Emnesøgning på 'Lokalhist. bøger' i Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt

Side 1 af 1

Fodby sogn - Øster Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om næstved latinskole og dens lærer HSÅ præstø 1920,
nævnt Rasmus Christensen Perlestikker død 1728 i fodby
30. december 2012
Fyrendal sogn - Øster Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til kirkesanger og Skolelærer P. Petersen i skafterup år 1819
og Gmd Wincentz Pedersen i Nyerup år 1824
12. juli 2014

Gå til side 1

<<  >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.