Alle indlæg skrevet af charlotte christensen

Side 18 af 49

Vråby sogn - Bjæverskov herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnt vraaby skole, skoleholder Anders Abrahan, studeret
28. december 2012
Alslev sogn - Fakse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnt Alslev skole skoleholder Jørgen Krabbe, ustuderet
4. januar 2013
Diverseartikel om Kludetræet i Ganneskov, HSÅ præstø 1930, 4. januar 2013
Fakse sogn - Fakse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Niels Juel 1686

artikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1914 og 1915
nævnt Rasmus Svendsens Skole i fakse (1620-45) sognepræst i fakse
skoleholder Jacob Pragh, ustuderet, skole i værløse skoleholder Svend Hansen Lund, studeret, og Prins Carls skole i Stubberup skoleholder Hans Valbye, ustuderet, skole i Houby skoleholder Lars Jørgensen, ustuderet... skole i vallebo skoleholder Michel Rull, ustuderet
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Herredsbyen faxe og kirke HSÅ præstø 1919, nævnt jytte gyldenstjerne. peder juel, sognepræst Rasmus Svendsen, Jannes Schrøder, anne Jensdatter år 1650, Christian grubbe, Ide Munk, Oluf Ropsenkrands, gravsten Peder lauridsen, degn med hustru Karen Jørgensdatter af Assens og Mette Rasmusdatter af Haastrup, jylland
gravsten præst, Hans Christen Bagger født 1649 i Lund Skåne død 1710, han hustru Anna Cirstine Meier født i Sølvitsborg, skaane 1659, død 1722
tidligere gravsten nu forvundne; Niel Christensen, præst død 1616
Hans Stangesen , præst død 1619, Søren Johan Heiberg (1739-1822
mindetavle over præst Esben Haste , Amdreas Dreyer død 1788.
ridder Holger rosenkrantz død 1785 - Helvig sophie Juel
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om næstved latinskole og dens lærer HSÅ præstø 1920,
nævnt Laurentius Michael Frølund død 1753 i faxe

artikel om Helligkilder præstø amt, HSÅ præstø 1923, nævnt St. hans kilde ved Hovby, St. Hans marked
12. maj 2013
Diverseartikel om fakse herreds historie, HSÅ præstø 1922, og opståelsen af stednavne

artikel om møntfund præstø amt, HSÅ præstø 1923, nævnt universitetsbonden Lars Jensen Fakse Bymark år 1768
12. maj 2013
Diverseartikel om Lund Lodseri i fakse, HSÅ præstø 1931, 12. maj 2013
Diverseartikel om fundats, HSÅ præstø 1934, vedr den først skole på landet i fakse 12. maj 2013
Diverseartikel om Carl Borre Larsen, HSÅ præstø 1941, født 1898 i fakse søn ag bogtrykker ludvig Peter Larsen og Betty Thyra Theolofine Hansen 12. maj 2013
Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt udskiftning af fakse 1851
12. maj 2013
Diverseartikel om valgene til den grundlovgivende rigsforsamling i præstø amt 5. oktober 1848 HSÅ præstø 1943-46
nævnt valgkandidat Møller Frederik Johannsen i Hovby
12. maj 2013
Diverseartikel om Digte fra sydsjælland HSÅ præstø 1943-46
nævnt Peder Horrebow Haste født 1765 i fakse
12. maj 2013
Karise sogn - Fakse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Christoffer Trodsen Rustung 1530-63

artikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnt karise skole skoleholder Jens Kirketorp, studeret
6. januar 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Kapellantid i dalby og thureby sogne HSÅ præstø 1921,
nævnt Forpagter Villemoes fra overdrevsgaarden i karise sogn

artikel om Helligkilder præstø amt, HSÅ præstø 1923, nævnt Fru Martes Kilde, præstregårdshaven, kilde marked
6. januar 2013
Diverseartikel om hoverie-forening, tryggevelde gaard, HSÅ præstø 1928,

artikel om Provst Vilh, Petersen i karise, HSÅ præstø 1928,
6. januar 2013
Kongsted sogn - Fakse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Tønne Grubbe 1682
21. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1914.
nævnt Peder Grubbes Skole i Kongsted, under herregaarden Lystrup
skoleholder Peder Jacobsen, Degnen Simon Mørch, studeret... skole i Eskildstrup, skoleholder Hans Holst, ustuderet
21. april 2013
SøgerOplysninger om Karen Andersdatter i Kongsted, gift med Anders Larsen iflg ft. 1845 21. april 2013
Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til gmd Christopher Jørgensen på gården Christianshøj , Kongsted sogn år 1811 og gmd Hans Jensen i tingerup, Kongsted Sogn år 1811 21. april 2013

Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

<< Forrige side   Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.