Emnesøgning på 'Lokalhist. bøger', Rønnebæk sogn, Hammer herred, Præstø amt

Side 1 af 1

Rønnebæk sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Bjørn Sakstrup 1556-61, Pros Mund 1644

artikel om næstved latinskole og dens lærer HSÅ præstø 1920,
nævnt præst Evert Andersen død 1679 i rønnebæk
25. april 2013
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om sydsjællands stednavne HSÅ præstø 1917,

artikel om Ole Werdelin degn i lellinge ( for hundrede aar siden) HSÅ præstø 1918, nævnt Hans christiansen (hans efterfølger), gaardmand Anders Hansen i lellinge ( år 1817)
30. december 2012

Gå til side 1

<<  >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.