Alle indlæg skrevet af charlotte christensen

Side 20 af 49

Hammer sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt Pastor Jeremias Wøldike samt foto af ham 25. april 2013
Diverseartikel om en opsætsig Skoleholder, HSÅ præstø 1940, om Christian Frederik Runchel skoleholder i Hammer (år 1785), nævnt Sognepræst Homann, Pastor Hersom i Næstelsø 25. april 2013
Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt Jens Larsens moder født 1864 o lou, 25. april 2013
Diverseartikel om stolestadernes historie, HSÅ præstø 1939, skrivet af Philipp Borries i hammer 25. april 2013
Diverseartikel om sognet køng, HSÅ præstø 1941-1942, nævnt spindeskolen i ring i hammer sogn 25. april 2013
Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt ring by
25. april 2013
Holme Olstrup sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Præsterækken i storeheddinge sogn HSÅ præstø 1913
nævnt Hans Egede Glahn født 1814 i Olstrup præstegård

artikel om Holmegaard, HSÅ præstø 1922, nævnt slægterne Griis, Lange, Oxe, Daa, Otto Krabbe, Birgitte Skeel, Birgitte Restorff, Peter Lasson von Post, Christian C. S. Dannesiold-Samsøe
26. januar 2013
Diverseartikel om holmegaardsfunder fra ældste stenalder, HSÅ præstø 1924 26. januar 2013
Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt p. Hansen født 20/7 1861 kalby, 26. januar 2013
Diverseartikel om stenalderfund fra porsmosen, HSÅ præstø 1941, vist kort over porsmosen 26. januar 2013
Kastrup sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt kastrup kirke
25. april 2013
Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt udskiftning af Stuby 1786 og på ny 1797 under Rosenfeld
25. april 2013
Diverseartikel om valgene til den grundlovgivende rigsforsamling i præstø amt 5. oktober 1848 HSÅ præstø 1943-46
nævnt valgkandidat Skolelærer Hansen fra Kastrup
25. april 2013
Køng sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om svinø skole HSÅ præstø 1916, nævnt Frederik Petersen (1736), præst Søren Kiærulff , Forvalter på ganvø Cort Chritoffersen, birkedommer Matthias Hytter, Niels Holst og Hans VBoesen af Sallerup. Frans Jensen og Hans Hansen af Kostræde, Svend Thorkildsen og Svend Jensen af Svinø, Anders Christoffersen i Sallerup, Jesper Larsen, hans Drukken, Jens Rasmussen i Kostræde.
Johan Otto Langemach (skoleholder i køng 1736-41) Peder Geris, Skoleholdere på Svinø : Anders Schow skoleholder 1742-1775, Rasmus Schow 1775-før 1787,
Niels Stribolt (før 1787-1797) Jens Jacobsen 1797-1841, Hans Hansen 1841-1843, Jens Christian Otzen 1743-1856, Benjamin Carl Bramming 1856-1857, Anders Pedersen 1859-1893
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om svinø skole HSÅ præstø 1916
børn af Anders Schow: Rasmus Schow (skoleholder svinø), Johannes Schow (bødker i hammer), Hans Schow (skomager i Køng), Søren Schow (bortrejst måske kbh), Lorents Schow (Skomager i Ring), Juditha Schow enke efter Erland Petersen på svinø,
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til Husmand Rasmus Hansen i Køng år 1806 25. april 2013
Diverseartikel om Hoveriets historie på Gaunø gods, HSÅ præstø 1941, nævnt svinø bønder, Mathias Jensen, Niels Hansen (1796) 25. april 2013
Diverseartikel om sognet køng, HSÅ præstø 1941-1942, nævnt køng plasteret, øbjerggaard - Niels Ryberg (ankom 1779)oprettede en spindeskole, Godsinspektør Christian Gottfried Voelker - c. Ryberg, LC klingberg, Fr Buchwald, c.v. buchwald, j.w.c. Krieger, Aage Faye, Kund og Valentin Hansen, J. Brabæk, Løjtnant Asmussen, kjær, Johannes Enil Nielsen, Hans chr. Sonne, Forpagter H.W. Tillisch

Køng fabrik, justitsråd O.F. Olsen ,foto af gammel Øbjerggaard,, foto af køng hospotal oprettet 1793, foto af spindeskolen i køng,

Avnøgaard: Reinhardt Iselin død 1781, M.U. Friis, Jacob Staal død 1848, Peter Staal, Hoppe, Benthien, o´neill oxholm, Jac. Sørgaard, Christensen og Chr Iversen, A. Preisz
Sallerupgaard: Rottbøll, leth, Valentiner, Mourier Petersen, Pille

nævnt kirken og kirkegaarden, præster som er begravet der

niels ryberg handelsfyste på øbjerggaard, hørindustrien i køng, nævnt gods inspektør Chr. Voelker - næstveds patriotiske selskab,

spinde skolen i køng - hørmøllen i køng, væverierne i køng, krobevilling, fæster af kroen Rasmus Pedersen,

da køng Præstegaard brændte 1859, provst Becker

bronzealderfund i kostræde bakker

25. april 2013
Diverseartikel om sognet køng , HSÅ præstø 1942, nævnt svinø og skolen, lærer Frederik Petersen, Anders Schow, Niels Stribolt, jacobsen

Svend Jensen Svinø (1569) Anders Nielsen Gjøde fra Svinø (1742) gmd Hans Mikkelsen svinø, gmd Kristen Michelsen (1745)
Jørgen Knudsen Basnis, Thokild Eliasen Svinø. Hans OLarsen Basnis, Jens Eliasen (1698)

Kristen og Anders svan gmd på svinø (1723) Svend Kusk, Olus Druchen fra Kostræde, Anders Hansen gjøde og Niels Michelsen fra Svinø

Peder Kieldsen af Svinø (1791) gmd Rasmus og oluf Andersen, Peder og jo Svendsen, svend Olsen af svinø (1771)
25. april 2013
Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt køng by
25. april 2013

Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

<< Forrige side   Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.