Emnesøgning på 'Lokalhist. bøger' i Mønbo herred, Præstø amt

Side 1 af 1

Damsholte sogn - Mønbo herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Damsholte kirke HSÅ præstø 1914 nævnt Nicolaj jæger,
Calmette gravkapel

artikel om guldring fundet ved Rystebæk HSÅ præstø 1915, nævnte matr nr 4 rystebæk som findested, nævnt Gaardejer Anton Rasmussen, Jon Gottschalk søn af kunstmaler
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt Gmd. Hemming Madsen i Hjelm, og haven ved marienborg tegning over den, nævnt gatner Dølner, gartner Tutein 25. april 2013
Fanefjord sogn - Mønbo herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Fanefjord kirke HSÅ præstø 1914
nævnt Hans Olivarius, sognepræst
gravsten Albert Ifversen, grønsund færgegård, et barn jørgen lorenz grahner død 1694
21. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til Husmand Lars Jacobsen af Dame By år 1813 21. april 2013
Keldby sogn - Mønbo herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Keldby kirke HSÅ præstø 1914, nævnt Jakob SAunesøn lensmand på møn, søn Andreas død 1223, Digteren Christen Andersen Lund (1808), Fikke Lavrensen (1450), Hans Dahl oh hustru Henriette Henriksen, Peder Munk- karen Skeel (1589)
Henning Moltkes - Elsebe (1356) Gravsten , Fikke Moltkes - Christina
yngere gravsten´: Jens Villumsen født i ulmark død 1640, Jokom Frantzen død 1648 (Jeg søger oplysning om Jokom Frantzen, skriv venligst til mig, hvis i ved noget om ham)
Rasmus Treschow død 1708 og hustru mette Clements datter, Ludvig Stoud (1750)
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Spejlsby kloster HSÅ præstø 1914

artikel om Digteren Christen Andersen Lund præst i keldby HSÅ præstø 1916, hustru marie Sofie la cour, enke efter præst i Holeby, lolland, 2. hustru Karen Charlotte Johanne Jørgensen, fra stege (billed af hans grav)
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Gamborg - gammelborgvold på møen HSÅ præstø 1919. nævnt Gmd, i Keldbylille Anders Jensen, barn i 1850erne

artikel om Helligkilder præstø amt, HSÅ præstø 1923, St. Ketil kilden, nævnt pastor Ludvig Stoud
12. maj 2013
Magleby sogn - Mønbo herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Magleby kirke HSÅ præstø 1913
nævnt Brede Rautzou - Karen Göye (lensmand på møn 1596-1618)

Anders Ebbesøn. Fikke Moltke, Peder Lauritsøn og hustru Margrethe Andersdatter, Hans Coster

artikel om Hans Didriksen, Mandemark død 1918, ... ÅHS præstø 1918
13. april 2014
Lokalhist. bøgerartikel om Anders Bille til Søholm (1477-1555 ) HSÅ præstø 1914 13. april 2014
Lokalhist. bøgerartikel om gamle sikke og folketro på møn HSÅ præstø 1918,

artikel om Helligkilder præstø amt, HSÅ præstø 1923, nævnt græderne møns klint
13. april 2014
Stege Købstad sogn - Mønbo herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Jacob Brikkenhus til damsbo 1563-65, Evert Bild til Ravnholt,
Peder Munk til Estvadgaard
Istege blev den tidligere latinskole 1697 forandret til en navigationsskole, Hans Schønnebøl tilsynshavende.
kgl. hestegarde - 1685 standkvarter på møn til 1696 oprettede baadsmandskvarterer i stedet
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Præsten Frederik Engelhardt Bojsen HSÅ præstø 1915, præst sct hans, stege, nævnt Rødkildfe Folkehøjskole 25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præstø Amts Sygehus HSÅ præstø 1917, nævnt Dr. med. Marcus Mackeprang i 1752 udnævnt til landfysikus i møns amt, år 1814 Mathias smith Mackeprang
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præstø amts købstæder år 1743 HSÅ præstø 1917, beskrivelse af indberetning fra byfoged Richard vor der Hardt, billed af store heddinge , nævnt major Koye fra Møn 25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om hestgarden på Møn 1685-97, HSÅ præstø 1923n nævnt Obersten von Plessen, den Statelige hestgarde, ingen rytter målte under 68" , iførte uniformer rigt prydede med guld og sølvbesætning, fjerbesatte Hatte, Lange ridestøvler, Hestegarden 4 kompagnier a 81 mand, også gamle Gardere på 60-70 år, ofte invalider fra den Skånske fejde fulgte med, bonden Hemming Christophersen på Nyggard, Ridefoged Chr. Arentzen, Herredsfoged Henrik Petersen, Major Lützau, Peter Petersen ved Koster, 25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt havebrugskandidat J. Jenssen kom til stege i år 1881 25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om hvem forraadte Mønboerne år 1659, HSÅ præstø 1926,

artikel om den sidste svenskekrig på møn, HSÅ præstø 1927,
25. april 2013

Gå til side 1

<<  >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.