Alle indlæg skrevet af charlotte christensen

Side 19 af 49

Kongsted sogn - Fakse herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt kongsted kirke
21. april 2013
Øster Egede sogn - Fakse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915

artikel om Jomfruens Egede HSÅ præstø 1921,
nævnt , Ove Pedersen neb ca 1350, Peder Ovesen - ingeborg Nielsdatter panter (1391) Anders Jacobsen Lunge -Eline Molke (1423) Frederik Wardenberg (1456) Anders Jacobsen broderdatter Cæcillie Ovesdatter Lunge, , Torben Bille (1469), Hans Bille død 1542 (billed af gravsten) mette oxe, Ermegaard og birgitte Bille (billd af gravsten) , Anders Bille, Tage Andersen Thott, , Clarte Sparre, Jens Sparre, Sidsel Parsberg, Christian Sparre, Sidsel Kaas, Vincens Joachim Hahn, Sophie Amalie Molt (1674), Nicolai Esben Poulsen (1721), Claus Bendix Beenfeldt (1740), Thomas Holmsted, Niels Rosenkrantz Holstein og søn Chr. Fr., , A.W. Molke
30. december 2012
Diverseartikel om ombygningen af jomfruens egede, HSÅ præstø 1924 30. december 2012
Roholte sogn - Fakse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Godske lindenov, søn Christoffer Lindenov 1679

artikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnt roholte skole skoleholder Jens Hul, ustuderet, degnen Andreas Quist
3. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til gmd. Lars Pedersen i ordrup by år 1811 3. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om fakse herreds historie, HSÅ præstø 1922, og roholte sogns opstående nævnt nogle af de tidlige præster 3. maj 2013
Diverseartikel om Vindbyholt kro, HSÅ præstø 1943-46, nævnt Franz von Husen år 1523, Frands Redesved død 1619, Christoffer v. Norden, Christoffer Sack år 1624, Johan Sack år 1664, Isach de Vos år 1688, Hans Ejlersen, grev Eggert Christoffersen v. Knudt, Adam Levin v. Knuth, Dorothea Krag 1708, Jochum Snech 1722, , Frederich Lemvigh 1754, Hendrich Gielff år 1783, Johannes Gief, Hans Green, Hans Thaaning, Christian Nielsen, Niels Michael Lønberg, Jens Møller , Thor Christian Petersen, Hans Vilhelm Madsen, s. Larsen, Jens Hansen, Frederik Hansen 3. maj 2013
Sønder Dalby sogn - Fakse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915

artikel om Kapellantid i dalby og thureby sogne HSÅ præstø 1921,
nævnt Henning Jensen fra 1869 Kappelan, Pastor Olsen og hustru fem børn navnt Benjamin, Emil, Ingeborg, Hans Rørdam (svigersøn)
beskrivelse af den gamle præstegård i dalby, tjeneste pige petra telling, karlen Jens,
en mand i Høsten i dalby sogn hed Anders Christiansen,
lærer Engel i dalby, forpagter ulrich
Hr Bergmann havde Snedkergaarden i dalby
2. januar 2013
Lokalhist. bøgerartikel om dalby kirkes historie, HSÅ præstø 1927, 2. januar 2013
Spjellerup sogn - Fakse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1914 og 1915
nævnt karen Krabbes Skole i Spjellerup hospital, skoleholder Johan Chr. Find, studeret
21. april 2013
Diverseartikel om Præst Wolf Frederik Engelbreth (1771-1862), i Lyderslev HSÅ præstø 1922, pastor j. p mynster i spjellerup 21. april 2013
Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt spjellerup kirke
21. april 2013
Tureby sogn - Fakse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915

artikel om Kapellantid i dalby og thureby sogne HSÅ præstø 1921,
nævnt forpagter Thalbitzer på Thurebyholm, Forvalter Boethes, Enkefru Marcusse, præsteenke fra dalby, Privatsekkretær Lunn, Gartner Galthen
24. april 2013
Diverseartikel om tryggevælde å, HSÅ præstø 1924 24. april 2013
Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt landmåler Lars Christian Nyholm
24. april 2013
Ulse sogn - Fakse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævn skole i ulsø, skoleholder Just Bouchorst, attestatus

artikel om Kapellantid i dalby og thureby sogne HSÅ præstø 1921,
beskrivelse af Anders Leth (ca 1870)
lærer Nielsen
30. december 2012
Vemmetofte sogn - Fakse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Jens Truidsen ulfstand, fader Truid Gregersen, niels trolle

artikel om præstø Amts Sygehus HSÅ præstø 1917, nævnt Bernhard Ludvig Friederich Roos, læge ved vemmetofte kloster 1814
6. januar 2013
Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt haven på vemmetofte, plan over haven ca 1850

6. januar 2013
Diverseartikel om Christian Henrik Brasch, HSÅ præstø 1935 6. januar 2013
Hammer sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om næstved latinskole og dens lærer HSÅ præstø 1920,
nævnt Hans Jørgensen Hammer, søn Af præst i Hammer Jrøgen Lauridsen og Abel Thomasdatter

Anders Hansen Collerup død i hammer 1738
25. april 2013

Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

<< Forrige side   Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.