Alle indlæg skrevet af charlotte christensen

Side 21 af 49

Køng sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om valgene til den grundlovgivende rigsforsamling i præstø amt 5. oktober 1848 HSÅ præstø 1943-46
nævnt Anders Christensen i Køng 1836
25. april 2013
Lundby sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Svinø skole HSÅ præstø 1916, nævnt Niels Stribolt født 1736 lundby, nævnt Frantz Henrich Stibolt født i lundby 1767 28. december 2012
Mogenstrup sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen SøgerOplysning om ægteparret Peder Pedersen og Karen Pedersdatter
boende i blangslev 1787
Peder Pedersen var tidligere gift med Anne Larsdatter
Peder Pedersen døde i 1789
21. april 2013
Diverseartikel om Helligkilder præstø amt, HSÅ præstø 1923, nævnt St. Mogens Kilde, kildemarked i mogenstrup, mogenstrp kro

21. april 2013
Diverseartikel om stejlehøj og oldtidsgrave, HSÅ præstø 1940, nævnt Svalehøj ved Pederstrup, nævnt Proprietær H. Bangs, omtaler Borupgaarden,

* Blangslev * by talte oprindelig 14 gårde, hvoraf 7 fra midten af 17 aarh tilhørte kronen. 1 erhvervet fra Harrestedgaard 1561, på samme std ejede Bækkeskov 5 gaarde og 1 hus i Blangslev. Borupgaarden ejedes af Herlufholm, og en tilhørte Vartovs Hospital i Kbh., efter 1667 kom bækkeskovs 5 gårde under kronen og blev ryttegårde, kronen havde nu 12 gårde ud af 14 i blangslev, de 12 gårde blev efterhånden sammenlagt til 9 og givet til O. Thott til Gavnø år 1753 tilligemed 9 huse, han havde år 1700 købt gården som tilhørte Vartovs hospital.
år 1682 nævnt Skovfoged Rasmus Hansen i Blangslev, nævnt Sognefoged Ole Fred. Olsen på hans jord ligger Hjortehøj.

* Pederstrup * by talte 4 gaarde, omtalt ejerskab af disse,omtalt pederstrup skole skoledistriktet år 1744 bestod af 12 gårde i Lou, 8 gården i Fladsaa, 4 gårde i pederstrup. 1 gård i mogenstrup(krogården) og borupgården

* Fladså * nævnt grundtvig og Marie Toft på rønnebæksholm, bestod af 6 gaarde og præstegaard ( senere kro), hvor præsten boede indtil ca 1630 hvor man byggede præstegaard i næstelsø, nævnt familien Gasmann

omtalt Sant mogens Kilde, omtalt kildemarked, mogenstrup kro, nævnt Svend Hansens gaard i pederstrup, nævnt klokkeren Hans Frost og hustru
21. april 2013
Diverseartikel om En sydsjællandsk perle Mogenstrup, HSÅ præstø 1940, handler om sognet, byerne og egnen. 21. april 2013
Diverseartikel om Kulturbilleder og folkeoverleveringer, HSÅ præstø 1940, nævnt mogenstrup sogn , fattig pleje, skoler Moralske forhold m.v.
nævnt Karen Nielsdatter af Mogenstrup mølle (1765)
21. april 2013
Diverseartikel om Hoveriets historie på Gaunø gods, HSÅ præstø 1941, nævnt gmd Niels Poulsen og Christen Hansen af Fladså (1791) 21. april 2013
Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt Mogenstrup kirke
21. april 2013
Næstelsø sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen SøgerBilleder fra Brandelev år 1910 - 1940
evt. skolebilleder
25. april 2013
Søgerartikel om Kulturbilleder og folkeoverleveringer, HSÅ præstø 1940, nævnt Bodild Naabye, enke fra Nestelsø (1751), Peder Pedersen Lolliker i Brandelev (1733) 25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Vejløskov = Niels Jensen Knudsen HSÅ præstø 1919, Niels Jensen Knudsen født 09.04.1819 i næstelsø sogn

artikel om Peder Jensen, Snesere HSÅ præstø 1921, (1846.1921) født 04.09.1846 i brandelev søn af Bolsmand Jens Ebbesen
25. april 2013
Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt udskiftning af Næstelsø 1793 under Sparresholm og 1797 under Holmegaard
25. april 2013
Diverseartikel om Hans Hansen Ellekildegaard HSÅ præstø 1943-46
død 23.11,1943
25. april 2013
Rønnebæk sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Bjørn Sakstrup 1556-61, Pros Mund 1644

artikel om næstved latinskole og dens lærer HSÅ præstø 1920,
nævnt præst Evert Andersen død 1679 i rønnebæk
25. april 2013
Diverseartikel om Kapellantid i dalby og thureby sogne HSÅ præstø 1921,
Beskrivelse af C. I Brandt præst i rønnede ca 1870
25. april 2013
Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt haven ved rønnebækholm 25. april 2013
Diverseartikel om stejlehøj og oldtidsgrave, HSÅ præstø 1940, nævnt Anders Madsen fra Rønnebæk, der blev overfaldet st. hans Aften år 1719 på kildemarked i Mogenstrup 25. april 2013
Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt Per Hendrik født 1769 i Rønnebæk, beskrivelse af fest i rønnede 25. april 2013
Diverseartikel om valgene til den grundlovgivende rigsforsamling i præstø amt 5. oktober 1848 HSÅ præstø 1943-46
nævnt valgkandidat Sognefoged Jørgen Jeppesen fra Stenstrup
25. april 2013

Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

<< Forrige side   Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.