De seneste 200 indlæg i SogneTræf

Side 1 af 10

Ål sogn - Vester Horne herred - Ribe amt
charlotte christensen DiverseJyske Tegnelser 1773-1780
år 1773 Mads Hansen Aal sogn søger om at få trolovelse ophævet
13. april 2017
Skarresø sogn - Øster Lisbjerg herred - Randers amt
Inga Jensen DiverseMin mormor´s forældre:
Laurits Peter Lange Rasmussen f:09.03.1845 i Hvilsager
Maren Jensen f:14.10.1852 i Kolind.
Har oversigt over alle deres børn alle født i Skarresø. Sidste FT fra 1890 lb.nr. 27-28-29-30-31-32-33-34, gård i Skarresø.
De er gift: 21.08.1875 i Kolind Sogn.
Men har ledt meget efter deres død/begravelse ???
Håber en måske kan hjælpe.

13. november 2016
Sankt Thomas sogn - Frederiksberg kommune - København amt
charlotte christensen Søgeroplysninger om Christian Christensen bor på fjords alle 12 i 1916-1930

og hans børn Gerhard, anna, julius, Dagmar,rigmor

år 1925 julius forretningsfører, Rigmor arbejder på kontor magasin du nord
4. januar 2015
Sankt Olai sogn - Lynge-Kronborg herred - Frederiksborg amt
charlotte christensen Søgeroplysning om Dagmar Thora Andrea Christensen født 4 marts 1897
oplysning om Eva Rigmor Henriette Christensen født 20.09.1899
4. januar 2015
Bregnet sogn - Øster Lisbjerg herred - Randers amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerFolk og liv på røndeegnen 10:

artikel om rønde gårdene gennem 200 år
kort over gårdene før udskiftningen

Egelund (matr 2) beliggenhed var molsvej 25
år 1791 Niels Svenningsen overdrager gården til sin
søn Søren Nielsen år 1820 overgiver han gården til sin søn Niels Sørensen
år 1836 overgiver han gården til sin datter Grethe Nielsdatter og hendes mand Rasmus Andersen
1853 Jens Bale
1896 J. Emil Hansen
1909 Dyrlæge S.F Knudsen
1912 J.J Skøt
1925 Niels P.S. Olsen
1928 læge H.V Hansen (kun stuehus
1935 rutebilejer Laurits Jørgensen (gården
1953 læge O. Albæk (kun stuehus
1970erne kommunen køber gården til udstykning og nedriver avlsbygningerne
1990 stuehuset købt af menighedrået, blev nedrevet år 1991, skulle give plads til ny sognegård

Nygaard (Matr.3)

gl nr 5 senere matr 3, beliggenhed Grenåvej 5-7
1791 mads Christensen
1796 søn Niels Madsen
1840 søn Rasmus Nielsen
1872 søn Niels Rasmussen
1875 Peter mikkelsen
1883 Adolf olsen
1912 gården delt i bygge grunde og 2 store arealer ca 20 tdr hver
til ingemand Herskind og Søren Schmidt
Søren Schmidt beholdte stuehuset
ingemand Herskind byggede gård på sin jord Nygaard
1919 A N Knudsen
1929 Niels Toftgaard Nielsen
1973 Rønde kommune udstykket jorden
avlbygningerne solgt til rønde højskole, rev ned og udstykket
stuehus fortsat beboelse

Moesbakkegaard (matr 4)

Kappelgaarden (matr 5)

