Alle indlæg skrevet af charlotte christensen

Side 15 af 49

Stensby sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Stensved, HSÅ præstø 1935 4. januar 2013
Udby sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om præstø Amts gamle Bøndergaard, HSÅ præstø 1925, foto af gård i udby med bislag 3. maj 2013
Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt udby præstegårdshave, foto af alleen 3. maj 2013
Diverseartikel om Grundtvigs minder fra Sydsjælland, HSÅ præstø 1932

artikel om stejlehøj og oldtidsgrave, HSÅ præstø 1940, nævnt grundtvig og barnepige Malene Jensdatter
3. maj 2013
Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt udby kirke
3. maj 2013
Diverseartikel om valgene til den grundlovgivende rigsforsamling i præstø amt 5. oktober 1848 HSÅ præstø 1943-46
nævnt Sognefoged Jens Jensen fra Grumløse
3. maj 2013
Diverseartikel om Biskop Balles Visitatsrejser HSÅ præstø 1943-46, nævnt Johan Grundtvig år 1783 3. maj 2013
Vordingborg Købstad sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Bjørn Kaas 1561-63, Jørgen Brahe
Færgegaard: Mikkel Mortensen - far. Morten Solings
24. januar 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præstø Amts Sygehus HSÅ præstø 1917, nævnt Frederik Carl Schreiber (kirug år 1788) Christian Andreas Heyde (år 1814) 24. januar 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præstø amts købstæder år 1743 HSÅ præstø 1917, beskrivelse af indberetning fra byfoged Knud Daliin, 24. januar 2013
Diverseartikel om jødefejden i vordingborg 1819 HSÅ præstø 1921,
nævnt levin Eskildsen, o.p. kinch, , isak mejers, Købmand Goldschmidt , skomager Brandrup
24. januar 2013
Diverseartikel om st. Knudslaug i Vordingborg, HSÅ præstø 1923, nævnt Anders Mogensen (1640), år 1632 nævnes Borgmester Ejer Jacobsen, rådmændene Rasmus Laursen og Erich Nielsen købmand, Morten Fergemand, Anders Guldsmed, hører Anders Jørgensen, Frantz murmester, Christoffer badsker, Rasmus Bager, Mogens Skreder, Hans kleinsmed, andris skomager, Herman kremmer, Hans Snedker, Johan Smed, Jacob teglbrænder, år 1637 Johan Bildensnider, Baltzer urtegaardsmand, Martinus bager, Jabob Andersen teglbrender år 1640 Sognepræst Olaus Hansen, ridefoged Peder Jansen, slotsskriver Laurits Jensen, Peder berider,

artikel om Valkendorfdugen i vordingborgmuseet, HSÅ præstø 1925
24. januar 2013
Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt beretning fra Vordingborg år 1743, nævnt vordingborg slots have, artikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til Brændeviinsbrænder M. Gjøe i Vordingborg år 1820, nævnt handelsgartner J. J. Hansen 24. januar 2013
Diverseartikel om vordingborg slot og købstadens befæstning, HSÅ præstø 1928, 24. januar 2013
Diverseartikel om fra den gamle by, HSÅ præstø 1931, nævnt bylov fra 1655 24. januar 2013
Diverseartikel om vordingborg lærde skoles elleve Disciples Spisning år 1737 , HSÅ præstø 1931, 24. januar 2013
Diverseartikel om Seminarieforstander th. Halse, HSÅ præstø 1938 24. januar 2013
Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, beskrivelse af fest 1785, nævnt Goldschmidts i købmandsgården 1830 24. januar 2013
Vordingborg sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om præstø Amts gamle Bøndergaard, HSÅ præstø 1925, tegning af stuehus i bakkebølle, vordingborg landsogn 30. december 2012
Bjæverskov sogn - Bjæverskov herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnt skole i bjeverskov, skoleholder Mads Rafn, studeret
21. april 2013

Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

<< Forrige side   Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.