Alle indlæg skrevet af charlotte christensen

Side 39 af 49

Brahetrolleborg sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
charlotte christensen Diverseartikel om Præsterækken i storeheddinge sogn HSÅ præstø 1913
nævnt david Seidelin Birch, født i haagerup
27. december 2012
Espe sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
charlotte christensen SøgerMads Andersen (692) gaardmand af Espe død 1763var gift med Karen Pedersdatter. hun døde i 1739
Skifte efter Mads Andersens steddatter Johanne Povelsdatter år 1730
Skifte efter Povel Knudsen i espe død 1722
Skifte efter Karen Pedersdatter i espe 1739
20. marts 2013
SøgerOffer Hansen (694) død 1750 i espe - har skifte efter ham
Eiler Olufsen død 1710 i espe, Mette Eilersdatter (695) død 1753 i espe
20. marts 2013
Fåborg Købstad sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
charlotte christensen Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt Pastor Jeremias Wøldike samt foto af ham, han er født 1819 i faaborg søn af p. Rosensrand Wøldike og Elisbabet Holst 2. januar 2013
Horne sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
charlotte christensen DiverseBog: ulla Dahlerup, dengang familien var alt
Artikel om en skomager Ingvor majus Clausen og hustru Maren Petra Hansen og familie, billeder af dem

13. april 2014
Krarup sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
charlotte christensen DiverseHar Skifte efter Hans Sørensens kone Anna Andersdatter dør
år 1759 i Snarup
Henders arvinger : Søster Maren Andersdatter gift med
Hans Rasmussen Bødker i Haagerup
Søster Marie Andersdatter gift med Hans Hansen i Krarup
Bror Rasmus Andersen, død efterladt 5 børn
Hans Rasmussen , gift bor i Snarup
Anders Rasmussen 24 aar, tiener i Krarup
Laurs Rasmussen 14 aar, tjener hos enkemanden
Chirsten Rasnus datter 22 tjener i Hundtofte
Anne Rasmus datter 20 aar tjener i Krarup

Jeg søger information hvem søskende-folken Andersens
forældre er ??
20. marts 2013
Diversehar kopi af fæstebrev på Peder Hansen fra krarup
som i 1741 fæste det halve af den helgård hans
far Hans Hansen Smed hidtil har fæstet.
Oplysninger om Hans Hansen Smed søges.

Skifte efter Hans Hansen smed år 1750
20. marts 2013
Vester Hæsinge sogn - Sallinge herred - Svendborg amt
charlotte christensen Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt Præst Peder Jensen Roskilde fra 1601 præst i Vester Hæsinge og Lyndelse, nævnt sange han har lavet 13. januar 2013
Egense sogn - Sunds herred - Svendborg amt
charlotte christensen Søgerefterkommere af Rasmus Pedersen Juul død 24.07.1917

(672)
11. oktober 2010
Kirkeby sogn - Sunds herred - Svendborg amt
charlotte christensen SøgerGÅRDMAND I KIRKEBY POUL HENRIKSEN DØD 1829 7. marts 2003
Kværndrup sogn - Sunds herred - Svendborg amt
charlotte christensen Diversejeg har afskrevet matriklen 1688 for kværndrup sogn.

har kopi af fæstebrev til Rasmus Jensen som fæste
det halve af hans fars Jens Nielsens fæstegaard i 1741.
20. marts 2013
Diverseartikel om Præsterækken HSÅ præstø 1913
nævnt Peder Andersen Clausen, præst i kværndrup, døde i 1715
20. marts 2013
Lunde sogn - Sunds herred - Svendborg amt
charlotte christensen Diversejeg har afskrevet matriklen 1688 for Lunde sogn 13. november 2004
Sankt Jørgens sogn - Sunds herred - Svendborg amt
charlotte christensen Diversesøger oplysninger om Lars Pedersens forældre Peder Jørgensen og Maren Rasmusdatter, Lars er født i 1815 , faderen har tilnavnet ørboe ??

Søger Morten Rasmussen (672) død 1753 i kogtved
20. marts 2013
Diversehar interesse i Hans Mortensen død 1734 i Kogtved og søn Hans Hansen født 1727
og Peder Larsen Brydegaard ca 1730- 1780

(672)
20. marts 2013
DiverseHar liste over viede og døde i sct. jørgens sogn 1716-1794

Skifte efter Peder Pedersen (674) død 1734 i Kogtved strandhuse
og skifte efter hans kone år 1750
20. marts 2013
DiverseSøger oplysninger og billeder af gården som lå på matrikel 13A i Kogtved, i 1901 beboet af Anders Petersen Juul og hans søster Johannne. 20. marts 2013
Skårup sogn - Sunds herred - Svendborg amt
charlotte christensen SøgerAner og efterkommer til ægteparret Jørgen Hansen og Inger Handatter, få børn i perioden 1792-1801 6. november 2010
Steder i sognetAaby skovhuse, søger opl. om stedet. 6. november 2010
Diverseefterkommere efter Mette Kirstine Larsen født 03.06.1894
hendes forældre var betyrer af fattiggården
6. november 2010

Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

<< Forrige side   Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.