Emnesøgning på 'Slægter', Bogense Købstad sogn, Skovby herred, Odense amt

Side 1 af 1

Bogense Købstad sogn - Skovby herred - Odense amt
Tom Smidth 4000 SlægterBrygger Nicolai Andersen (1821-1872) viet 1862 Sct. Hans sogn/Odense til Emma Hansen (1839-?) Er i Bogense 1863 og frem hvor de får 2 børn Anna Catrine Andersen og Christian Nicolai. Hvor bliver de af? 27. oktober 2006
SlægterHans Hansen Gredsted gift 17/1 1807 til Helene Andersdatter. Får Hans 27/5 1813, Christian 6/12 1815, Frederik 23/4 1818, Peter Vilhelm 23/4 1823 og Kirstine Helene 17/6 1825. Er især interesseret i hvor Kirstine bliver af. Har oplysninger om de øvrig 27. oktober 2006
SlægterKromand Anders Hansen (1736-1812) og Kirsten Jørgensdatter (ca 1753-) får 7 børn mellem 1775 - 1790. Jeg har efterslægt til Helene Andersdatter (1783-ca 1825) Hvem kender de andre? 27. oktober 2006
SlægterAmalie Christine Hansen (eller som hun også kaldes Christine Amalie)(f. 6/7 1799 i Odense) bliver omkring 1830 viet til skolelærer Ludvig Ditlev Mortensen i Kerteminde. Jeg ved de får 6 børn mellem 1830 og 1844. Alle Børn født i Kerteminde
Carl Frederik Mortensen (1830,)Niels Carl Wilhelm Mortensen (1832), Caroline Lovise Mortensen (1833), Frederikke Marie Mortensen (1835), Christian Julius Mortensen (1838)og Julie Helene Mortensen (1844)
Deres mor: Amalie Christine Hansen dør mellem 1850-1860 i Kerteminde

27. oktober 2006
SlægterBager Jørgen Jacobsen født omkr. 1715, bgr. 7/1 1785 og Marie Catharina Jensdatter død omkr 1745 er mine tipx4 forældre viet 18/12 1733 i Bogense. Efter hendes død gifter han sig igen med Karen Lauridsen f. ca 1723 bgr. 19 5 1783 i Bogense. Jeg kender til 4 hhv. 3 børn af de to ægteskaber. 27. oktober 2006
SlægterSkipper og Lods Jens Peder Larsen født i Bogense 29 april 1795 og Karen Marie Wulf født i Odense 22/8 1796, viet 6 12 1820 i Bogense kirke. Familien flytter omkring 1837 til Fredericia. Jeg kender til 8 børn. Måske kender vi de samme? Lad os hjælpe hinanden. 27. oktober 2006
Helle Gjerstrup SlægterHej,

Jeg søger alt om Personer fra Sandager Mølle, Ejlby Sogn, skifter, ja alt.
Især om Laurits Svendsens Far: Sven Møller fra Sandager Mølle, og evt. hvem han var gift med.

Dette er hvad jeg har:
Ejlby Kirkebog, 1689, Skovby Herred, Odense Amt, AO 117.
...Samme dag blef paa Eftermiddagen hiemmedøbt Lauridtz, Svend Møllers barn i Sandager mølle, som blef fød strax efter Prædichen, og… .....i .., og blef samme barn fremstillet i Eilbye Kirche Dom.3 post Paschi: nemlig den 21. April, faddere Peder Madtzøn i R ..... Jørgen Møller i Sandager Mølle, Jens Andersen i Eilbye; Niels Andersens Hustru, som ... boe i ....bye og Karen Degn(s) i Eilbye.

Laurits bliver gift med:
Hårslev KB 1700 - 1723, AO 57, 16. oktober 1720.
1720. d 16: Octobr: blef Lauritz Svendsøn i Sandager Mølle og Degnens Datter Bodil Kirstine af Harsløf Copulerede.

Oplysninger fra Bodil Kirstines dåb:
Hårslev KB 1688 - 1749, AO 86, 25. januar 1702, Skovby Herred, Odense Amt.
d. 25: Jan.Blef Jørgen Degns Barn førdt til Kirche og læst over det ved daaben. Barnet(s) Nafn Bodil Kirstine. Seg: Lars Pedersøns Kiereste paa Orregaard holdt det. fadderne: Jep Biørnsboe. Niels Nellerod, Rasmus Jensen og Peder Hansen i Ny(mark?) Niels Jensen i Skousgaard, Anne Marie Larsdaatter paa Orregaard. Willum Jensen Degns hustru i Skousby.

Lars Svendsen, fæster Horne Mølle, Sallinge Herred, Svendborg Amt i 7/1-1734 II-23 (og 29/7-1730)efter Jørgen Christensen, iflg. HVEDHOLM GODSARKIV (BRAHESMINDE GODSARKIV) REGISTER TIL FÆSTEPROTOKOL. Fundet

Med venlig hilsen

Helle Gjerstrup
30. december 2006
trine SlægterRasmus Andersen f. ca.1792 og hustru Kirstine Eriksdatter f. ca 1782.
deres Datter Anne Rasmusdatter f.- ca. 1820
3. marts 2005

Gå til side 1

<<  >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.