Oldagergaard Matr 6

Nørreskovgaard Matr 7

Pejsbjerggaard Matr 8

Hestehavegaard matr 9
28. september 2014
Hillerslev sogn - Hillerslev herred - Thisted amt
Henriette Leslie Idestrup SøgerPeder Lauesen og Maren Christensdatter Leed, der giftede sig i 1694 i Hillerslev sogn, hvor de boede i Kjelstrup, og fik mindst 3 børn: Christen, Laue og Christen. Jeg mangler oplysninger om deres herkomst, samt hans død og begravelse. 13. august 2014
Ålborg Købstad sogn - Fleskum herred - Ålborg amt
Henriette Leslie Idestrup SøgerArbejdsmand Christen Pedersen, født ca. 1793, død 1839 i Aalborg. Han var samlevende med Ane Marie Andersdatter (1796-1862), og far til børnene Niels Peter og Anne Sophie. Jeg mangler oplysninger om fødested og forældre, samt hans liv og færden før 1830. 10. august 2014
Munke Bjergby sogn - Alsted herred - Sorø amt
Henriette Leslie Idestrup SøgerHusmand og daglejer Erik Jørgensen, født 1764 i Munkebjergby sogn, Sorø amt. Han var gift med Anne Cathrine Pedersdatter (1771-1830), og far til børnene Jørgen, Cathrine, Anne, Hendrik, Marie, Else Marie, Hans og Lars. Han levede endnu i 1814, hvor han boede i Bromme sogn, Sorø amt. Han levede måske stadig i 1823, men da i Munkebjergby sogn. Da hustruen dør i 1830, skrives det, at hun er enke. Jeg mangler oplysninger om hvor og hvornår, han er død og begravet. 10. august 2014
Bromme sogn - Alsted herred - Sorø amt
Henriette Leslie Idestrup SøgerHusmand og daglejer Erik Jørgensen, født 1764 i Munkebjergby sogn, Sorø amt. Han var gift med Anne Cathrine Pedersdatter (1771-1830), og far til børnene Jørgen, Cathrine, Anne, Hendrik, Marie, Else Marie, Hans og Lars. Han levede endnu i 1814, hvor han boede i Bromme sogn, Sorø amt. Han levede måske stadig i 1823, men da i Munkebjergby sogn. Da hustruen dør i 1830, skrives det, at hun er enke. Jeg mangler oplysninger om hvor og hvornår, han er død og begravet. 10. august 2014
Ulfborg sogn - Ulfborg herred - Ringkøbing amt
charlotte christensen Diverseherregårdsliv af ole Højrup
indeholder en beretning om Thilde enke efter bryggeriejer Henrik Stampe Valeur , hendes søster Dorthea
karl snedker af Ulfborg død kort tid før eller i 1928
Kusken Peder
gartner Sørensen født 1830
Niels Villemoes død 1936
husjomfru camilla Mikkelsen
29. juli 2014
Vinding sogn - Tyrsting herred - Skanderborg amt
charlotte christensen Diverseherregårdsliv af ole Højrup
indeholder en beretning fortalt af Else Land jensen født 1895 i vinding østjylland
29. juli 2014
Skibinge sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen DiverseJungshoved 1784-1804 side 869
afdøde Ole Rasmussen inds. skouhuse
afdødes børn
1. Rasmus Olsen gmd skouhuse
2. Anders Olsen afdød efterlader datter Kirsten Andersdatter
hendes morfar Ole Hansen i Taageby, stedfar Jeppe Hansen i Skouhuse
3. Sidsel Olsdatter gift med Niels Jensen i Ambek
29. juli 2014
Marvede sogn - Øster Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen DiverseFæstere under Holsteinborg år 1723
Menstrup by: gårdmænd :Jens Ibsen , Ole Rasmussen , Peder Andersen , Olle Mathiesen, Unge Hans Jensen, Hans Sørensen , Mathias Berentzen, Hemming Terkelsen, Peder Hansen , Jens Pedersen , Niels Rasmusen , Husmænd: Søren Smed nu Peder Smed , Skolemesteren,
Marvede Kirkelade: Hr Jens Pedersen
Spiellerup By: Peder Mortensen , Niels Pedersen , Peder Clausen, Anders Sørensen, Søren Pedersen, Søren Jensens enke, unge niels Ollesen, Olle Hansen
Gl. Niels Ollesen, Lars Jensen, Oluf Pedersen enke, Unge Søren Hansen, Jens Baad, Lars Knudsen Husmænd: Søfren Skræder
12. juli 2014
Hyllinge sogn - Øster Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen DiverseFæstere under Holsteinborg år 1723
Hyllsted by: gårdmænd :Frantz Ollesen , Niels Pedersen
12. juli 2014
Krummerup sogn - Øster Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen DiverseFæstere under Holsteinborg år 1723
Benslev by: gårdmænd : Frants Frantsen, Olle Mortensen, Søren Kuld, Olle Davidsen, Husmænd: Jaco Skrædder
Flemstofte By: Laurs Jensen, Niels Willadsen, Peder Mortensen, Olle Willadsen, Thomas Jensen, Christen Ollesen
12. juli 2014
Hårslev sogn - Vester Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen DiverseFæstere under Holsteinborg år 1723
Hårslev by: gårdmænd :Christen Sørensen og Niels Sunesen, Friderich Frost og Jørgen Nielsen, Peder Michelsebn enke og Peder Sørensen , Hans hansen , Jørgen mogensen , Niels Christophersen og Niels hansen ,Michel Hansen , David Hansen , Christen Hansen , Hans Ollesen , Jørgen Ibsen Møller , Hans Christensen, Hans Davidsen , Lauridtz Smeds enke, Degnen Julius Prom, Husmænd: Niels Sørensen , Mads Hugger nu Just Pedersen , Niels Røgter, Hans Christophersen , Jens Kaare , Peder Nielsen , Niels Rasmussen nu Lars Væver
