Alle indlæg skrevet af charlotte christensen

Side 22 af 49

Sværdborg sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Helligkilder præstø amt, HSÅ præstø 1923, nævnt St. Olufs kilde 6. januar 2013
Vejlø sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Niels Trolle, Knud Stensens, Tyge Christensen
3. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Gaunø og dens malerisamling HSÅ præstø 1916,
nævnt lindenov rosenkrantz, lunge, trolle, thott død 1702(købte meget gods til ejendommen, fik emigrerde skaanske bønder til at overtage de mange ødegaarde) , brahe , gøye, krabbe
3. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om næstved latinskole og dens lærer HSÅ præstø 1920, nævnt Jakob Teilsen sognepræst i vejlø 1613-1636 3. maj 2013
Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt haven på Gaunø, nævnt Gartner L. Petersen ansat 1737-85, nævnt Pastor Sørensen producere og afsætter jordbær 3. maj 2013
Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt Togbetjent Jensens hustru født 1874 i vejlø. 3. maj 2013
Diverseartikel om Hoveriets historie på Gaunø gods, HSÅ præstø 1941, nævnt Kammerherre Reedtz Trott til Gaunø (1791), tidligere Forvalter hr prokurator N. Knudsen Vejløgaard (1796), Forvalter Giellerup, Brikedommer Bendix Hinchelldey

gaunø år 1774 havde 80 hovninger fordelt over følgende byer
Vejlø 13, Basnæs 9, Rettestrup 8, Borup 1, Appenæs 1, Lou 12, Svinø 28, enø 8

i 1796 fordelt anderledes, vejlø 11, basmæs 9, Retterup 9, Borup 3, Sipperup 2 Lo 12, Svinø 14, enø 8 Aaderup 12.
3. maj 2013
Diverseartikel om sognet køng , HSÅ præstø 1942, omtal af Dybsø 1607 omtales at øen havde 2 gårde, brødre Jørgen og hans holst,
år 1682 beboes øen af Laurids Jensen og Hans Rasmussen, 1690 nævnt Ladefoged Hans Kristensen på dybsø
3. maj 2013
Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt vejlø kirke
3. maj 2013
Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt landmåler Niel Hass Munck død 1806
3. maj 2013
Diverseartikel om valgene til den grundlovgivende rigsforsamling i præstø amt 5. oktober 1848 HSÅ præstø 1943-46
nævnt Christian Schroll gaardfæster fra Basnæs
3. maj 2013
Diverseartikel om sognepræsterne i Vejlø-vester egesborg, HSÅ præstø 1943-46, nævnt hr ole Nielsen, Hr Anders Sørensen Flomidt, Hr Rasmus, Hr Vilhelm Rasmussen, Hr Hans Jensen, Peter Nielsen Brandeløv, , Jacob Thillemann, Jacob Tolosius, Peter Nielsen Calundanus, Peder Jacobsen Spielderup, Peder Laursen Norup, Bjørn Pedersen Mahler, Thomas Hansen Borch, Magnus Jensen Hammer, Hans Christian Hersom, , Niels Frederik Sørensen, Johan Frederik Mohr, Thomas Ludvig Rørdam, August Adolf Elias Lassen 3. maj 2013
Vester Egesborg sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om svinø skole HSÅ præstø 1916
nævnt Jens Jacobsen født 1764 i vester egede, søn af Husmand Jacob Jensen
24. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præstø Amts Sygehus HSÅ præstø 1917, nævnt Peter Hansen af Myrup, 30 år gammel i 1817

artikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til gmd Jørgen Andersen af Vesteregitzborg år 1820
24. april 2013
Diverseartikel om Stejlehøj og oldtidsgrave, HSÅ præstø 1940, nævnt stejlehøjen ved Myrup 24. april 2013
Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt udskiftning af Skovmølle i 1813
24. april 2013
Bogø sogn - Mønbo herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om bogø kirke HSÅ præstø 1914, nævnt Jakob Nielsen

artikel om skikke og folketro på møn,... ÅHS præstø 1918

artikel om bogø´s historie, HSÅ præstø 1923, hver gaard på bogø har haft sit mærke, nogle af dem er vist. nævnt præst Peter Sommer, H. Knudsen Bech kapellan, Jacob Nielsen præst, Poul Hansen præst, Hans Hansen præst, Jens Pedersen Falster præst, Mourits Hansen, Anders Christophersen Jungshoved, Lauritz Jørgensen Schmidt kapellan, Lauritz Sørensen Kaalund, Niels Sølle, Mathias Block, Thøger Stistrup, Frederik Ramus, Kristen Wolff, Wolff Christopher Müller, Henrich Kristoffer Busch, Michael Rasmussen, Børge Pontoppidan, Otto Rafn, Karl Emil Wraa, Nicolaj e. b. Clausen, Hans Andreas Wiborg, Lauritz g. Pasbjerg, Hans l. w. h. Biering, Ove lindholm,
fortælles bla. om tiden under svenske krigen, over tiden under hestegarden
21. april 2013
DiverseAnno 1834 11 Juli Anmeldte Snedker Mode af Bogoe at Drengen Ole Sander Pedersen en Søn af afd. Peder Mathiasen af Bogoe ved Døden er afgaaet, han efterlader intet. * 21. april 2013
DiverseAnno 1834 den 10 November anmeldte Jens Christiansens enke af Bogøe at Aftægtsmand Hans Olsen ibidem ved døden er afgaaet, han efterlader sig en myndig søn 21. april 2013
Diverseartikel om bogø bylov HSÅ præstø 1943-46
nævnt (1783) Rasmus Zachariasen og Jens Andreasen som ejer 1,5 gaard, Doctor Mackeprang i Frenderup,
21. april 2013

Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

<< Forrige side   Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.