Køng sogn, Hammer herred, Præstø amt

Side 1 af 2

Køng sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om svinø skole HSÅ præstø 1916, nævnt Frederik Petersen (1736), præst Søren Kiærulff , Forvalter på ganvø Cort Chritoffersen, birkedommer Matthias Hytter, Niels Holst og Hans VBoesen af Sallerup. Frans Jensen og Hans Hansen af Kostræde, Svend Thorkildsen og Svend Jensen af Svinø, Anders Christoffersen i Sallerup, Jesper Larsen, hans Drukken, Jens Rasmussen i Kostræde.
Johan Otto Langemach (skoleholder i køng 1736-41) Peder Geris, Skoleholdere på Svinø : Anders Schow skoleholder 1742-1775, Rasmus Schow 1775-før 1787,
Niels Stribolt (før 1787-1797) Jens Jacobsen 1797-1841, Hans Hansen 1841-1843, Jens Christian Otzen 1743-1856, Benjamin Carl Bramming 1856-1857, Anders Pedersen 1859-1893
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om svinø skole HSÅ præstø 1916
børn af Anders Schow: Rasmus Schow (skoleholder svinø), Johannes Schow (bødker i hammer), Hans Schow (skomager i Køng), Søren Schow (bortrejst måske kbh), Lorents Schow (Skomager i Ring), Juditha Schow enke efter Erland Petersen på svinø,
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til Husmand Rasmus Hansen i Køng år 1806 25. april 2013
Diverseartikel om Hoveriets historie på Gaunø gods, HSÅ præstø 1941, nævnt svinø bønder, Mathias Jensen, Niels Hansen (1796) 25. april 2013
Diverseartikel om sognet køng, HSÅ præstø 1941-1942, nævnt køng plasteret, øbjerggaard - Niels Ryberg (ankom 1779)oprettede en spindeskole, Godsinspektør Christian Gottfried Voelker - c. Ryberg, LC klingberg, Fr Buchwald, c.v. buchwald, j.w.c. Krieger, Aage Faye, Kund og Valentin Hansen, J. Brabæk, Løjtnant Asmussen, kjær, Johannes Enil Nielsen, Hans chr. Sonne, Forpagter H.W. Tillisch

Køng fabrik, justitsråd O.F. Olsen ,foto af gammel Øbjerggaard,, foto af køng hospotal oprettet 1793, foto af spindeskolen i køng,

Avnøgaard: Reinhardt Iselin død 1781, M.U. Friis, Jacob Staal død 1848, Peter Staal, Hoppe, Benthien, o´neill oxholm, Jac. Sørgaard, Christensen og Chr Iversen, A. Preisz
Sallerupgaard: Rottbøll, leth, Valentiner, Mourier Petersen, Pille

nævnt kirken og kirkegaarden, præster som er begravet der

niels ryberg handelsfyste på øbjerggaard, hørindustrien i køng, nævnt gods inspektør Chr. Voelker - næstveds patriotiske selskab,

spinde skolen i køng - hørmøllen i køng, væverierne i køng, krobevilling, fæster af kroen Rasmus Pedersen,

da køng Præstegaard brændte 1859, provst Becker

bronzealderfund i kostræde bakker

25. april 2013
Diverseartikel om sognet køng , HSÅ præstø 1942, nævnt svinø og skolen, lærer Frederik Petersen, Anders Schow, Niels Stribolt, jacobsen

Svend Jensen Svinø (1569) Anders Nielsen Gjøde fra Svinø (1742) gmd Hans Mikkelsen svinø, gmd Kristen Michelsen (1745)
Jørgen Knudsen Basnis, Thokild Eliasen Svinø. Hans OLarsen Basnis, Jens Eliasen (1698)

Kristen og Anders svan gmd på svinø (1723) Svend Kusk, Olus Druchen fra Kostræde, Anders Hansen gjøde og Niels Michelsen fra Svinø

