Emnesøgning på 'Slægter', Ore sogn, Skovby herred, Odense amt

Side 1 af 1

Ore sogn - Skovby herred - Odense amt
Helle Gjerstrup SlægterHej,

Jeg søger alt om Personer fra Sandager Mølle, Ejlby Sogn, skifter, ja alt.
Især om Laurits Svendsens Far: Sven Møller fra Sandager Mølle, og evt. hvem han var gift med.

Dette er hvad jeg har:
Ejlby Kirkebog, 1689, Skovby Herred, Odense Amt, AO 117.
...Samme dag blef paa Eftermiddagen hiemmedøbt Lauridtz, Svend Møllers barn i Sandager mølle, som blef fød strax efter Prædichen, og… .....i .., og blef samme barn fremstillet i Eilbye Kirche Dom.3 post Paschi: nemlig den 21. April, faddere Peder Madtzøn i R ..... Jørgen Møller i Sandager Mølle, Jens Andersen i Eilbye; Niels Andersens Hustru, som ... boe i ....bye og Karen Degn(s) i Eilbye.

Laurits bliver gift med:
Hårslev KB 1700 - 1723, AO 57, 16. oktober 1720.
1720. d 16: Octobr: blef Lauritz Svendsøn i Sandager Mølle og Degnens Datter Bodil Kirstine af Harsløf Copulerede.

Oplysninger fra Bodil Kirstines dåb:
Hårslev KB 1688 - 1749, AO 86, 25. januar 1702, Skovby Herred, Odense Amt.
d. 25: Jan.Blef Jørgen Degns Barn førdt til Kirche og læst over det ved daaben. Barnet(s) Nafn Bodil Kirstine. Seg: Lars Pedersøns Kiereste paa Orregaard holdt det. fadderne: Jep Biørnsboe. Niels Nellerod, Rasmus Jensen og Peder Hansen i Ny(mark?) Niels Jensen i Skousgaard, Anne Marie Larsdaatter paa Orregaard. Willum Jensen Degns hustru i Skousby.

Lars Svendsen, fæster Horne Mølle, Sallinge Herred, Svendborg Amt i 7/1-1734 II-23 (og 29/7-1730)efter Jørgen Christensen, iflg. HVEDHOLM GODSARKIV (BRAHESMINDE GODSARKIV) REGISTER TIL FÆSTEPROTOKOL. Fundet

Med venlig hilsen

Helle Gjerstrup
30. december 2006
trine SlægterRasmus Andersen f. ca.1792 og hustru Kirstine Eriksdatter f. ca 1782.
deres Datter Anne Rasmusdatter f.- ca. 1820
3. marts 2005

Gå til side 1

<<  >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.