Emnesøgning på 'Diverse' i Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt

Side 1 af 2

Eggeslevmagle sogn - Vester Flakkebjerg herred - Sorø amt
oveka DiverseArbejder med skolelærer Lars Hemmingsen, Smidstrup, senere Eggeslevmagle og hans efterkommere 9. marts 2003
Hårslev sogn - Vester Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen DiverseJEG HAR UDDRAG FRA HOLSTEINBORG GODS SKIFTER 1700-57.
Heri oplysniger om bønder fra Hårslev.
12. juli 2014
DiverseFæstere under Holsteinborg år 1723
Hårslev by: gårdmænd :Christen Sørensen og Niels Sunesen, Friderich Frost og Jørgen Nielsen, Peder Michelsebn enke og Peder Sørensen , Hans hansen , Jørgen mogensen , Niels Christophersen og Niels hansen ,Michel Hansen , David Hansen , Christen Hansen , Hans Ollesen , Jørgen Ibsen Møller , Hans Christensen, Hans Davidsen , Lauridtz Smeds enke, Degnen Julius Prom, Husmænd: Niels Sørensen , Mads Hugger nu Just Pedersen , Niels Røgter, Hans Christophersen , Jens Kaare , Peder Nielsen , Niels Rasmussen nu Lars Væver
Sønder Jellinge By: Gårdmænd: Niels Hansen, Peder Sørensen, Unge Jørgen Laursen og Lars Pedersen, Søren Andersen , Laurs Nielsen , Jens Mogensen , Niels Hansen , Jens hansen, Gl Jørgen Laursen, Knud Rasmussen smed Husmænd: Knud Rasmussen Smed, jep Laursen , Jørgen Mortensen , Jens Mogensen
Sandved by: Gårdmænd: Oluf Børgesen, Hans Nielsen, Thos Pedersen.
Benslev: Jens Sørensen , Jens Lauridsen
12. juli 2014
oveka DiverseArbejder med gård nr. 4 i Haarslev og familien Hemmingsen 9. marts 2003
Holsteinborg sogn - Vester Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen DiverseJEG HAR UDDRAG FRA HOLSTEINBORG GODS SKIFTER 1700-57.
Heri oplysniger om bønder fra Rude, Sterrede , Olstrup, Bisserup
og Holsteinborg
1. januar 2013
DiverseHar mikrokort:
kirkebog 1635-1798 og 1799-1815
1. januar 2013
DiverseLars Pedersen, Postbud, hmd sterrede gift med Karen Hansdatter

(192)
1. januar 2013
Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til fuldmægtig Mortensen på holsteinborg år 1815 og gartner Hansen år 1817 og Skolelærer M.Jensen i rude år 1820 1. januar 2013
oveka DiverseFamilien Hemmingsen 9. marts 2003
Høve sogn - Vester Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen DiverseJEG HAR UDDRAG FRA HOLSTEINBORG GODS SKIFTER 1700-57.
Heri oplysniger om bønder fra høve, oreby
18. april 2003
Hyllested sogn - Vester Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen DiverseJEG HAR UDDRAG FRA HOLSTEINBORG GODS SKIFTER 1700-57.
Heri oplysniger om bønder fra Hyllested, m.v.
30. december 2012
Magleby sogn - Vester Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen DiverseHar register til Borreby gods fæsteprotokol 1719-1782
og 1782-1835
13. april 2014
Ørslev sogn - Vester Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen DiverseJEG HAR UDDRAG FRA HOLSTEINBORG GODS SKIFTER 1700-57.
JEG HAR UDDRAG FRA HOLSTEINBORG GODS SKIFTER 1700-57.
Heri oplysniger om bønder fra Stubberup, Ørslev , Sibberup, glænø.
12. august 2010
DiverseJEG HAR AFSKREVET MATRIKLEN 1688 12. august 2010
Annelise Christensen DiverseI følge fkt. 1801 bor Jacob Larsen 58 år og husmand med sin kone Kirsten Jensdatter 38 år og børnene Ane f. 1792, Lars f. 1795 og Karen f. 1798.
Familien er tilflyttet fra Venslev sogn mellem 1798 og 1801. Jacob Larsen var gårdmand i Venslev og giftede sig i 1792 men pigen Kirste Jensdatter umiddelbart efter hans første kone, Mette Pedersdatter´s død i 1792 (hun var da 86 år.)
Jeg kan ikke finde Jacob Larsen død.
Kirsten Jensdatter finder jeg igen i fkt. 1834 hvor hun er gift med Jens Hermandsen (han 2. eller 3. øgteskab) i Førslev sogn.
Jens Hermandsen dør dec. 1835 i Førslev og Kirsten Jensdatter dør i april 1845 hos sin svigersøn Peder Jensen i Bendslev, Krummerup sogn.
Udover Jacob Larsens død mangler jeg vielsen mellem Jens Hermandsen (hvis kone ses i 1801) og Kirsten Jensdatter - så det øgteskab skal have fundet sted mellem 1801 (eller Jacob Larsens død) og 1834.
Alle sogne i Øster- og Vester Flakkebjerg herreder er set igennem.
Mon nogen kender til disse navne? - For god ordens skyld er faddere til Kirsten Jensdatters børnebørn undersøgt uden at være til hjælp.
Venligst
Annelise Christensen, Askersund
23. januar 2011
Skælskør Købstad sogn - Vester Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen Diverseartikel om svenskekrigen 1657-60 i sydsjælland HSÅ præstø 1912
nævnt Skipper Niels Mortensen og kone

artikel om næstved latinskole og dens lærer HSÅ præstø 1920, nævnt Laurids Pedersen Thura, født 1598 i skælskør søn af kirug Peder Lauridsen Holst og Apollonia Hansdatter
30. december 2012
Skørpinge sogn - Vester Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Præsten Frederik Engelhardt Bojsen HSÅ præstø 1915, fra 1837 præst i Skørpinge 27. december 2012
Sønder Bjerge sogn - Vester Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen DiverseJEG HAR UDDRAG FRA HOLSTEINBORG GODS SKIFTER 1700-57.
Heri oplysniger om bønder fra bjerre, bøgelunde
21. august 2010
Venslev sogn - Vester Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen DiverseJEG HAR UDDRAG FRA HOLSTEINBORG GODS SKIFTER 1700-57.
Heri oplysniger om bønder fra venslev.
12. juli 2014
DiverseJeg har afskrevet matriklen 1688
og har mikrokort af kirkebog 1635-1798 og 1799-1815
12. juli 2014

Gå til side 1 2

<<  Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.