Alle indlæg skrevet af charlotte christensen

Side 13 af 49

Mern sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om præsten i Mern, Hans Vilhelm Clausen Arentz, HSÅ præstø 1929, 12. maj 2013
Diverseartikel om Mern Kirke, HSÅ præstø 1922, nævnt gravsten præst Niels Hansen død 1612, Præst Laurita Terpager 12. maj 2013
Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt udskiftning af nørre mern 1772 - 1774 og Skalsby udskiftet " fra Arilds tid"
12. maj 2013
Diverseartikel om valgene til den grundlovgivende rigsforsamling i præstø amt 5. oktober 1848 HSÅ præstø 1943-46
nævnt valgkandidat Bomuldsvæver Hans Hansen i Mern
12. maj 2013
Diverseartikel om Folkemøder i sydsjælland HSÅ præstø 1943-46
nævnt Peter Rørdam i mern, Anders Rasmussen i overdrevsgården, Gmd. Lars Larsen i Sageby
12. maj 2013
Ørslev sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Albert Hansen Hofmann, degn i snesere 1737-75 HSÅ præstø 1915, hans kone Louise Elisabeth, datter af Skoleholder Hans Michelsen Thim ??

55 Peder Schalle i Mørke præstegård. 7.6.1748, side 408. skifteprotokol kalø amt
Testamente. A:
1) søsterdatter Elisabeth Magdalene Kehrweider, der døde i Allerslev præstegård i Vordingborg amt, enke efter Johan Christoffer Tim. 6B:
a Frederik Carl Tim, døbt 8 p. Tr. 1731
b Frederik Ludvig Tim, døbt 10 p. Tr. 1728
c Carl Christian Tim, døbt Remin. 1726
d Johan Christoffer Tim, døbt 13 p. Tr. 1724
e Louise Tim, døbt 10 p. Tr. 1717 g.m. Albert Hofmann, degn i Snesere på Sjælland
f Andreas Peder Tim i København, døbt Sexages. 1716.
21. april 2013
Diverseartikel om tiende afløsning ørslev sogn, HSÅ præstø 1936

artikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt ørslev kirke
21. april 2013
Øster Egesborg sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om svenskekrgen 1657-60 i sydsjælland HSÅ præstø 1912
nævnt Laurs krog, fæstegaardmand i Skuderup by (under svenske tjeneste), Laurs Skræder i Skuderup og kone
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om øster egesborg skoles historie opført 1724 HSÅ præstø 1917, nævnt dagn Hans Hindtze før 1690, Poul Christoffersen 1690-1710, Peder Hansen Crone 1710-1723
Mathias Syndermann 1723-1729. Frederik Brandt Kisbye 1729-1739, Anders Nielsen Thorm 1739-1750, Lauritz Jensen Juel 1750-1761, Jeremias Spleth 1761-1794
Laurits Frederiksen Serritslev 1800-1840, Frederik August Adolph Schouboe 1840-1854, Anders Christensen 1854-1905
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til Gartner Garmetter ved Lilliendahl 25. april 2013
Diverseartikel om valgene til den grundlovgivende rigsforsamling i præstø amt 5. oktober 1848 HSÅ præstø 1943-46
nævnt valgkandidat Pastor H. P. K Dorph
25. april 2013
Præstø Købstad sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om præstø Amts Sygehus HSÅ præstø 1917, nævnt brændevinsbrænder og handelsmand Hartmann i præstø 12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præstø amts købstæder år 1743 HSÅ præstø 1919, bla præstø købstad 12. maj 2013
Diverseartikel om hellig kilder i præstø amt, HSÅ præstø 1923

artikel om vejenes udviklingshistorie præstø amt, HSÅ præstø 1923, kort over oldtidsvejene,

artikel om møntfund præstø amt, HSÅ præstø 1923, oversigt over møntfundene

artikel om sagn og tro om sten i præstø, HSÅ præstø 1930,
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præstø amts bebyggelse, HSÅ præstø 1924

artikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til Johan Hilsing i præstø år 1799, nævnt kjøbmand Olsen
12. maj 2013
Diverseartikel om Herreder og ting i præstø amt, HSÅ præstø 1929, 12. maj 2013
Diverseartikel om Gildelyd, HSÅ præstø 1931,

artikel om geologi i østsjælland, HSÅ præstø 1932,

artikel om folkemaal og Folkesind, HSÅ præstø 1932
12. maj 2013
Diverseartikel om forsvundne Skove i præstø amt, HSÅ præstø 1933

artikel om gotiken, HSÅ præstø 1931
12. maj 2013
Diverseartikel om middelalderlige Krucifikser i præstø amt, HSÅ præstø 1937 12. maj 2013
Diverseartikel om valgene til den grundlovgivende rigsforsamling i præstø amt 5. oktober 1848 HSÅ præstø 1943-46
nævnt Skomager Rasmus Jørgensen i præstø 1843
12. maj 2013

Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

<< Forrige side   Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.