Alle indlæg skrevet af charlotte christensen

Side 28 af 49

Lyderslev sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om skik og former for gæstebude på stevns i tiden omkring 1870, HSÅ præstø 1931, Gmd Jens Kristensen, sandager, Lyderslev
artikel om fra gammel tid, HSÅ præstø 1931, Gmd Jens Kristensen, sandager, Lyderslev
25. april 2013
Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt præst Jørgen Sorterup, beskrivelse af maj fest, nævnt Kristen Spillemand, lund født 1831 25. april 2013
Diverseartikel om En smuk Redningsdaad år 1803 HSÅ præstø 1943-46
nævnt Forpagterens Enke Mad. Ovesen, Gårdmændene Peder Jensen, Jens Pedersen, Niels Jensen, Christopher Olsen samt ungkarl Lars Jeppesen i Lund
25. april 2013
Magleby Stevns sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Frans Bille

artikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnt magleby skole, skoleholder Søren Palle, ustuderet
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præsterækken i magleby-holtug HSÅ præstø 1921,
nævnt
Hr. Jens, en ældgammel mand
Hr. Lars Christensen som blev 60 år gammel
Hr. Christian Høyer præst 1655-1691
Hr Jens Jensen Mariager 1691-1746
Hr Peder Frederiksen Holmsted 1746-50
Hr Martin Jakobsen Ohnsorg 1750-66
Hr provst Jens Lintrup 1766-1712
Hr Frederik Holmsted Palludan 1812-27
Hr Provst Jochim Poulsen Bering 1828-35
Hr Lauritz Christen Huulehaard 1836-48
Hr Consistorialraad Christen Møller- Holst 1848-61
hr Johannes Galskjøt 1862-75
hr Sophus Andreas Ørsted 1875-88
Hr Albert Emil Theodor Kønigsfeldt 1889-1920
Hr Valdemar Danemand Jensen 1919-
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til Gmd Søren Hansen i Klippinge 12. maj 2013
Diverseartikel om en gammel sjællandske Lærerslægt, HSÅ præstø 1926, nævnt J.A. C. Henrichsen (1804-1877), gmd Peder Hatvisens Enke Ellen Christine Frederiksdatter død 1865, 1 ægtemand Niels Jensen, de fik 3 børn, 1 lever, 2. mand Jens Olsen, 5 børn 4 lever, 3 ægteskab ingen børn. 12. maj 2013
Diverseartikel om lærer J P C Henrichsen død 1927, HSÅ præstø 1927, 12. maj 2013
Diverseartikel om Søholm, HSÅ præstø 1935 12. maj 2013
Diverseartikel om Helligkilder præstø amt, HSÅ præstø 1923, nævnt St. Hans Kilde, andrese kilden, 12. maj 2013
Diverseartikel om Folkemøder i sydsjælland HSÅ præstø 1943-46
nævnt Gmd Lars Hansen i bjælkerup,
12. maj 2013
Smerup sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1914
nævnt Prins carls skole i Store Torøje (billed), Skoleholder Lorentz SDtorm , attestatus
21. april 2013
Diverseartikel om Helligkilder præstø amt, HSÅ præstø 1923, nævnt Hellig svends kilde 21. april 2013
Diverseartikel om barndom og ungdom i St. Torøje skrivet af Chr. Olsen Husmand, HSÅ præstø 1923, omhandler Byggeskik pålandet, klædedragt og husflid, fødemidler, åndelig liv, årets festligheder 21. april 2013
Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt væver Hans Carlsen, smerup (1914) 21. april 2013
Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt smerup kirke
21. april 2013
Store Heddinge Købstad sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om præstø Amts Sygehus HSÅ præstø 1917, nævnt Johan Joachim Dettmer (kirug år 1788) 2. januar 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præstø amts købstæder år 1743 HSÅ præstø 1917, beskrivelse af indberetning fra byfoged andreas Melchior Glückstadt, billed af store heddinge 2. januar 2013
Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt præstegårdshaven, overretssagfører ovesen, proprietær Svendsen og Permins haver, Sndker Larsen 2. januar 2013
Store Heddinge Landstrikt sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om sognefolkene for provsteretten, HSÅ præstø 1927, sognefolk fra Tommestrup og Sierslev 25. april 2013

Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

<< Forrige side   Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.