Emnesøgning på 'Lokalhist. bøger' i Stevns herred, Præstø amt

Side 1 af 1

Hellested sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Jens Juel 1672, Herluf Trolle Daa 1630

artikel om Jens Juel til Juellinge som Søkriger HSÅ præstø 1921,artikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnt Hellested skole skoleholder Knud Moløe, Studiosus.. skole i Arnøje skoleholder Joachim Kohl, studiosus
21. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om næstved latinskole og dens lærer HSÅ præstø 1920,
nævnt præst Peder Pedersen syv død 1702 i hellested

ligeledes artikel om Peder Syv HSÅ præstø 1920,

artikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt Peder Syv
21. april 2013
Højerup sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnt Højerup skole , skoleholder Henrich Christopher Bugge, Studiosus
2. februar 2013
Lille Heddinge sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1914 og 1915
billed af frederiks iv´s skole i lilleheddinge opført 1722, skoleholder Rasmus Munch, studiosus
21. april 2013
Lyderslev sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt christoffer Gøje 1652

artikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1914 og 1915
nævnt prins carls skole i lund, skoleholder Hans Roed, studiosus
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Præst Wolf Frederik Engelbreth (1771-1862) , i Lyderslev HSÅ præstø 1922, vist et maleri af ham, nævnt kapellan Jens Schørring (1851-1854), Kirkesanger Vilh. Jensen, P. K Algreen - kapellan, kusk Hans Nielsen, færgemanden Lars Bach, Povl Nielsen Karlshøj 25. april 2013
Magleby Stevns sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Frans Bille

artikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnt magleby skole, skoleholder Søren Palle, ustuderet
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præsterækken i magleby-holtug HSÅ præstø 1921,
nævnt
Hr. Jens, en ældgammel mand
Hr. Lars Christensen som blev 60 år gammel
Hr. Christian Høyer præst 1655-1691
Hr Jens Jensen Mariager 1691-1746
Hr Peder Frederiksen Holmsted 1746-50
Hr Martin Jakobsen Ohnsorg 1750-66
Hr provst Jens Lintrup 1766-1712
Hr Frederik Holmsted Palludan 1812-27
Hr Provst Jochim Poulsen Bering 1828-35
Hr Lauritz Christen Huulehaard 1836-48
Hr Consistorialraad Christen Møller- Holst 1848-61
hr Johannes Galskjøt 1862-75
hr Sophus Andreas Ørsted 1875-88
Hr Albert Emil Theodor Kønigsfeldt 1889-1920
Hr Valdemar Danemand Jensen 1919-
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til Gmd Søren Hansen i Klippinge 12. maj 2013
Smerup sogn - Stevns herred - Præstø amt
Henrik Olejasz Larsen, 2000 Lokalhist. bøgerNiels P. Kristensen: Bidrag til Lille Torøje bys historie fra byens udflytning 1767-68. 1946, 2. udg. 1967. 5. maj 2003
Store Heddinge Købstad sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om præstø Amts Sygehus HSÅ præstø 1917, nævnt Johan Joachim Dettmer (kirug år 1788) 2. januar 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præstø amts købstæder år 1743 HSÅ præstø 1917, beskrivelse af indberetning fra byfoged andreas Melchior Glückstadt, billed af store heddinge 2. januar 2013
Store Heddinge sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Præsterækken HSÅ præstø 1913
nævnt præster: Mads Poulsen, Mads Pedersen gift med Lauritsdatter og døde 1568, Søren Kieldsen forlovet med forrige præsts datter, Hans Pedersen, Hans Lauritsen, Mads Hansen, Frants Jonsen gift med Kirten Jensdatter og døde 1634, Jens Christensen Aalborg 3 koner Anne - Birgitte Nielsdatter - Kirsten , Peder Andersen Claudianus, Jørgen Hansen Leth 2 koner Helene- dorothea Franch, Judithe Christensdatter Langemach og døde 1713, Bagge Nielsen gift med forrige præst´s enke, Helmich Marcussen Lax gift med Johanne Pedersdatter Mørch og døde 1767, Thomas Andersen Møller 2 koner Else marie Hansdatter - Ellen Rasmusdatter og døde 1789, Andreas Wøldike (billed) , David Seidelin Birch (Billed), Carl Holger Visby (billed), Hans Egede Glahn, Peter Rudolf Volf.

Sognekapellaner : Jørgen Hansen, Frantz Nielsen Bang, Anders Andersen Jyde, Jacob Jensen, Laurits Christensen Winther, Christen Christensen, Jens Jensen mariager, Søren Sørensen Aalborg, Peder Arrildsen, Friederich Olsen Spleth, Hans Frederiksen Spleth, Thomas Lyngbye, Biørn Christan Lund, Peder Christian Lund, Frederik Engelhardt Nannestad

førstelærer: Thomas Sandholt

Billed af Storehedinge gamle Borgerskole, Billed af Digteren Chr, Richardt
13. januar 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Præsterækken HSÅ præstø 1913
nævnt fra Leths (præst) tid stammer også et stolestade-reglement for sth kirke, approberet 1695 af sjællands biskop Henrik Bornemann og Otto Krabbe. Herved findes nedlagt omhyggelige lister med navne på alle sognet beboer, der havde stolestade i kirken.
13. januar 2013
Lokalhist. bøgerartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnt Storeheddinge landskole, skoleholder Peter Chr. Winter, ustuderet
13. januar 2013
Strøby sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Præsterækken HSÅ præstø 1913
nævnte sag vedr Bonde fra strøby, Oluf Knudsen, hvis kone var sigtet for trolddom

artikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnte skole i strøby skoleholder Peder Jensen ustuderet
24. januar 2013
Lokalhist. bøgerartikel om stednavne i strøby sogn, HSÅ præstø 1922

artikel om præstø Amts gamle Bøndergaard, HSÅ præstø 1925, foto af øverstestue fra en gaard i strøby
24. januar 2013

Gå til side 1

<<  >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.