Alle indlæg skrevet af charlotte christensen

Side 12 af 49

Everdrup sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Christoffer Lindenov

artikel om præstø Amts gamle Bøndergaard, HSÅ præstø 1925, foto af dagligstue i en gaard fra engelstrup, everdrup sogn
3. maj 2013
Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, foto fra bækkeskov´s have 3. maj 2013
Diverseartikel om præst Ditmar Caspersen Heller 1641-1688, HSÅ præstø 1937 3. maj 2013
Diverseartikel om everdrup sogn og præstegaard, HSÅ præstø 1938

artikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt udskiftning af everdrup 1800 under Gisselfeld, Hemmestrup og Stavnstrup år 1783 og på ny år 1798
3. maj 2013
Diverseartikel om valgene til den grundlovgivende rigsforsamling i præstø amt 5. oktober 1848 HSÅ præstø 1943-46
nævnt valgkandidat Kapellan Smith i Everdrup
3. maj 2013
Diverseartikel om Biskop Balles Visitatsrejser HSÅ præstø 1943-46, nævnt Pastor Wedel 3. maj 2013
Jungshoved sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt haven på jungshoved slot 3. maj 2013
Diverseartikel om Biskop Balles Visitatsrejser HSÅ præstø 1943-46, nævnt Pastor Faber 3. maj 2013
Kalvehave sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Søgerbilleder af ægteparret Jens Peder Hansen (1814-1889) og
Margrethe Carstensdatter ( 1816 - 1888)
de boede i Kalvehave sogn
13. januar 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt kallehave færgegaard Jacob Andersen død 1676, Ibbe Lydersen død 1694
13. januar 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Albert Hansen Hofmann, degn i snesere 1737-75 HSÅ præstø 1915, født 11.07.1705 søn af Hans Albertsen død1710 og Cathrine Nielsdatter Humble 13. januar 2013
Diverseartikel om jødefejde i vordingborg 1819 HSÅ præstø 1921,
nævnt Hans Olsen Plougmann fra vestenbæk

artikel om Helligkilder præstø amt, HSÅ præstø 1923, nævnt Kirkekilden
13. januar 2013
Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til Gartner Andreas Tornbergår 1819 13. januar 2013
Diverseartikel om Degnen Peder Husum 1700-1783, HSÅ præstø 1934 13. januar 2013
Diverseartikel om Petersgaard og omegn, HSÅ præstø 1936 13. januar 2013
Diverseartikel om Balle-Lars og mordet i Ugledige 1858, HSÅ præstø 1938, Lars Nielsen født 1820 i Stensby, Kalvehave sogn 13. januar 2013
Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt Skolelærer Rasmus Olsen i Viemose (1848) Præst Carl Nielsen i Kallehave, beskrivelse af maj fest. 13. januar 2013
Mern sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om svenskekrigen 1657-60 i sydsjælland HSÅ præstø 1912
nævnt Hans Rydsbjerg i Mern, Poul Jensen i Badebygaard, Mads Pedersen i Togeby, Ole Laursen i Togeby, Laurs Lerche i Høffdingsgaard
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, tegning over Kindvig by på udskiftningstiden
artikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til Gmd Hans Sørensen i Kindvig by år 1815 og Hjulmand Thomas Dalberg i Nørre-mehrn 1828, nævnt gmd og smed Ole Christiansen af sageby, og gmd, Ole Rasmussen af Sandvig
12. maj 2013
Diverseartikel om præst Lars Terpager i mern 1720.1772, HSÅ præstø 1928, 12. maj 2013

Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

<< Forrige side   Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.