Alle indlæg skrevet af charlotte christensen

Side 25 af 49

Magleby sogn - Mønbo herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om magleby skoles historie, HSÅ præstø 1924 13. april 2014
Diverseartikel om præstø Amts gamle Bøndergaard, HSÅ præstø 1925, vist kort over Sømark, Magleby sogn, Vist tegning over enlængede gaard 13. april 2014
Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt lSkovridder F. Slotze 13. april 2014
Diverseartikel om henrettelse ved bål og brand, HSÅ præstø 1926, nævnt Niels Mogensen født i søemarcke i magleby sogn, notits i stege kirkebog år 1707 13. april 2014
DiverseArtikel om slaget ved køge landevej år 1807, HSÅ præstø 1940, nævnt Mads Madsen Mandemark 13. april 2014
DiverseAnno 1834 den 8 Juli anmeldte at Hans Marcussens enke Margrethe Olsdatter af Budsene, der var fattiglem ved Døden er afgaaet. * 13. april 2014
Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt Busemarke, Busene Mandemarke
13. april 2014
DiverseBog: ulla Dahlerup, dengang familien var alt
Artikel om en skovfoged familie under Klintholm gods ankom til møn 1888,
billed af skovfogeden, omtale af familien på godset, og tjenestefolk

13. april 2014
Nyord sogn - Mønbo herred - Præstø amt
charlotte christensen Diversejeg har afskrevet matriklen 1688 for Nyord 25. april 2013
Diverseartikel om nyord kirke HSÅ præstø 1914, nævnt Peter dorph Paludan 25. april 2013
DiverseAnno 1834 den 20 December anmeldte Gaardmand Jeppe Sorensen af Nyord at hans søn ungkarl Jan Jeppesen ved søden er afgaaet. Faderen arver. * 25. april 2013
Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt nyord
25. april 2013
Stege Købstad sogn - Mønbo herred - Præstø amt
charlotte christensen Diversejeg har afskrevet matriklen 1688 for stege Købstad

artikel om Stege kirke HSÅ præstø 1912
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Jacob Brikkenhus til damsbo 1563-65, Evert Bild til Ravnholt,
Peder Munk til Estvadgaard
Istege blev den tidligere latinskole 1697 forandret til en navigationsskole, Hans Schønnebøl tilsynshavende.
kgl. hestegarde - 1685 standkvarter på møn til 1696 oprettede baadsmandskvarterer i stedet
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Præsten Frederik Engelhardt Bojsen HSÅ præstø 1915, præst sct hans, stege, nævnt Rødkildfe Folkehøjskole 25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præstø Amts Sygehus HSÅ præstø 1917, nævnt Dr. med. Marcus Mackeprang i 1752 udnævnt til landfysikus i møns amt, år 1814 Mathias smith Mackeprang
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præstø amts købstæder år 1743 HSÅ præstø 1917, beskrivelse af indberetning fra byfoged Richard vor der Hardt, billed af store heddinge , nævnt major Koye fra Møn 25. april 2013
Diverseartikel om sydsjællandske Folkesagn HSÅ præstø 1920,
25. april 2013
Diverseartikel om oprør på møn i 1651 HSÅ præstø 1921,
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om hestgarden på Møn 1685-97, HSÅ præstø 1923n nævnt Obersten von Plessen, den Statelige hestgarde, ingen rytter målte under 68" , iførte uniformer rigt prydede med guld og sølvbesætning, fjerbesatte Hatte, Lange ridestøvler, Hestegarden 4 kompagnier a 81 mand, også gamle Gardere på 60-70 år, ofte invalider fra den Skånske fejde fulgte med, bonden Hemming Christophersen på Nyggard, Ridefoged Chr. Arentzen, Herredsfoged Henrik Petersen, Major Lützau, Peter Petersen ved Koster, 25. april 2013

Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

<< Forrige side   Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.