Hårlev sogn - Bjæverskov herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnt haarlev skole, skoleholder Peter Kroyer, studeret
12. maj 2013
Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til Gmd Henrik Nielsen, Hårlev mark år 1809 12. maj 2013
Diverseartikel om hårlev sogn, HSÅ præstø 1927, nævnt Nikolai Eriksen Leganger 12. maj 2013
Diverseartikel om Præst Wolf Frederik Engelbreth (1771-1862), i Lyderslev HSÅ præstø 1922, nævnt præst Willemoes i Hårlev 12. maj 2013
Diverseartikel om Tryggevælde-stenen en runesten HSÅ præstø 1943-46
12. maj 2013
Herfølge sogn - Bjæverskov herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om sognefogdens rejse, Peter Jensen i Vidskjølle, HSÅ præstø 1929, 13. marts 2014
Diverseartikel om præst Klaus Christoffersen Lyskander død 1624, HSÅ præstø 1929, 13. marts 2014
Diverseartikel om tangmosefolket HSÅ præstø 1943-46 omhandler hånderværker og bondeliv, lo arbejde, gærde vedligeholdelse, såning, høhøst, fåreklipning, vaskning af tøj, biavl, høst, hør, højtider. øl brygni ng, svineslagtning,
nævnt maleren Frants Olsen født 1865, billed af tangmose gården, Ane Marie Hansdatter, mand Sander Pedersen, Hans Mikkelsen og kone Sidse Thorsdatter, Lars Jørgensen og kone Karen Nielsdatter
13. marts 2014
DiverseBog: ulla Dahlerup, dengang familien var alt
Artikel om en barndom i Tesebølle fortalt af Christian F. E. Jørgensen, søn af Christian Frederik Jørgensen født 1886 i Herfølge sogn som søn af Niels Jørgensen Vedskjolle,(billeder af familien, og billed af folkeholdet på Vallø hovedgaard ca 1938, beskrivelse af egnen 1930erne
13. marts 2014
Himlingøje sogn - Bjæverskov herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnte himlingøje skole, skoleholder Frands Dahl, studeret
28. december 2012
Lellinge sogn - Bjæverskov herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om præstø Amts gamle Bøndergaard, HSÅ præstø 1925
foto af gavl i Lellinge by
30. december 2012

Gå til side 1 2

<<  Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.