Alle indlæg skrevet af charlotte christensen

Side 26 af 49

Stege Købstad sogn - Mønbo herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt havebrugskandidat J. Jenssen kom til stege i år 1881 25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om hvem forraadte Mønboerne år 1659, HSÅ præstø 1926,

artikel om den sidste svenskekrig på møn, HSÅ præstø 1927,
25. april 2013
Diverseartikel om Steges Præstehistorie, HSÅ præstø 1930

artikel om Steges Præstehistorie, HSÅ præstø 1931

artikel om Steges Præstehistorie, HSÅ præstø 1932
25. april 2013
Diverseartikel om Henrik Ibsens Stamfader, HSÅ præstø 1930, nævnt Peter Rasmussen Ibsen, og 2 brødre Johan og Mathias og faderen Sipper og Handelsmand Rasmus Ibsen i Stege død 1703 25. april 2013
Diverseartikel om Mønsgravhøje i sagnoverleveringer, HSÅ præstø 1933

artikel om Mønsk Folkeliv, HSÅ præstø 1934
25. april 2013
Diverseartikel om Stege Asyls Historie, HSÅ præstø 1938

Artikel om slaget ved køge landevej år 1807, HSÅ præstø 1940, nævnt dagbog af Peder Hegelund Dorph, Herredsfoged på møn
25. april 2013
Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt præsten Johan Viborgs latinske Mønbeskrivelse år 1680 - oversat i 1715 af Jens With præst i keldby 25. april 2013
Diverseartikel om møns våben, HSÅ præstø 1941,

artikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt stege kirke
25. april 2013
Diverseartikel om valgene til den grundlovgivende rigsforsamling i præstø amt 5. oktober 1848 HSÅ præstø 1943-46
nævnt valgkandidat Cand Jur Hother Hage, Stege
25. april 2013
Stege Landdistrikt sogn - Mønbo herred - Præstø amt
charlotte christensen Diversejeg har afskrevet matriklen 1688 for stege sogn 2. marts 2013
Diverseartikel om frede bojsen, rødkilde, HSÅ præstø 1927, 2. marts 2013
DiverseAnno 1834 den 9 juli anmeldte ungkarl Jens Pedersen af Tiørnemark at hans fader huusmand Peder Jensen ibid ved døden er afgaaet, Enken sidder i uskiftet boe, med sine umyndige arvinger. * 2. marts 2013
DiverseAnno 1834 den 24 Juli anmeldtes at indsidder Hans Jørgen Nielsen af Nøbølle ved døden er afgaaet. Anmeldelsen skete af den afdødes Svigermoder, som opgav at enken sidder i uskiftet boe. * 2. marts 2013
Stege sogn - Mønbo herred - Præstø amt
charlotte christensen Diversekvægskat 1657 for stedet skovhuse og byen Bidsinge 29. september 2012
Diversejeg har afskrevet matriklen 1688 for Nyord
jeg har afskrevet matriklen 1688 for stege sogn
6. oktober 2012
Frøslev sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Præsterækken HSÅ præstø 1913
nævnt Bagge Nielsen født 1670 på Frøslevgaard

artikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1914
nævnt prins carls skole i Frøslev
27. december 2012
Havnelev sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om havnelev Skolebygning HSÅ præstø 1919, nævnt år 1741, Degnen Johan Kanneworffs hustru, Kirsten Pedersdatter, degnen Frederik Christian Rheinlænders tiltrådt 1802, Skole holder Lars Hansen afgået 1802 , Gmd. Anders Hansen (1802), Jens Hansen (1823), Tømmermand Anders Jensen af lillehedinge, Sognefoged Thomas Sørensen af Havnelev (1820), pastor From, pastro Leth, Tømrer Lorents Jensen (1837), Murermesterne Krentzmann og jensen, storehedding (1846), Hjulmand Frederik Larsen, harvnelev (1867), Tømmer Ole Jensen, Skørpinge (1887) Murermester Anders Larsen, havnelev (1902) 6. januar 2013
Diverseartikel om et soldater liv, Husmand Thomas Thomsen, Havnlev død 1921, HSÅ præstø 1923, i 4. Infanteri-bataillon, 6. kompagni (1864 krigen) 6. januar 2013
Diverseartikel om udskiftningstiden for havnelev by, HSÅ præstø 1925, tegning over byen, og navne på beboer 6. januar 2013
Diverseartikel om rødvig havneplads tilblivelse, HSÅ præstø 1926, 6. januar 2013

Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

<< Forrige side   Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.