Emnesøgning på 'Diverse' i Stevns herred, Præstø amt

Side 1 af 3

Frøslev sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Præsterækken HSÅ præstø 1913
nævnt Bagge Nielsen født 1670 på Frøslevgaard

artikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1914
nævnt prins carls skole i Frøslev
27. december 2012
Havnelev sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om havnelev Skolebygning HSÅ præstø 1919, nævnt år 1741, Degnen Johan Kanneworffs hustru, Kirsten Pedersdatter, degnen Frederik Christian Rheinlænders tiltrådt 1802, Skole holder Lars Hansen afgået 1802 , Gmd. Anders Hansen (1802), Jens Hansen (1823), Tømmermand Anders Jensen af lillehedinge, Sognefoged Thomas Sørensen af Havnelev (1820), pastor From, pastro Leth, Tømrer Lorents Jensen (1837), Murermesterne Krentzmann og jensen, storehedding (1846), Hjulmand Frederik Larsen, harvnelev (1867), Tømmer Ole Jensen, Skørpinge (1887) Murermester Anders Larsen, havnelev (1902) 6. januar 2013
Diverseartikel om et soldater liv, Husmand Thomas Thomsen, Havnlev død 1921, HSÅ præstø 1923, i 4. Infanteri-bataillon, 6. kompagni (1864 krigen) 6. januar 2013
Diverseartikel om udskiftningstiden for havnelev by, HSÅ præstø 1925, tegning over byen, og navne på beboer 6. januar 2013
Diverseartikel om rødvig havneplads tilblivelse, HSÅ præstø 1926, 6. januar 2013
Diverseartikel om oplysning om lillehedinge og havnelev Kirke, HSÅ præstø 1927, 6. januar 2013
Diverseartikel om Lund Lodseri i fakse, HSÅ præstø 1931, 6. januar 2013
Hellested sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævny peder syb, nævnt Væver Lars Jørgensen født i barup 1825 21. april 2013
Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt Hellested kirke
21. april 2013
Højerup sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Højerup kirke, HSÅ præstø 1932

artikel Provst N. P. Alsbo død 1943 , HSÅ præstø 1942
2. februar 2013
Holtug sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Vincens Juel

artikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnt holtug skole skoleholder Mouritz Chr. Petersen, ustuderet
24. april 2013
Diverseartikel om gjorslev, HSÅ præstø 1924

artikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt haven i Gjorslev, gartner Døllner, Gartner Danckert
gartner Poulsen, Gartner Mouritzen, gartner Madsen, plan over gjorslev fra 1799
24. april 2013
Diverseartikel om bondefogedinstruks på gjorslev, HSÅ præstø 1928, 24. april 2013
Diverseartikel om de store herregaarde i østsjællad indtil 1788, HSÅ præstø 1932, Gjorslev 24. april 2013
Diverseartikel om beretning om gjorslev egnen, HSÅ præstø 1935 24. april 2013
Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt udskiftning af gods under Gjorslev gods
24. april 2013
Lille Heddinge sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Præst Wolf Frederik Engelbreth (1771-1862), i Lyderslev HSÅ præstø 1922, nævnt præst Leth i lille heddinge 21. april 2013
Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt lille heddinge kirke
21. april 2013
Lyderslev sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om præstø Amts gamle Bøndergaard, HSÅ præstø 1925, tegning af gård i lund i Lyderslev 25. april 2013
Diverseartikel om skik og former for gæstebude på stevns i tiden omkring 1870, HSÅ præstø 1931, Gmd Jens Kristensen, sandager, Lyderslev
artikel om fra gammel tid, HSÅ præstø 1931, Gmd Jens Kristensen, sandager, Lyderslev
25. april 2013

Gå til side 1 2 3

<<  Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.