Alle indlæg skrevet af charlotte christensen

Side 29 af 49

Store Heddinge Landstrikt sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om valgene til den grundlovgivende rigsforsamling i præstø amt 5. oktober 1848 HSÅ præstø 1943-46
nævnt valgkandidat Arvefæster Lars Hanssen i Bjelkerup, Herredsfoged F.F.W. Bülow i Storeheddinge
25. april 2013
Store Heddinge sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Præsterækken HSÅ præstø 1913
nævnt præster: Mads Poulsen, Mads Pedersen gift med Lauritsdatter og døde 1568, Søren Kieldsen forlovet med forrige præsts datter, Hans Pedersen, Hans Lauritsen, Mads Hansen, Frants Jonsen gift med Kirten Jensdatter og døde 1634, Jens Christensen Aalborg 3 koner Anne - Birgitte Nielsdatter - Kirsten , Peder Andersen Claudianus, Jørgen Hansen Leth 2 koner Helene- dorothea Franch, Judithe Christensdatter Langemach og døde 1713, Bagge Nielsen gift med forrige præst´s enke, Helmich Marcussen Lax gift med Johanne Pedersdatter Mørch og døde 1767, Thomas Andersen Møller 2 koner Else marie Hansdatter - Ellen Rasmusdatter og døde 1789, Andreas Wøldike (billed) , David Seidelin Birch (Billed), Carl Holger Visby (billed), Hans Egede Glahn, Peter Rudolf Volf.

Sognekapellaner : Jørgen Hansen, Frantz Nielsen Bang, Anders Andersen Jyde, Jacob Jensen, Laurits Christensen Winther, Christen Christensen, Jens Jensen mariager, Søren Sørensen Aalborg, Peder Arrildsen, Friederich Olsen Spleth, Hans Frederiksen Spleth, Thomas Lyngbye, Biørn Christan Lund, Peder Christian Lund, Frederik Engelhardt Nannestad

førstelærer: Thomas Sandholt

Billed af Storehedinge gamle Borgerskole, Billed af Digteren Chr, Richardt
13. januar 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Præsterækken HSÅ præstø 1913
nævnt fra Leths (præst) tid stammer også et stolestade-reglement for sth kirke, approberet 1695 af sjællands biskop Henrik Bornemann og Otto Krabbe. Herved findes nedlagt omhyggelige lister med navne på alle sognet beboer, der havde stolestade i kirken.
13. januar 2013
Lokalhist. bøgerartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnt Storeheddinge landskole, skoleholder Peter Chr. Winter, ustuderet
13. januar 2013
Diverseartikel om præstø Amts gamle Bøndergaard, HSÅ præstø 1925, vist tegning af gaard i sigerslev, store heddinge, omtalt synsfortretning af gården i 1820 fæster Christen Hansen til søn Peder Christensen 13. januar 2013
Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt retssag år 1688 anlagt af præst Peder Claudianus imod sine sognefolk i Tommerup og Sierslev, nævnt gmd Rasmus Larssøn 13. januar 2013
Strøby sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Præsterækken HSÅ præstø 1913
nævnte sag vedr Bonde fra strøby, Oluf Knudsen, hvis kone var sigtet for trolddom

artikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnte skole i strøby skoleholder Peder Jensen ustuderet
24. januar 2013
Lokalhist. bøgerartikel om stednavne i strøby sogn, HSÅ præstø 1922

artikel om præstø Amts gamle Bøndergaard, HSÅ præstø 1925, foto af øverstestue fra en gaard i strøby
24. januar 2013
DiverseArtikel om Tro og skik, HSÅ præstø 1940, fra strøby 24. januar 2013
Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt Hans Hansen født 1849, vogn mand Niels Pedersen født 1842, hans broderdatter Anna Pedersen født 1849, enken Karen Marie Andersen født 1854 24. januar 2013
Varpelev sogn - Stevns herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt Husflidsmand Søren Nielsen varpelev født 1832, gmdenke Marie Larsen, strøby født 1836 i varpelev 24. januar 2013
Aversi sogn - Tybjerg herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Christoffer Gøje
24. januar 2013
Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt gdm Lars Hansen rislev født 1877 24. januar 2013
Bavelse sogn - Tybjerg herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt hmd, Jens Peder Pedersen , regerup født 1865 24. januar 2013
Fensmark sogn - Tybjerg herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Fensmark, HSÅ præstø 1932 3. maj 2013
Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt Chr. Winther født 1796 i fensmark præstegaard 3. maj 2013
Diverseartikel om Biskop Balles Visitatsrejser HSÅ præstø 1943-46, nævnt H.C. Winther år 1800 3. maj 2013
Glumsø sogn - Tybjerg herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt arbejdsmand J. P Christensen født 1859 i glumsø 24. januar 2013
Herlufmagle sogn - Tybjerg herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt claus Daa, Jacob ulfeld Knudsen - søn mogens
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præstø Amts gamle Bøndergaard, HSÅ præstø 1925,tegning af gaard i torpe, herlufmagle, synsforretning 1840 fæster Mikkel Rasmussen, kirkesanger
foto af et stuehus i torpe, Herlufmagle sogn
25. april 2013

Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

<< Forrige side   Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.