Emnesøgning på 'Lokalhist. bøger' i Tybjerg herred, Præstø amt

Side 1 af 1

Herlufmagle sogn - Tybjerg herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt claus Daa, Jacob ulfeld Knudsen - søn mogens
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præstø Amts gamle Bøndergaard, HSÅ præstø 1925,tegning af gaard i torpe, herlufmagle, synsforretning 1840 fæster Mikkel Rasmussen, kirkesanger
foto af et stuehus i torpe, Herlufmagle sogn
25. april 2013
Næstved Købstad sogn - Tybjerg herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om svenskekrigen 1657-60 i sydsjælland HSÅ præstø 1912
nævnt Hans Ritmester, ejede et hus i næstved, myrdet efter svenskene havde for ladt landet , kone Ane, voksne børn.
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Trolddom i næstved år 1601 HSÅ præstø 1914
nævnt Peder Skrædder, Maren Eriks (klog kone), Albrit Skrædder, Morten Skrædder, Kirstine Mules (heks), Else Thues (heks), Svend Bøssemager,
Maren Nielsdatter, Jørgen Feldbereder, Mikkel Feldbereder, Anne halte Jørgen Skræders kvinde,Niels Stub, Maren Kandestøbers, Maren Bagers Kvinde, Hellerikke Else Thues, Peder Koch, Karen Gregersdatter, Elline Willumsdatter, Jens Malers,, Mette Jensdatter, Henning af Ellevænget, , Jørgen Guldsmed, Anders Knudsen, Anne Frederik Bartskærs, Jens Keddelsmed, Morten Pakmand, , Christoffer Skinder, Lensmanden Henrik Lykke
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Borgemester Mogens Tuessøns Badstue år 1484 HSÅ præstø 1915 12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præstø Amts Sygehus HSÅ præstø 1917, nævnt år 1752 blev Dr. Tobias Wirth (død 1760) Provinsialmedikus for sjælland og tog aaret efter bopæl i Næstved. Christian Levin Wernecke overtog stillingen 1762 og flyttede nogle år efter til næstved.
år 1788 Kirug, Johan Reinholt Struckmann
år 1817 Johan Balthasar Meyer
også nævnt Amund Richard Holtermann, Claus Tode, Henrik Abraham Posselt
1824 gjordemoder Madam Højer
nævnt Leth, Schønheider og witte
Krigsraad Rosa Peter Joseph Timotheus Laurent
Ove Chritoffer Høegh Guldberg (1837), Lorentz Vilhelm Castenschiold (1839)
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præstø amts købstæder år 1743 HSÅ præstø 1917, beskrivelse af indberetning fra Raadmand Hans Klingberg, billed af næstved og kort over næstved 12. maj 2013
Lokalhist. bøger5?m næstved smede gennem 250 år, HSÅ præstø 1922, nævnt smede lauget, nævnt Ole Ploug år 1608. Jens Kleinsmed, Ole Knivsmed, Jacob Hjulmand, Jens Kedelsmed, Chisten Bundtmager, Niels Poulg, Svend Bøssemager, Niels Otzig, Johan Smed, Peder Kiellesmed, , Hans Kleinsmed, Hans Berthelsen (1644),Jacob Kandestøber (1646),,Bertel Bøssemager (1657), Jens Kleinsmed,
år 1686 nævnes følgende Peter Mosse, Anders Hinrichsen, Christen Rubertsen, Jørgen Hansen Kleinsmed. Jens Poulsen sejermager, Richardt Andersen, Envert Hansen fra lille næstved, Ertmand Arensberg og Hans Nielsen Kleinsmed, år 1705 nævnt Hans Thomsen, kleinsmed i lille næstved, Rasmus Olsen Bøssemager,
Jørgen Hansen Kleinsmed (1708), år 1745 nævnt Peter Johansen kleinsmed, Johan Galle urmager, Niels Christensen Grovsmed i Ringsted, Christen Christensen kleinsmed, Ditløf Reifenstein grovsmed, Jørgen Reifenstein grovsmed, Tønne Tønsberg urmager i præstø, Christen Tønnesen Tonsberg kleinsmed på møn, Svend Nielsen grovsmed i præstø, Niels Mikkelsen kleinsmed i Stege
år 1764 nævnt Andreas Maar smed, Henrik Geertsen grovsmed, Christen Christiansen kleinsmed, Christopher Galle urmager, Michel Hobro kleinsmed, Rasmus Nielsen grovsmed, Peder Holgersen, Hartvig Pedersen

artikel om jens hansen Kræmmer som troldmand år 1641, HSÅ præstø 1925
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Sortebrødreklosteret i næstved, HSÅ præstø 1924 12. maj 2013
Rislev sogn - Tybjerg herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Præst (1607-1621) Hr. Knud Jensen i Rislev, HSÅ præstø 1930, 4. januar 2013
Skelby sogn - Tybjerg herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om svinø skole HSÅ præstø 1916, nævnt Jens Christian Otzen lærer i skelby 1856-1875

artikel om Skelby sogn for 100 år siden HSÅ præstø 1919, beretning om landbruget tilstand, nævnt Niels Hee (1766-1824) hustru Juliane Marie Balle, Hr Kaptajn Pedersen i Holløse Mølle
21. april 2013
Tyvelse sogn - Tybjerg herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Tyvelse sogns festskikke HSÅ præstø 1943-46
nævnt Aksel Rønnekilde Nielsen
12. maj 2013

Gå til side 1

<<  >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.