Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt

Side 1 af 1

Veflinge sogn - Skovby herred - Odense amt
Majus SøgerPeder Jespersen f. ca 1734 g.m. Anne Andersdr f. ca 1733. Søn Anders Pedersen f. 1766, g.m. Maren Michelsdr f. 1775. Gift her 31 okt 1796 10. marts 2003
SlægterEfterslægt af Peder Andersen f. her 29 dec 1799
Efterslægt af Christian Andersen Møller f. her 5 jan 1807
Flytter til Kustrup mølle, senere Roerslev, Vends herred.
10. marts 2003
Helle Gjerstrup SlægterHej,

Jeg søger alt om Personer fra Sandager Mølle, Ejlby Sogn, skifter, ja alt.
Især om Laurits Svendsens Far: Sven Møller fra Sandager Mølle, og evt. hvem han var gift med.

Dette er hvad jeg har:
Ejlby Kirkebog, 1689, Skovby Herred, Odense Amt, AO 117.
...Samme dag blef paa Eftermiddagen hiemmedøbt Lauridtz, Svend Møllers barn i Sandager mølle, som blef fød strax efter Prædichen, og… .....i .., og blef samme barn fremstillet i Eilbye Kirche Dom.3 post Paschi: nemlig den 21. April, faddere Peder Madtzøn i R ..... Jørgen Møller i Sandager Mølle, Jens Andersen i Eilbye; Niels Andersens Hustru, som ... boe i ....bye og Karen Degn(s) i Eilbye.

Laurits bliver gift med:
Hårslev KB 1700 - 1723, AO 57, 16. oktober 1720.
1720. d 16: Octobr: blef Lauritz Svendsøn i Sandager Mølle og Degnens Datter Bodil Kirstine af Harsløf Copulerede.

Oplysninger fra Bodil Kirstines dåb:
Hårslev KB 1688 - 1749, AO 86, 25. januar 1702, Skovby Herred, Odense Amt.
d. 25: Jan.Blef Jørgen Degns Barn førdt til Kirche og læst over det ved daaben. Barnet(s) Nafn Bodil Kirstine. Seg: Lars Pedersøns Kiereste paa Orregaard holdt det. fadderne: Jep Biørnsboe. Niels Nellerod, Rasmus Jensen og Peder Hansen i Ny(mark?) Niels Jensen i Skousgaard, Anne Marie Larsdaatter paa Orregaard. Willum Jensen Degns hustru i Skousby.

Lars Svendsen, fæster Horne Mølle, Sallinge Herred, Svendborg Amt i 7/1-1734 II-23 (og 29/7-1730)efter Jørgen Christensen, iflg. HVEDHOLM GODSARKIV (BRAHESMINDE GODSARKIV) REGISTER TIL FÆSTEPROTOKOL. Fundet

Med venlig hilsen

Helle Gjerstrup
30. december 2006
trine SlægterRasmus Andersen f. ca.1792 og hustru Kirstine Eriksdatter f. ca 1782.
deres Datter Anne Rasmusdatter f.- ca. 1820
3. marts 2005
Jette Madsen SøgerJeg søger slægtninge til/ og oplysninger om Kristova Sejra Hilleborg Kristiane Alysenborg Pedersen ( gift Jakobsen) født 4.9.1904 i Fraugde ved Odense 11. februar 2008
Børge Askholm Diversehjemmeside:
Alle efterkommere fra Askholm (Eskholm) og Holen i Køng sogn. Således alle der hedder Askholm eller er gift ind i slægten.
Slægten tager vistnok sit mandlige udgangspunkt i Ringe sogn, Gudme h, Svendborg a., men kommer til Køng (Højrup) 1792 (giftermål).
7. november 2004
Ove Blach DiverseEr du en Blach/Black/Blak eller med i vor slægt, send en mail eller et indlæg.
Den ældste kendt er fra år 1450 fra Lerbjerg syd for Randers og tæt på Hadsten på en gård ved navn Lerbjerggård.
Nu er det ca. 5 år siden jeg begyndte med lidt slægtsforskning i fritiden.
Tak for hjælpen.

MVH Ove Blach 9240
23. juni 2012
Harding Møller SøgerOline Juel (Juul) født i Odense 24.02.1838. Sidst "set" i folketællingen 1890 i Flødstrup Sogn på Rørbek Hovedgaard, hvor hun var mejerske og 46 år. Hvor blev hun af? Hvor og hvornår døde hun?
Den 15. juni 1860 fødte hun uden for ægteskab i Marslev datteren Karen Nielsen
Olines mor var Cecilie Juul, født 18.7.1803. Olines morfar var Frederik Juul, der havde Boltinggaard ved Ringe. Han var født i Ørsted Præstegaard 9.12.1769.
1. marts 2005
Preben Thorvig SøgerJørgen Andersen, født 23 apr 1867 i Kerte Sogn

Moder: Lovise Margrethe Andersen
Udlagt barnefader: Hans Martin Johansen

Jørgen Andersen skulle ifølge overleveringer have været gift med Laura Johanne Andersen.
Han skulle efter sigende være død i Middelfart omkring 1- april 1950.

Mon der er en eller anden, der er stødt på ham mellem fødsel og død?
8. juni 2005

Gå til side 1

<<  >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.