Fyrendal sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt

Side 1 af 1

Fyrendal sogn - Øster Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen SøgerJEG VIL GERNE HØRE FRA ANDRE MED ANER
I DETTE SOGN.
12. juli 2014
DiverseJEG HAR UDDRAG FRA HOLSTEINBORG GODS SKIFTER 1700-57.
Heri oplysniger om bønder fra Skafterup, Tornemark , Nyrup, Bisserup
12. juli 2014
Søgerefterkommere af Maren Nielsdatter og Gmd. Niels Larsen gift 27.03.1860. 12. juli 2014
DiverseJEG HAR AFSKREVET MATRIKLEN 1688 FOR FYRENDAL SOGN
Har Oeders efterretninger 1771.
12. juli 2014
Diversehar mikrokort af kirkebog 1717-51 og 1758-1811

Realregister for matr. 8a i skafterup
Skøde på matr 8a år 1854
Skøde på matr. 8a år 1890
Skifte efter Kirstine Nielsdatter (25) død 1882
SKifte efter Niels Nielsen (24) år 1897
12. juli 2014
DiverseAnders Hansen død 1868 husmand i taarnemark

(192)
12. juli 2014
Lokalhist. bøgerartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til kirkesanger og Skolelærer P. Petersen i skafterup år 1819
og Gmd Wincentz Pedersen i Nyerup år 1824
12. juli 2014
DiverseFæstere under Holsteinborg år 1723
Bisserup by: gårdmænd :Jørgen Rasmussen , Christen Jensen , Peder frostes jord , Jens Andersen , Peder Laursen , Laurs Mortensen , Lauridts Hemmingsen, Christen Justesen , Hans Hansen , Jens Bertelsen , Anders Nielsen , Jacob Hansen , Peder Ibsen , Jørgen Jørgensen , Mads Laursen , Jens Povelsen ,Jens Ollesen , Husmænd: Olle Nielsen , Peder Hugger , Jørgen Hansen Nu Peiter Lorentzen , Laurs gage , Jørgen Jensen Bødker , Jørgen Hansen , Peder Frost , Ole Andersen , Anders Sørensen , Søren Fisker
Nyrup By: Gårdmænd: Hans Ollesen , Michel Hansen , Jep Nielsen , Hans Andersen , Peder Jensen , Frantz Sørensen , Peder Nielsen Huusmænd: Rasmus Hansen , Jens Ibsens enke , Truels Pedersen , Rasmus Ifversen
Skafterup By: Gårdmænd: Christopher Jensen , Morten Jørgensen , Hans Jensen , Oluf Pedersen , Jens Hansen , Niels Jensen , Peder Jensen , Niels Nielsen ,Knud Pedersen , Anders Nielsen , Søren Nielsen , Peder Hansen , Oluf Lauritzen , Thomas Jørgensen , Christen Rasmussen , Laurs Christophersen, Laurs Dansker , Peder Sørensen Husmænd: lauridtz Saald , Anders Skrædder, Peder Skrædder , Jep Pedersen , Niels Pedersen , Skolemester , Jens Jørgensen Smed ,
Taarnemark by: Gårdmænd: Hans Hansen , Jens Hansen , Christen hansen , Lars Sørensen , Rasmus Sørensen , unge Niels Mortensen , Christen jensen , Niels Nielsen , Niels Mortensen, Michel Pedersen , Laurs Andersen , olle Fyn , Niels Hansen , Rasmus Fyn , Rasmus Hansen og Anders hansen , Hans Nielsen , Jørgen Laursen, Jens Ollesen Taarnemark Mølle: Bertel Jacobsen Husmænd: Rasmus Hansen nu Hans Skræder , Niels Skræder , Peder Hansen Skolemester, Jacob Bager, Niels Madsen , Erich Christensen, Oluf Gregersen og Torkild Ibsen, Hans Mogensen Muurmester, Niels Lovfahr, Jørgen Jensen, Niels Jensen, Jens Trenning , Hans Iversens enke, Hans Skrædder nu gartneren ved fuirendal, Casper Pollacks enke, Peder Boesen.
Nyebye huuset: Peder Sørensen
Klatter Huuset : Rasmus Røgter
Sandved Huuset: Giert Skomager
Skytte huuset: hans Adolph Öye jæger
12. juli 2014
Mogens Ingemann Jørgensen SlægterAlt om navnet Brodthagen og indgifte slægter. Er der Brodthagen´er i området før 1700? 25. december 2003
Jørgen Christiansen SlægterNiels Christensen født 31 aug 1852 død feb 1972
søn af smedemester Anders Christensen og Ane Marie Rasmussen
3. november 2004
Ove Blach SøgerEr du en Blach/Black eller med i vor slægt, send en mail eller et indlæg.
Vores slægt er fra Lerbjerg syd for Randers og tæt på Hadsten på en gård ved navn Lerbjerggård.
For nogle år siden begyndte jeg med lidt slægtsforskning i fritiden.

Tak for hjælpen.
MVH Ove Blach 9240.
23. juni 2012
bdalgaard SlægterHammersmølle huse i Tystrup: Jens Jensen(1789-1869) g. i 1828 med Karen Nicolaisdatter (f. 1803 død??) og deres børn,navnlig Ane Kirstine(1841-1923),som blev gift i Randers Amt. 1. juli 2010
karin sørensen Slægterjeg er igang med navnene
Laurits Peter Kristiansen fdt. 18-1-1901 i Tersløse sogn Merløse h. Holbæk amt. hans forældre kom til Ringsted
Ane Kirstine Petrea Kristiansen fdt, 9 -4-1902 i Tersløse hun blev gift med Henry Pedersen i Ringsted f
Svend Aage Kristiansen fdt. 1904 og død 1904 i Tersløse
Thorvald Kristiansen ved jeg ikke hvornåe født de er børn af Karoline Henriksen fra Atterup . Tersløse sogn f. 1877 blev gift med Jens Karl Christiansen som var født 3-12-1873 - de blev gift 1898 i Tersløse kirke- er der nogle som kan hjælpe mig at fortælle noget om disse personer. mangler alt.
21. maj 2004
karin sørensen Slægterhar navnene Kirstine Marie Hansen fdt. 25-12-1890 i Kindertofte /mangler hendes dåb-datter af Peter Christian Hansen og Caroline Wilhelmine Andersen og jeg ved at Kirstine Marie blev gift i 1913 i Tersløse med Niels Wilhelm Henriksen fra Atterup. Kirstine Marie død i Jørlunde - Slangerup d. 30-1-1968 - og hendes mand fdt. 1894 i Atterup og død 30 maj 1975 også i Jørlunde- er der nogle som har noget om disse de fik 3 piger Hertha 1913 Ingeborg 1916 og Helga 1926. 31. maj 2004

Gå til side 1

<<  >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.