Alle indlæg skrevet af charlotte christensen

Side 27 af 49

Havnelev sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om oplysning om lillehedinge og havnelev Kirke, HSÅ præstø 1927, 6. januar 2013
Diverseartikel om Lund Lodseri i fakse, HSÅ præstø 1931, 6. januar 2013
Hellested sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Jens Juel 1672, Herluf Trolle Daa 1630

artikel om Jens Juel til Juellinge som Søkriger HSÅ præstø 1921,artikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnt Hellested skole skoleholder Knud Moløe, Studiosus.. skole i Arnøje skoleholder Joachim Kohl, studiosus
21. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om næstved latinskole og dens lærer HSÅ præstø 1920,
nævnt præst Peder Pedersen syv død 1702 i hellested

ligeledes artikel om Peder Syv HSÅ præstø 1920,

artikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt Peder Syv
21. april 2013
Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævny peder syb, nævnt Væver Lars Jørgensen født i barup 1825 21. april 2013
Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt Hellested kirke
21. april 2013
Højerup sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnt Højerup skole , skoleholder Henrich Christopher Bugge, Studiosus
2. februar 2013
Diverseartikel om Højerup kirke, HSÅ præstø 1932

artikel Provst N. P. Alsbo død 1943 , HSÅ præstø 1942
2. februar 2013
Holtug sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Vincens Juel

artikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnt holtug skole skoleholder Mouritz Chr. Petersen, ustuderet
24. april 2013
Diverseartikel om gjorslev, HSÅ præstø 1924

artikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt haven i Gjorslev, gartner Døllner, Gartner Danckert
gartner Poulsen, Gartner Mouritzen, gartner Madsen, plan over gjorslev fra 1799
24. april 2013
Diverseartikel om bondefogedinstruks på gjorslev, HSÅ præstø 1928, 24. april 2013
Diverseartikel om de store herregaarde i østsjællad indtil 1788, HSÅ præstø 1932, Gjorslev 24. april 2013
Diverseartikel om beretning om gjorslev egnen, HSÅ præstø 1935 24. april 2013
Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt udskiftning af gods under Gjorslev gods
24. april 2013
Lille Heddinge sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1914 og 1915
billed af frederiks iv´s skole i lilleheddinge opført 1722, skoleholder Rasmus Munch, studiosus
21. april 2013
Diverseartikel om Præst Wolf Frederik Engelbreth (1771-1862), i Lyderslev HSÅ præstø 1922, nævnt præst Leth i lille heddinge 21. april 2013
Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt lille heddinge kirke
21. april 2013
Lyderslev sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt christoffer Gøje 1652

artikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1914 og 1915
nævnt prins carls skole i lund, skoleholder Hans Roed, studiosus
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Præst Wolf Frederik Engelbreth (1771-1862) , i Lyderslev HSÅ præstø 1922, vist et maleri af ham, nævnt kapellan Jens Schørring (1851-1854), Kirkesanger Vilh. Jensen, P. K Algreen - kapellan, kusk Hans Nielsen, færgemanden Lars Bach, Povl Nielsen Karlshøj 25. april 2013
Diverseartikel om præstø Amts gamle Bøndergaard, HSÅ præstø 1925, tegning af gård i lund i Lyderslev 25. april 2013

Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

<< Forrige side   Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.