Peder Kieldsen af Svinø (1791) gmd Rasmus og oluf Andersen, Peder og jo Svendsen, svend Olsen af svinø (1771)
25. april 2013
Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt køng by
25. april 2013
Diverseartikel om valgene til den grundlovgivende rigsforsamling i præstø amt 5. oktober 1848 HSÅ præstø 1943-46
nævnt Anders Christensen i Køng 1836
25. april 2013
Niels Engel SøgerPersoner med aner på Svinø. Jeg arbejder med en meget stor efterslægtstavle efter Christen Michelsen (ca. 1630- ca. 1690) på Ægbækgård på Svinø. Hans efterslægt breder sig til samtlige gårde på Svinø og videre til Kostræde og til resten af Præstø Amt. 11. april 2003
Mogens Møller Nielsen SøgerSøger efterkommere af Carl Nielsen f.11/7 1844. Han boede i sallerup by. Her blev min Oldemor, Petrine Henriette Nielsen f. 20/5 1872 født 30. marts 2004
Kasper Beck Hemmingsen SlægterGeorg Andreas Apel kom til Køng omkring 1800. Vi er nogle stykker der forsker i denne Apesl efterslægt, se meget mere på og læs om vores årlige Apel-Træf. 19. juli 2009
Børge Askholm Jeg forsker i sognethjemmeside:
En søster til en af mine aner boede her. Hendes mor er Kirstine Melchior født og død i Everdrup by og sogn.

7. november 2004
charlotte christensen Diverseartikel om hellig kilder i præstø amt, HSÅ præstø 1923

artikel om vejenes udviklingshistorie præstø amt, HSÅ præstø 1923, kort over oldtidsvejene,

artikel om møntfund præstø amt, HSÅ præstø 1923, oversigt over møntfundene

artikel om sagn og tro om sten i præstø, HSÅ præstø 1930,
12. maj 2013
Diverseartikel om Gildelyd, HSÅ præstø 1931,

artikel om geologi i østsjælland, HSÅ præstø 1932,

artikel om folkemaal og Folkesind, HSÅ præstø 1932
12. maj 2013
Diverseartikel om forsvundne Skove i præstø amt, HSÅ præstø 1933

artikel om gotiken, HSÅ præstø 1931
12. maj 2013
Ove Blach DiverseEr du en Blach/Black/Blak eller med i vor slægt, send en mail eller et indlæg.
Den ældste kendt er fra år 1450 fra Lerbjerg syd for Randers og tæt på Hadsten på en gård ved navn Lerbjerggård.
Nu er det ca. 5 år siden jeg begyndte med lidt slægtsforskning i fritiden.
Tak for hjælpen.

MVH Ove Blach 9240
23. juni 2012
Lars U H Jensen SøgerHej.

Jeg søger efter en Egon Schiermacher, Pantefoged i Kalvehave fra 1944-47,jeg aner intet om ham udover navnet,han skulle have boet i Langebæk/Gl.Kalvehave området på den tid.
Jeg søger iøvrigt alt/overalt om personer med navnet Schiermacher,både som mellem/efternavn.

Hj.side.


Jeg har fundet ham, men søger andre "Schiermachere" stadigvæk.
1. marts 2013
Ove Blach DiverseEr du en Blach/Black/Blak eller med i vor slægt, send en mail eller et indlæg.
Den ældste kendt er fra år 1450 fra Lerbjerg syd for Randers og tæt på Hadsten på en gård ved navn Lerbjerggård.
Nu er det ca. 5 år siden jeg begyndte med lidt slægtsforskning i fritiden.
Tak for hjælpen.

MVH Ove Blach 9240
23. juni 2012
Ove Blach DiverseEr du en Blach/Black eller med i vor slægt, send en mail eller et indlæg.
Vores slægt er fra Lerbjerg syd for Randers og tæt på Hadsten på en gård ved navn Lerbjerggård.
For nogle år siden begyndte jeg med lidt slægtsforskning i fritiden.

Tak for hjælpen.
MVH Ove Blach 9240.
23. juni 2012
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om sydsjællands stednavne HSÅ præstø 1917,

artikel om Ole Werdelin degn i lellinge ( for hundrede aar siden) HSÅ præstø 1918, nævnt Hans christiansen (hans efterfølger), gaardmand Anders Hansen i lellinge ( år 1817)
30. december 2012

Gå til side 1 2

<<  Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.