Emnesøgning på 'Lokalhist. bøger' i Hammer herred, Præstø amt

Side 1 af 1

Hammer sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om næstved latinskole og dens lærer HSÅ præstø 1920,
nævnt Hans Jørgensen Hammer, søn Af præst i Hammer Jrøgen Lauridsen og Abel Thomasdatter

Anders Hansen Collerup død i hammer 1738
25. april 2013
Holme Olstrup sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Præsterækken i storeheddinge sogn HSÅ præstø 1913
nævnt Hans Egede Glahn født 1814 i Olstrup præstegård

artikel om Holmegaard, HSÅ præstø 1922, nævnt slægterne Griis, Lange, Oxe, Daa, Otto Krabbe, Birgitte Skeel, Birgitte Restorff, Peter Lasson von Post, Christian C. S. Dannesiold-Samsøe
26. januar 2013
Køng sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om svinø skole HSÅ præstø 1916, nævnt Frederik Petersen (1736), præst Søren Kiærulff , Forvalter på ganvø Cort Chritoffersen, birkedommer Matthias Hytter, Niels Holst og Hans VBoesen af Sallerup. Frans Jensen og Hans Hansen af Kostræde, Svend Thorkildsen og Svend Jensen af Svinø, Anders Christoffersen i Sallerup, Jesper Larsen, hans Drukken, Jens Rasmussen i Kostræde.
Johan Otto Langemach (skoleholder i køng 1736-41) Peder Geris, Skoleholdere på Svinø : Anders Schow skoleholder 1742-1775, Rasmus Schow 1775-før 1787,
Niels Stribolt (før 1787-1797) Jens Jacobsen 1797-1841, Hans Hansen 1841-1843, Jens Christian Otzen 1743-1856, Benjamin Carl Bramming 1856-1857, Anders Pedersen 1859-1893
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om svinø skole HSÅ præstø 1916
børn af Anders Schow: Rasmus Schow (skoleholder svinø), Johannes Schow (bødker i hammer), Hans Schow (skomager i Køng), Søren Schow (bortrejst måske kbh), Lorents Schow (Skomager i Ring), Juditha Schow enke efter Erland Petersen på svinø,
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til Husmand Rasmus Hansen i Køng år 1806 25. april 2013
Lundby sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Svinø skole HSÅ præstø 1916, nævnt Niels Stribolt født 1736 lundby, nævnt Frantz Henrich Stibolt født i lundby 1767 28. december 2012
Næstelsø sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Vejløskov = Niels Jensen Knudsen HSÅ præstø 1919, Niels Jensen Knudsen født 09.04.1819 i næstelsø sogn

artikel om Peder Jensen, Snesere HSÅ præstø 1921, (1846.1921) født 04.09.1846 i brandelev søn af Bolsmand Jens Ebbesen
25. april 2013
Rønnebæk sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Bjørn Sakstrup 1556-61, Pros Mund 1644

artikel om næstved latinskole og dens lærer HSÅ præstø 1920,
nævnt præst Evert Andersen død 1679 i rønnebæk
25. april 2013
Vejlø sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Niels Trolle, Knud Stensens, Tyge Christensen
3. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Gaunø og dens malerisamling HSÅ præstø 1916,
nævnt lindenov rosenkrantz, lunge, trolle, thott død 1702(købte meget gods til ejendommen, fik emigrerde skaanske bønder til at overtage de mange ødegaarde) , brahe , gøye, krabbe
3. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om næstved latinskole og dens lærer HSÅ præstø 1920, nævnt Jakob Teilsen sognepræst i vejlø 1613-1636 3. maj 2013
Vester Egesborg sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om svinø skole HSÅ præstø 1916
nævnt Jens Jacobsen født 1764 i vester egede, søn af Husmand Jacob Jensen
24. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præstø Amts Sygehus HSÅ præstø 1917, nævnt Peter Hansen af Myrup, 30 år gammel i 1817

artikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til gmd Jørgen Andersen af Vesteregitzborg år 1820
24. april 2013

Gå til side 1

<<  >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.