Sønder Jellinge By: Gårdmænd: Niels Hansen, Peder Sørensen, Unge Jørgen Laursen og Lars Pedersen, Søren Andersen , Laurs Nielsen , Jens Mogensen , Niels Hansen , Jens hansen, Gl Jørgen Laursen, Knud Rasmussen smed Husmænd: Knud Rasmussen Smed, jep Laursen , Jørgen Mortensen , Jens Mogensen
Sandved by: Gårdmænd: Oluf Børgesen, Hans Nielsen, Thos Pedersen.
Benslev: Jens Sørensen , Jens Lauridsen
12. juli 2014
Fyrendal sogn - Øster Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen DiverseFæstere under Holsteinborg år 1723
Bisserup by: gårdmænd :Jørgen Rasmussen , Christen Jensen , Peder frostes jord , Jens Andersen , Peder Laursen , Laurs Mortensen , Lauridts Hemmingsen, Christen Justesen , Hans Hansen , Jens Bertelsen , Anders Nielsen , Jacob Hansen , Peder Ibsen , Jørgen Jørgensen , Mads Laursen , Jens Povelsen ,Jens Ollesen , Husmænd: Olle Nielsen , Peder Hugger , Jørgen Hansen Nu Peiter Lorentzen , Laurs gage , Jørgen Jensen Bødker , Jørgen Hansen , Peder Frost , Ole Andersen , Anders Sørensen , Søren Fisker
Nyrup By: Gårdmænd: Hans Ollesen , Michel Hansen , Jep Nielsen , Hans Andersen , Peder Jensen , Frantz Sørensen , Peder Nielsen Huusmænd: Rasmus Hansen , Jens Ibsens enke , Truels Pedersen , Rasmus Ifversen
Skafterup By: Gårdmænd: Christopher Jensen , Morten Jørgensen , Hans Jensen , Oluf Pedersen , Jens Hansen , Niels Jensen , Peder Jensen , Niels Nielsen ,Knud Pedersen , Anders Nielsen , Søren Nielsen , Peder Hansen , Oluf Lauritzen , Thomas Jørgensen , Christen Rasmussen , Laurs Christophersen, Laurs Dansker , Peder Sørensen Husmænd: lauridtz Saald , Anders Skrædder, Peder Skrædder , Jep Pedersen , Niels Pedersen , Skolemester , Jens Jørgensen Smed ,
Taarnemark by: Gårdmænd: Hans Hansen , Jens Hansen , Christen hansen , Lars Sørensen , Rasmus Sørensen , unge Niels Mortensen , Christen jensen , Niels Nielsen , Niels Mortensen, Michel Pedersen , Laurs Andersen , olle Fyn , Niels Hansen , Rasmus Fyn , Rasmus Hansen og Anders hansen , Hans Nielsen , Jørgen Laursen, Jens Ollesen Taarnemark Mølle: Bertel Jacobsen Husmænd: Rasmus Hansen nu Hans Skræder , Niels Skræder , Peder Hansen Skolemester, Jacob Bager, Niels Madsen , Erich Christensen, Oluf Gregersen og Torkild Ibsen, Hans Mogensen Muurmester, Niels Lovfahr, Jørgen Jensen, Niels Jensen, Jens Trenning , Hans Iversens enke, Hans Skrædder nu gartneren ved fuirendal, Casper Pollacks enke, Peder Boesen.
Nyebye huuset: Peder Sørensen
Klatter Huuset : Rasmus Røgter
Sandved Huuset: Giert Skomager
Skytte huuset: hans Adolph Öye jæger
12. juli 2014
Venslev sogn - Vester Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen Diverse2 stk gårde i syllinge samt storke gaard i matriklen kaldet nyledsgård
samt 2 storke huse
De 3 gårde og 2 huse er nedbrudte år 1716 og jorderne er inddelt i 3 indelukker til hovedgården, 2 til hø bjerning, og det 3de til fægang
12. juli 2014
DiversePeder Skolemesters hus i Bisserup er brændt i maj 1723, siden er opbygget et lille værelse i smedens hus hvor han er tillad at have fri hus i sin livstid, efter hans død skal de 4 fag hus forblive skole. 12. juli 2014
DiverseFæstere under Holsteinborg år 1723
Venslev by: gårdmænd :Jens Ollesen , Anders Hansen , Hans Christophersen , Hans Nielsen , Hans Jørgensen , Niels Gage , Jens Hansen , Laurs Nielsen , Jens Eriksen nu Lars Hemmingsen , Anders Dansker , Rasmus Sørensen , Ole Nilausen , Laurs Laursen , Mads Hansen , Hans Laursen , Jørgen Laursen , Jens Pedersen , Anders Andersen , Hans Jørgensen, Jep Ollesen , Olle Knudsen , Niels Hansen Husmænd: Peder Ibsen Bryde , Hans Madsen , Jens Eriksen , Christen Jensen , Hans Hansen , Dorthe Smeds, Rasmus Jensen , Johan Skolemester, Lauritz Hemmingsen , Corporal Niels Caspersen
Olstrup By: Peder Laursen , Niels Erichsen
Sterrede By: Gårdmænd: Oluf Jensen , Hans Ibsen , Jens Nielsen , Niels Pedersen , Knud Lauridsen Husmænd: Peder graae , Hans Erichsen
Rode by: Gårdmænd: Jørgen Hansen , Frands Ollesen , Hans Hansen , Christen Christensen, Morten Hæss (birkedommer) Husmænd: Søren Hansen , Niels Laursen , Ifver Tømmermand.
Roede Mølle: Niels Knudsen
Syllinge : Eric Christensen , Hans Christensen
Storcke Gaard: Niels Rasmussen
Storke huuset: Niels Rasmussen
Skovhuset: Peder Laursen
Skielhuset: Jesper Ingvorsen
Bisserup : Hans Jensen , Peder Skolemester , Rasmus Aagesen , Søren Rasmussen
Inger Eskildsdatter , Jens Larsen, Anders Nielsen
12. juli 2014

Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

<<  Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.