Alle indlæg skrevet af charlotte christensen

Side 38 af 49

Venslev sogn - Vester Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen DiverseFæstere under Holsteinborg år 1723
Venslev by: gårdmænd :Jens Ollesen , Anders Hansen , Hans Christophersen , Hans Nielsen , Hans Jørgensen , Niels Gage , Jens Hansen , Laurs Nielsen , Jens Eriksen nu Lars Hemmingsen , Anders Dansker , Rasmus Sørensen , Ole Nilausen , Laurs Laursen , Mads Hansen , Hans Laursen , Jørgen Laursen , Jens Pedersen , Anders Andersen , Hans Jørgensen, Jep Ollesen , Olle Knudsen , Niels Hansen Husmænd: Peder Ibsen Bryde , Hans Madsen , Jens Eriksen , Christen Jensen , Hans Hansen , Dorthe Smeds, Rasmus Jensen , Johan Skolemester, Lauritz Hemmingsen , Corporal Niels Caspersen
Olstrup By: Peder Laursen , Niels Erichsen
Sterrede By: Gårdmænd: Oluf Jensen , Hans Ibsen , Jens Nielsen , Niels Pedersen , Knud Lauridsen Husmænd: Peder graae , Hans Erichsen
Rode by: Gårdmænd: Jørgen Hansen , Frands Ollesen , Hans Hansen , Christen Christensen, Morten Hæss (birkedommer) Husmænd: Søren Hansen , Niels Laursen , Ifver Tømmermand.
Roede Mølle: Niels Knudsen
Syllinge : Eric Christensen , Hans Christensen
Storcke Gaard: Niels Rasmussen
Storke huuset: Niels Rasmussen
Skovhuset: Peder Laursen
Skielhuset: Jesper Ingvorsen
Bisserup : Hans Jensen , Peder Skolemester , Rasmus Aagesen , Søren Rasmussen
Inger Eskildsdatter , Jens Larsen, Anders Nielsen
12. juli 2014
DiversePeder Skolemesters hus i Bisserup er brændt i maj 1723, siden er opbygget et lille værelse i smedens hus hvor han er tillad at have fri hus i sin livstid, efter hans død skal de 4 fag hus forblive skole. 12. juli 2014
Diverse2 stk gårde i syllinge samt storke gaard i matriklen kaldet nyledsgård
samt 2 storke huse
De 3 gårde og 2 huse er nedbrudte år 1716 og jorderne er inddelt i 3 indelukker til hovedgården, 2 til hø bjerning, og det 3de til fægang
12. juli 2014
Marstal Købstad sogn - Ærø herred - Svendborg amt
charlotte christensen DiverseBog: ulla Dahlerup, dengang familien var alt
Artikel om en familen Kristian Albretsen og Karla Sofie Rasmussen gift 1912

tiden 1930-1940 i marstal
13. april 2014
Brudager sogn - Gudme herred - Svendborg amt
charlotte christensen SlægterRasmus Pedersen Hmd i Brudager ft. 1880 og 1890

(40)
12. august 2010
Gislev sogn - Gudme herred - Svendborg amt
charlotte christensen SlægterKirsten Pedersen gift med Skovfoged SKjellerup
ft. 1880

(40)
12. august 2010
Gudbjerg sogn - Gudme herred - Svendborg amt
charlotte christensen SøgerOPLYSNINGER OM STEDET BRÆNDERUP VÆNGE matrikel 6 og 3
SAMT PEDER LARSEN FØDT 1767 I BRÆNDERUP
samt Christian Pedersen død 1886
(40)
4. september 2010
Diversejeg har afskrevet matriklen 1688 for Gudbjerg sogn. 4. september 2010
SlægterLars Pedersen, Hmd Ellerup Seiet død 1867
Jørgen Pedersen, Hmd Ellerup død 1874
Inger Pedersen gift med Jacob Jensen Løv, Brændeskov

(40)
4. september 2010
SøgerHans Knudsen død 1753 og kone Ane Jensdatter gårdfolk i brænderup 4. september 2010
Søgersøger oplysninger om Caspar Poulsen, gårdmand i Brenderup 1787,
Kirsten Poulsd. gift med Michael Larsen husmand og skræder i Elllerup 1787 . Søren Poulsen Husmand og Skræder i Gudbjerg 1787
4. september 2010
Hesselager sogn - Gudme herred - Svendborg amt
charlotte christensen SøgerOplysinger om Rasmus Karl Pedersen født 1895
år 1925 Tømrer i Hesselager
gift med Signe Kirstine Nielsen

(20)
12. august 2010
Øksendrup sogn - Gudme herred - Svendborg amt
charlotte christensen Søgerefterkommere af slagter Jens Pedersen og
Jensine Cecilie Dynesen de får mindst 7 børn
i perioden 1901- 1924
13. april 2003
Oure sogn - Gudme herred - Svendborg amt
charlotte christensen SøgerOPlysninger om Rasmus Hansen død 1807 gift med
Kirsten Rasmusdatter, Dorthe Johannesdatter, Karen Jensdatter

Han var gaardmand i Oure by
(170)
31. juli 2010
Ringe sogn - Gudme herred - Svendborg amt
charlotte christensen Diverseartikel om Præsterækken HSÅ præstø 1913
nævnt Jørgen Hansen Leth, søn af præsten Hans Leth i ringe
11. december 2012
Svindinge sogn - Gudme herred - Svendborg amt
charlotte christensen DiverseJeg har afskrevet matriklen 1688 for Svindinge sogn 21. august 2010
SøgerHans Larsen død 1838 gift med Stine Sørensdatter

(80)
21. august 2010
Vejstrup sogn - Gudme herred - Svendborg amt
charlotte christensen SøgerSøger oplysniger om Reinhardt Christensens
kone Maren og hendes familie
Lige ledes Oluf Hansens kone Kirstens familie
6. november 2010
Brahetrolleborg sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
charlotte christensen SlægterSøger informationer om slægten Ravn. 27. december 2012
SøgerSøger informationer om hvem forældrene er til
Maren Andersdatter der i 1759 bor i Haagerup
og er gift med Hans Rasmussen Bødker
27. december 2012

Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

<< Forrige side   Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.