Alle indlæg skrevet af charlotte christensen

Side 49 af 49

Nørup sogn - Tørrild herred - Vejle amt
charlotte christensen SøgerJOHAN HENTZEN HENRIKSEN OG HUSTRU MAREN PEDERSDATTER, HUN DØDE I 1852 7. marts 2003
Skibet sogn - Tørrild herred - Vejle amt
charlotte christensen Diversehar billed i en bog af mosegaard matr 8a af jennum 18. august 2012
Brøndum sogn - Hindborg herred - Viborg amt
charlotte christensen Diverseartikel om præsterækken i magleby-holtug HSÅ præstø 1921,
nævnt Lauritz Christian Huulebaard født 1799 i Brøndum
30. december 2012
Hørup sogn - Lysgård herred - Viborg amt
charlotte christensen DiverseBog: ulla Dahlerup, dengang familien var alt
Artikel om en hestehandlerslægten Haurdal Petersen.Kjellerupholm
Niels Petersen født 1860 gift med Johannes Smeds datter Henriette
omtalt Kristian Katballe, oluf teglbrænder
13. april 2014
Viborg Domsogn - Nørlyng herred - Viborg amt
charlotte christensen SlægterOverretbud og rådhustjener
Iver Hansen Iversen død 1900
og hustru Maren Louise Madsen

(44)
7. august 2010
Søgeren ejendom liggende i Store St. Mikkelsgade
Nr. 133 i FT1870 ejer Kjøbmand A.W. Lundberg m.fl.

Gl. Billeder fra Store St. Mikkelsgade
(44)
7. august 2010
Rybjerg sogn - Nørre herred - Viborg amt
charlotte christensen Diverseartikel om sognet køng , HSÅ præstø 1942, nævnt Niels Ryberg født 1725 i ryberg i sallingland - forældre Bertel Christensen og Vibeke Nielsdatter 2. februar 2013
Lynderup sogn - Rinds herred - Viborg amt
charlotte christensen Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt udskiftning af lund år 1861
21. april 2013
Skals sogn - Rinds herred - Viborg amt
charlotte christensen DiverseBog: ulla Dahlerup, dengang familien var alt
Artikel om skals andelsmejeri og familien Niels Peter larsen Forsingdal og Ane Laverine Pedersen trangbæk

13. april 2014
Rødding sogn - Rødding herred - Viborg amt
charlotte christensen DiversePouel Christensen død i rødding by, havde 2 sønner og 3 døtre
1. søn Søren Poulsen gift med Karen Svenningsdatter, deres børn christen Sørensen i rødding og christen Sørensen på Sjælland ved callundborg
2. Søn Niels Poulsen rejste til Sjælland, Slagelse
3. Datter Kisten Poulsdatter gift med Bendix Christensen smed, rødding, deres datter karen Bendix datter Skifte efter hende (skelskør 1684-1698) død år 1685
4. datter Ane Poulsdatter levede i Bartum, rødding sogn
5. datter Karen Poulsdatter levede i løve sogn
26. april 2014

Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

<< Forrige side   >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.