Alle indlæg skrevet af charlotte christensen

Side 14 af 49

Præstø Købstad sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Folkemøder i sydsjælland HSÅ præstø 1943-46
nævnt de første grundlovsfester
12. maj 2013
Diverseartikel om middelalderlige gilder og lav i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
12. maj 2013
Præstø Landdistrikt sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Nysø HSÅ præstø 1921,
nævnt Hedrik Stampe, Christine Dalgas, Carlo Dalgas, P.C. Skovgaard, Husbestyrinde Adamine Kleist, , torvaldsen, Marstrand, Ernst Meyer, Constantin Hansen, carl stampe og datter Elise,
1. januar 2013
Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt haven ved Nysø 1. januar 2013
Præstø sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt præstø kirke
21. april 2013
Skibinge sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen SøgerHans Nielsen (112)og Maren Jensdatter (113), Husfolk i skovhuse by, han har tidlige været gift med Birthe Jensdatter.
29. juli 2014
Lokalhist. bøgerartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til Degn og skoleholder Christian Falster i Skibinge sogn år 1780 29. juli 2014
Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt skibinge kirke
29. juli 2014
Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt udskiftning af skibinge 1798 og Egebjærg, udskiftet fra gammel tid
29. juli 2014
DiverseJungshoved 1784-1804 side 869
afdøde Ole Rasmussen inds. skouhuse
afdødes børn
1. Rasmus Olsen gmd skouhuse
2. Anders Olsen afdød efterlader datter Kirsten Andersdatter
hendes morfar Ole Hansen i Taageby, stedfar Jeppe Hansen i Skouhuse
3. Sidsel Olsdatter gift med Niels Jensen i Ambek
29. juli 2014
Snesere sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Søgeropl. om Hans Larsen og Kirsten Andersdatter
Gårdfolk i store Rÿttinge år 1801 og 1787
Anders Hansen (1781-1815) og hustru Mette Pedersdatter (1773-1823) gårdfolk i store Rÿttinge
25. april 2013
Lokalhist. bøgerArtikel om snesere by fortid og nutid = kort over byen, ... ÅHS præstø 1918 , nævnt gårdenes navne og beboer, fæstere under kronen 1714-47 under gaunø 1771-1870, beskrivelse af snesere kirke, samt skolevæsen, nævnt bla. Niels Hildebrandt, Jens larsen død1812, Anders Larsen og sønner Morten og Poul år 1658

artikel om Snegaards Borg HSÅ præstø 1912
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt vincens juel 1556-61 Christiern Juel 1567-69
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Albert Hansen Hofmann, degn i snesere 1737-75 HSÅ præstø 1915, nævnt Hildebrandt Gabrielsen Bisgaard død 1737 og enken Pernille Elisabeth Høffding 25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Peder Jensen, Snesere HSÅ præstø 1921, (1846.1921)

artikel om Helligkilder præstø amt, HSÅ præstø 1923, nævnt Korskilde
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt haven på Engelholm, tegning over haven ca 1850, nævnt gartner Larsen 25. april 2013
Diverseartikel om Præst Wolf Frederik Engelbreth (1771-1862), i Lyderslev HSÅ præstø 1922, nævnt Kirstine Marie Pedersen, datter af godsejer P. til engelholm 25. april 2013
Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, beskrivelse af fest i snesere, nævnt Peder Jensen født 1846 nestelsø sogn og lærer i snesere, nævnt ungkarl N.L.Smidstrup, og Gmd. i snesere Mads Christensen, gdr Peder Rasmussen snesere i 1834, gm Stephan Sørensen snesere, Niels Jemsen i Sjolte 25. april 2013
Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt snesere kirke
25. april 2013
Diverseartikel om valgene til den grundlovgivende rigsforsamling i præstø amt 5. oktober 1848 HSÅ præstø 1943-46
nævnt væversvend Christoffer Hansen der stammede fra Smidstrup
25. april 2013

Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

<< Forrige side   Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.